Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-07-31 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co?? - Fundusze Venture Capital

Fundusze Venture Capital to zamknięte fundusze, finansowane przez grupę inwestorów, inwestujące w „niepewne” przedsięwzięcia lub inicjatywy, które z czasem mogą przynieść wysokie stopy zwrotu. Ten sposób inwestycji przeznaczony jest dla spółek niepłynnych (nienotowanych na giełdzie), z których wyjście uzależnione jest od rozwoju firmy. Ideą funkcjonowania funduszy venture capital, jest inwestycja w nowe, oparte na nowych technologiach przedsięwzięciach, które rokują wysokie zyski. W praktyce, najczęściej z ich pomocy korzystają firmy, które zaistniały już na rynku, dysponują dobrym produktem i szukają funduszy na swój rozwój.

W zamian za wkład finansowy, fundusz obejmuje część udziałów w firmie dzieląc przy tym odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. W interesie inwestorów jest, aby firma odniosła sukces na rynku. W tym celu wykorzystują swoje doświadczenie i kontakty, przy okazji zwiększając wartość udziałów całej spółki.

Inwestycja taka planowana jest zwykle na okres od 3 do 7 lat, po czym fundusz opuszcza przedsięwzięcie odsprzedając swoje udziały inwestorowi strategicznemu lub pierwotnemu właścicielowi.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf

              http://www.parp.gov.pl/files/74/81/100/venture.pdf


świętokrzyskie
2012-07-31 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Kolejne patronaty medialne nad projektem

 

Informujemy, że Radio Kielce, Radio FaMa Kielce i TVP Kielce to kolejne ze świętokrzyskich mediów które zgodziły się objąć projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” swoim patronatem medialnym. Dzięki patronatowi Radia Kielce, Radia FaMa i TVP Kielce będziemy mieli dużo większą możliwość dotarcia do osób do których kierowany jest nasz projekt.

Informację na temat patronatów medialnych projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” dostępne są na stronie projektu i w zakładce Patronat medialny.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2012-07-31 |

Harmonogram doradztwa w ramach CES na sierpień 2012 r.

W ramach działalności statutowej Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadzi działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL, projektów międzynarodowych oraz zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz do nowo powstałych podmiotów ES.

W zakładce Oferta w podzakładce Bezpłatne doradztwo w ramach CES znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zakresu doradztwa oraz harmonogram usług doradczych na sierpień 2012.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką porad oraz korzystania z nich.


international
2012-07-31 | Woman in the modern world

Podziękowania/Acknowledgements

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym - 31 lipca 2012 r. dobiega końca realizacja projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the Modern World” – pierwszego międzynarodowego projektu realizowanego przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom partnerskim realizującym projekt WMW: Adult Education Centre of Kuldiga Region (AEC) z Kuldigi (Łotwa), Élan Interculturel z Paryża (Francja), Institute of Mobile Technologies for Education and Culture (IMOTEC) z Wilna (Litwa), ONECO z Sewilli (Hiszpania) and Pro Tempore Soc. Coop. z Partinico (Włochy).

W ramach projektu zorganizowanych zostało 5 międzynarodowych spotkań partnerskich (w Polsce, Hiszpanii, na Litwie, we Francji oraz Włoszech) oraz szereg zaplanowanych działań lokalnych realizowanych przez każdego z partnerów, z których najważniejsze to cykliczne spotkania Grup wsparcia. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom spotkań lubelskiej Grupy wsparcia za poświęcony czas i zaangażowanie!

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” składa również serdeczne podziękowania wszystkim pozostałych osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Woman in the Modern World”.

---

We kindly inform that today, July 31st 2012 the implementation of Grundtvig Partnership Project "Woman in the Modern World", the first international project carried out by “Initiative Fund" Foundation, is coming to the end.

We would like to thank all partner organizations realizing WMW project: Adult Education Centre of Kuldiga Region (AEC) from Kuldiga (Latvia), Elan Interculturel from Paris (France), Institute of Mobile Technologies for Education and Culture (IMOTEC) from Vilnius (Lithuania), ONECO from Sevilla (Spain), and Pro Tempore Soc. Coop. from Partinico (Italy).

Within our project, five international partner meetings were organized (in Poland, Spain, Lithuania, France and Italy) as well as a series of planned local activities carried out by each partner, including regular meetings of support groups. Many thanks to all participants of Lublin’s support group meetings for their time and involvement!

“Initiative Fund” Foundation shall also thank all other persons and institutions who contributed to the success of "Woman in the Modern World” project.


świętokrzyskie
2012-07-30 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Nowa instytucja już otwarta – Design Centrum Kielce

Zamkowa 3 to adres szczególny dla mieszkańców miasta Kielce. Miejsce, w którym dzisiaj przeszłość spotyka się z przyszłością. W odnowionych powięziennych budynkach, po półtorarocznym remoncie, powstała instytucja promująca współczesne wzornictwo – Design Centrum Kielce.

W trakcie dwudniowego święta na ulicy Zamkowej odbyły się warsztaty i liczne wykłady. Odwiedzający Design Centrum Kielce mogli nie tylko zobaczyć nową zaprojektowaną przestrzeń na Wzgórzu Zamkowym, ale również podziwiać wyobraźnię designerów. Młode umysły złamały standardy projektowania, w zamian pokazały nowe rozwiązania, metody  i wariacje projektowe.

Największym wydarzeniem był wykład jednego z najbardziej znanych znawców designu – Giulio Cappelliniego, projektanta i dyrektora artystycznego, którego przedsiębiorstwo, specjalizujące się w meblarstwie, uzyskało status marki o zasięgu międzynarodowym.

Wyjątkowo intrygujące były również inne projekty znanych projektantów, których prace zachwycały swoją finezją i mistrzostwem wykonania, m.in. Barbary Schmidt, Bartka Mejora, Rob Kesselera, Daniel Hulsbergen i wielu innych. Misja, idea, cel – słowa, które w skrócie umożliwiają opisanie głównych działań DCK:

MISJA - ważnym elementem nowo powstałej instytucji jest misja, mająca na celu aktywizowanie miejscowych środowisk do współpracy między organizacjami a artystami z regionu, nie unikając łączenia ich z twórcami sztuki na skalę światową.

IDEA - najważniejszą ideą kieleckiego ośrodka designu jest umocnienie i promocja ruchu łączącego sztukę, design oraz rzemiosło, a także kształtowanie merytorycznej i pragmatycznej wizji rozwoju designu.

CEL - obecnie w DCK powstaje wiele programów, których głównym celem jest zaktywizowanie artystycznie utalentowaną młodzież i dorosłych kielczan, aby wspólnymi siłami stworzyć ponadczasową inicjatywę, która być może przyciągnie zarówno krajowych, jak i zagranicznych projektantów.

Design Centrum Kielce to instytucja zmierzająca do rozpowszechniania kreatywności i innowacyjności w kształtowaniu społeczeństwa, gospodarki i kultury. Ośrodek ten już teraz zachwyca swoimi wariacjami projektowymi, które monotonii krzyczą „NIE”. Aby się o tym przekonać, warto wybrać się na piękne „Wzgórze Zamkowe”.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/49-aktualnosci-otoczenie-biznesu/523-nowa-instytucja-juz-otwarta-dck?start=8


świętokrzyskie
2012-07-30 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Pierwszy patronat medialny projektu

Informujemy, że Radio Planeta FM jako pierwsze ze świętokrzyskich mediów zgodziło się objąć projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” swoim patronatem medialnym. Dzięki patronatowi Radia Planeta będziemy mieli dużo większą możliwość dotarcia do osób do których kierowany jest nasz projekt.

Informację na temat patronatów medialnych projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” dostępne są na stronie projektu i w zakładce Patronat medialny.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2012-07-30 | Aktywne obywatelstwo

Zrób coś na rzecz różnorodności

„Zrób coś na rzecz różnorodności” to konkurs organizowany przez Centrum UNESCO we Florencji, Alliance of Civilisations ONZ oraz ich partnerów. Aby wziąć udział należy do 15 sierpnia wysłać dwuminutowy film lub zdjęcia pokazujące, co znaczą dla ciebie różnorodność i walka z wykluczeniem.

Więcej informacji: www.aktualnosci.eurodesk.pl
Źródło: www.eurodesk.pl
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-07-30 | Kompetentni 2.1.1

Szkolenie "Zarzadzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów" w Lublinie już za nami

Informujemy, iż w dniach 27-29 lipca 2012 r. w Lublinie odbywało się szkolenie "Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów". Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dziękujemy uczestnikom i uczestniczkom za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.


Na następne letnie szkolenie "Współpraca i porozumienie w grupie" zapraszamy w sierpniu do przepięknego Lublina. Wszystkie osoby chętne prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line.


Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-07-27 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w nadchodzący, wakacyjny weekend w Lublinie.
Szczególnie polecamy rozpoczynający się w sobotę Carnaval Sztuk-Mistrzów.

Przewodnik kulturalny na weekend 27-29 lipca 2012

 


świętokrzyskie
2012-07-27 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Otwarto Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych

Na Politechnice Świętokrzyskiej w dniu 19 czerwca br. otwarto kolejną nowoczesną pracownię. Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych powstało w ramach projektu „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” (MOLAB). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

W uroczystym przecięciu wstęgi otwierającym laboratorium udział wzięli m.in.: Grzegorz Świercz - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski - Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztof Słoń – Senator RP, przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W skład Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych wchodzą:

1.                  Pracownia Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, kierownik:  prof. dr hab. inż. Marian Bolesław Gorzałczany, koszt dofinansowania: 415 417,00 zł.

2.                  Pracownia Multikomputerowa Robotów Mobilnych, kierownik: dr inż. Grzegorz Łukawski, koszt dofinansowania: 711 650,00 zł.

3.                  Pracownia Badawcza Systemów Zarządzania i Wspomagania Decyzji, kierownik: dr inż. Paweł Sitek, koszt dofinansowania: 271 600, 00 zł.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/46-aktualnosci-b-r/516-otwarto-laboratorium-innowacyjnych-technik-komputerowych?start=8
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +