Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.




Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualności



wybierz projekt:



lubelskie
2012-07-27 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w nadchodzący, wakacyjny weekend w Lublinie.
Szczególnie polecamy rozpoczynający się w sobotę Carnaval Sztuk-Mistrzów.

Przewodnik kulturalny na weekend 27-29 lipca 2012

 


świętokrzyskie
2012-07-27 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Otwarto Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych

Na Politechnice Świętokrzyskiej w dniu 19 czerwca br. otwarto kolejną nowoczesną pracownię. Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych powstało w ramach projektu „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” (MOLAB). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

W uroczystym przecięciu wstęgi otwierającym laboratorium udział wzięli m.in.: Grzegorz Świercz - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski - Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztof Słoń – Senator RP, przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W skład Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych wchodzą:

1.                  Pracownia Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, kierownik:  prof. dr hab. inż. Marian Bolesław Gorzałczany, koszt dofinansowania: 415 417,00 zł.

2.                  Pracownia Multikomputerowa Robotów Mobilnych, kierownik: dr inż. Grzegorz Łukawski, koszt dofinansowania: 711 650,00 zł.

3.                  Pracownia Badawcza Systemów Zarządzania i Wspomagania Decyzji, kierownik: dr inż. Paweł Sitek, koszt dofinansowania: 271 600, 00 zł.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/46-aktualnosci-b-r/516-otwarto-laboratorium-innowacyjnych-technik-komputerowych?start=8


ogólnopolskie
2012-07-27 |

This week's intercultural news: The Lublin’s Carnival / El Carnaval de Lublin

The Lublin’s Carnival

From the 28th of July to 5th of July Lublin will host very important, spectacular and funny Carnival called “Carnaval Sztukmistrzów”.
What is this Carnival? It’s a festival celebrated all around the city based on carnivalesque art with its signs, new circus and busking art.
It's time to observe fantastic and marvelous events and artists, like jugglers, conjurers, wizards, acrobats or people making tricks.
Visitors will also watch Contemporary circus which, through its shows, tries to convey a specific theme or a story, in contrast to the traditional circus which often fails to present a story of any kind, usually comprising a set of acts of consecutive artists.
Crowds of people in the streets with great music and open stages with gala shows will make this one week festival a nice and unique time.
The official website of this event: http://www.sztukmistrze.eu/en/home
El Carnaval de Lublin

Desde el próximo 28 de julio al 05 de julio se celebra aquí, en Lublin, el Carnaval más importante, espectacular y divertido de Polonia 'El Carnaval de Lublin ".
¿Qué es el Carnaval? Este carnaval, consiste en un festival por toda la ciudad, que comprende un  arte carnavalesco a través de sus espectaculos, circos y música en la calle.
Es hora de observar cosas fantásticas y maravillosas, como malabaristas, ilusionistas, magos, acróbatas o personas que hacen trucos.
Veremos, también, el circo contemporáneo que trata de transmitir un tema o una historia, a diferencia del circo tradicional, que no presenta una historia de ningún tipo, por lo general comprende un conjunto de actos de artistas consecutivos.
Gente en la calle haciendo buena música, escenarios abiertos, con espectáculos de gala te harán pasar un buen rato.
La web oficial de este evento: http://www.sztukmistrze.eu/en/home

lubelskie
2012-07-27 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Ostatnie wolne miejsca na lipcowy kurs: „Masaż z językiem angielskim”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie:

 
Masaż z językiem angielskim 
I edycja - Lublin
128 godzin
w trybie popołudniowo-weekendowym
 
rozpoczęcie już 1 sierpnia
 
Zajęcia będą się odbywać  w wybrane poniedziałki i środy w godz. 16:20 - 19:50
oraz w wybrane weekendy w godz. 9:00 – 14:15, 9:00 – 16:00
 
Zapraszamy do wypełnienia wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line: http://ffi.org.pl/zdobadzkwalifikacjezawodowe/dokumentyzgloszeniowe
 
Zapewniamy:
- materiały szkoleniowe, podręczniki
- zwrot kosztów przejazdu
- wyżywienie w trakcie zajęć
 
Ostatnie wolne miejsca
 
 
Projekt „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Człowiek – najlepsza inwestycja

świętokrzyskie
2012-07-26 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Podmioty wspierające przedsiębiorczość - Kielecki Park Technologiczny

Kielecki Park Technologiczny jest miejscem stworzonym dla ludzi z ciekawym, innowacyjnym pomysłem na firmę. Pomaga zarówno firmom w pierwszej fazie rozwoju, jak i już istniejącym przedsiębiorstwom. Oferuje wynajem powierzchni biurowych, laboratoryjnych i produkcyjnych, konferencyjnych, szeroki zakres konsultacji i porad w każdej ważnej dla prowadzenia firmy dziedzinie.

Kielecki Park Technologiczny powstał, aby wspierać przedsiębiorczość innowacyjną. Chce ożywić region świętokrzyski i poprawić jego atrakcyjność inwestycyjną.

"Naszą misją jest stworzenie miejsca aktywności gospodarczej, gdzie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie na każdym etapie rozwoju: od idei, do samodzielnej ekspansji rynkowej. KPT to miejsca z dobrze wyposażoną i atrakcyjnie zlokalizowaną infrastrukturą oraz zespołem specjalistów służących wiedzą i doświadczeniem, a także profesjonalną, dostosowaną do potrzeb, opieką."

Więcej na : http://www.technopark.kielce.pl


international
2012-07-26 | Woman in the modern world

Kilka słów o „Kobiecie we współczesnym świecie” / A few words about „Woman in the modern world”

Serdecznie dziękujemy redakcji Gazety Miasto z Zamościa za zamieszczenie notatki prasowej opisującej działania podejmowane w ramach projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world”.

---
We would like to thank the editorial staff of Gazeta Miasto from Zamość for publishing our press release describing activities carried out within Grundtvig Partnership Project „Woman in the modern world”.
We kindly invite those who know Polish language to read the article on the website: http://www.gazetamiasta.pl/porady/kilka-slow-o-kobiecie-we-wspolczesnym-swiecie

ponadregionalne
2012-07-26 | Kompetentni 2.1.1

Niska efektywność pracy zespołu, rutyna i zobojętnienie? Jak rozwiązać problem? – rekrutacja trwa

Wiele wzorców efektywnego zarządzania zespołami ludzkimi zostało już odkrytych, ale jednak w praktyce nie zawsze łatwo wcielić je w życie. Praca w zespołach przynosi trudne problemy, do których nie chcą pasować teoretyczne rozwiązania. Gdy dobór ról jest wyraźnie nieprawidłowy; gdy coraz mniej satysfakcji z pracy; gdy błędy nie wzbogacają doświadczenia, ale są okazją do stosowania kar; gdy panuje niezdrowa rywalizacja a na twarzach pracowników widoczne jest przygnębienie, złość, zaciętość lub nawet wrogość; gdy brak perspektyw rozwoju indywidualnego i twórczego podejścia do rozwiązywania problemów... Gdy może przez myśl niejednego menedżera przemyka marzenie: "Gdybym miał lepszych współpracowników ...", to może właśnie wtedy warto mu podsunąć tę myśl przeciwną i pozytywną: "Masz dobrych pracowników!" Podsunąć mu tę myśl i zaopatrzyć w solidne narzędzie teoretyczne, wspomagające działalność zespołu!

Jeśli w Twoim zespole współpracowników efektywność pracy spada, pojawia się rutyna oraz zobojętnienie warto wziąć udział w szkoleniu „Współpraca i porozumienie w grupie” i poznać mechanizmy, które to powodują.

Rekrutacja trwa!!

Termin szkolenia: 22-24 sierpnia 2012 (środa, czwartek, piątek zajęcia od 9:00 do 16:00)
lub 24-26 sierpnia 2012 (piątek, zajęcia od 13:00 do 20:00, sobota, niedziela zajęcia od 9:00 do 16:00)

Czas trwania zajęć: 24 godz. dydaktyczne

Miejsce szkolenia: Lublin

Ramowy program szkolenia:

1. Grupa i relacje w grupie: cele i cechy dobrego zespołu, zasady utrzymania i rozwijania pozytywnych relacji w grupie, utożsamianie się z grupą.
2. Role grupowe: diagnoza ról i zachowań w zespole, cechy skutecznego lidera i jego współpraca z zespołem, budowanie zespołu w oparciu o mocne i słabe strony poszczególnych członków zespołu.
3. Praca w grupie: charakterystyka i czynniki pracy zespołowej, skuteczna współpraca poszczególnych członków zespołu, korzyści i zagrożenia wynikające z pracy grupowej.
4. Narzędzia i techniki pracy zespołowej w zakresie identyfikacji i analizy problemów, wyznaczania wspólnych celów, wspólnego poszukiwania i oceny rozwiązań; techniki podejmowania decyzji, organizowanie dyskusji.
5. Konflikty w grupie: powstawanie, eliminacja i przeciwdziałanie konfliktom, rola emocji w konflikcie, metody rozwiązywania konfliktów w zespole.
6. Komunikacja w zespole: style komunikowania się, bariery komunikacyjne, przepływ informacji w zespole, obieg informacji zwrotnej, porozumienie w grupie.
7. Efektywność pracy zespołowej: analiza efektywności zespołu, warunki i bariery efektywnej współpracy, postawy utrudniające pracę w zespole, motywacja, metody stymulowania efektywności działania zespołu.

Miejsca na szkoleniach poza kolejnością gwarantowane tylko dla osób 45+.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do wypełnienia wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-07-25 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Nagrody dla najbardziej przedsiębiorczych studentów

Innowacyjne myślenie, kreatywność, zaradność – te cechy posiadają laureaci konkursu „Najlepszy pomysł na biznes”. Studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskie Magdalena Brojewska i student Politechniki Świętokrzyskiej Michał Sajdak wygrali konkurs, zajmując równorzędne pierwsze miejsce. Z kolei drugą nagrodę przyznano studentowi Politechniki Świętokrzyskiej - Jackowi Kominkowi.

Organizatorami tego wydarzenia był Kielecki Park Technologiczny, wojewoda świętokrzyski oraz Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konkurs „Najlepszy pomysł na biznes” był realizowany w ramach projektu Akademia Młodego Biznesu. Całe przedsięwzięcie finansowane było ze środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc, Wojciech Lubawski.

Spośród kilkudziesięciu osób rywalizujących o miano najbardziej przedsiębiorczego studenta wyłoniono trójkę laureatów. Poniżej przedstawiamy tematy zwycięskich biznes planów:

I miejsce – Magda Brojewska – studentka zaproponowała nowe podejście i jakość świadczenia usług modeling’u (Agencja Hostess i Modelek - CatWalk),

I miejsce – Michał Sajdak – student zaproponował innowacyjną platformę internetową Oznaczaj.pl, dla wszystkich miłośników turystyki i nie tylko. Portal ma być tworzony przy pomocy nowatorskich narzędzi informatycznych, w oparciu o schemat działania facebooka czy Twittera,

II miejsce – Jacek Kominek – student zaproponował innowacyjny portal internetowy do publikowania zdjęć. Ten informatyczny biznes ma w sposób łatwy i przystępny rozwiązywać problemy związane z dostępem do zdjęć tym, którzy znajdują się w różnych zakątkach świata.

Laureaci konkursu otrzymali szansę prowadzenia swoich działalności w Inkubatorze Technologicznym. Najwięcej nagród zebrała jednak studentka UJK, Magdalena Brojewska (zdobywczyni tytułu Miss Ziemi Świętokrzyskiej), która została dodatkowo wyróżniona przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, otrzymując nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych, a od Studia Grafiki Upstrakt, nagrodę o wartości 2 tysiące złotych.

Ostatecznie wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni przez firmę AGENO, która umożliwiła im pełen dostęp do innowacyjnej aplikacji miniCRM, maksymalnie upraszczającej prowadzenie firmy.

Młodym przedsiębiorcom gratulujemy innowacyjnych pomysłów i życzymy samych sukcesów w biznesie.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/39-aktualnosci-strefy-studenta/525-nagrody-dla-najbardziej-przedsiebiorczych-studentow


świętokrzyskie
2012-07-24 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co?? – wynalazek

Wynalazek to w powszechnym rozumieniu nowy pomysł lub rozwiązanie, w dowolnym obszarze aktywności człowieka. W prawie nie ma definicji wynalazku, jako takiego, a istnieje jedynie określenie, jakie kryteria musi spełniać wynalazek, aby mogła być na niego udzielona ochrona. Kwestie udzielania ochrony na wynalazki uregulowane są Ustawą - Prawo Własności Przemysłowej z dn. 30 czerwca 2000 r., wraz z następnymi nowelizacjami. Wynalazek, na który może być udzielona ochrona musi spełniać, niezależnie od obszaru techniki, równocześnie trzy kryteria (art. 24):

 • musi być nowy;
 • musi posiadać poziom wynalazczy;
 • musi nadawać się do przemysłowego stosowania.

Należy od razu zwrócić uwagę, że Ustawa określa również (art. 28), co wynalazkiem być nie może. Za wynalazki nie uważa się w szczególności:

 • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • programów do maszyn cyfrowych;
 • przedstawienia informacji.

Ustawa określa też grupę wynalazków, które mogą spełniać ustawowe kryteria dla wynalazku, a jednak nie można uzyskać na nie ochrony (patentu). Patentów nie udziela się na (art. 29):

 •  wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt;
 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach.

Zgodnie z kryteriami, wynalazek, który ma być chroniony musi być nowy, czyli nie może być częścią stanu techniki, który istniał przed zgłoszeniem tego wynalazku do ochrony. Stan techniki to wszystko, co jest powszechnie dostępne do wiadomości w postaci opisu, w tym ustnego. Nowość wynalazku oceniana jest w sposób obiektywny w procedurze prowadzonej w Urzędzie Patentowym RP. Ustawa dopuszcza również udzielanie ochrony na wynalazki, których przedmiotem jest nowe zastosowanie znanej już substancji lub użycie znanej substancji do uzyskania wytworu o nowym zastosowaniu (art. 25). Zapis ten ma ogromne znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego. Wynalazek odznacza się poziomem wynalazczym (art. 26), jeśli dla znawcy nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki. Wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania, jeżeli umożliwia uzyskanie określonego wytworu lub wskazuje sposób, który może być zastosowany w działalności przemysłowej. Nie oznacza to, że każdy wynalazek ma być przed uzyskaniem ochrony zrealizowany. Ma jedynie istnieć, w świetle uznanych zasad nauki, możliwość jego urzeczywistnienia. Wyróżnia się trzy kategorie wynalazków: dotyczące wytworów, sposobów oraz wytworów i sposobów. Zgodnie z Ustawą (art. 56) wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę państwową (art. 57). W wyniku nowelizacji wprowadzono do Ustawy wynalazki biotechnologiczne (Roz. 9). W rozumieniu Ustawy są to wynalazki dotyczące wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał, albo sposobu za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf

 


podkarpackie
2012-07-24 | Aktywne obywatelstwo

Napisz tekst o społeczeństwie obywatelskim

Do 31 sierpnia nadsyłać można propozycje tekstów do ukazującego się dwa razy w roku biuletynu Open Citizenship.
Open Citizenship to źródło informacji dla osób zainteresowanych problematyką obywatelstwa, migracji i uczestnictwa w życiu politycznym UE. W biuletynie czytelnicy znajdą zarówno prace naukowe, jak i komentarze oraz informacje istotne dla społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów ze świata polityki.

Więcej informacji oraz proponowane tematy na stronie: www.aktualnosci.eurodesk.pl

Źródło: www.eurodesk.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego




strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +