Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-07-23 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Maestro i Harmonia - konkursy dla doświadczonych naukowców

Do 15 września można zgłaszać swój udział w programie Maestro 3 i Harmonia 3. Konkurs skierowany jest do doświadczonych naukowców oraz badaczy realizujących projekty w ramach współpracy międzynarodowej. Na dofinansowanie naukowców Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło niebagatelną sumę, bo aż 130 mln złotych.

Konkurs Maestro 3 – to konkurs przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy mogą pozyskać dofinansowanie na projekty, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Po rozstrzygnięciu tego konkursu do polskich naukowców zostanie przekazanych 100 milionów złotych.

Konkurs Harmonia 3 – w programie Harmonia 3 finansowane są projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Narodowe Centrum Nauki na dofinansowanie badaczy w tym przypadku przeznaczyło 30 milionów złotych.

Wnioski zawierające opis planowanych badań można składać w Narodowym Centrum Nauki, zaś ich merytorycznej oceny dokonają zespoły ekspertów oraz recenzenci zewnętrzni w dwuetapowym procesie oceny. Wyniki konkursów przewidziane są w pierwszym kwartale 2013 roku.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/46-aktualnosci-b-r/528-maestro-i-harmonia-konkursy-dla-doswiadczonych-naukowcow

 


ogólnopolskie
2012-07-23 |

„Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia Społeczna w obiektywie i reklamie”

 

W imieniu Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość zapraszamy twórców i przedsiębiorstwa społeczne do udziału w konkursie filmowym „Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia Społeczna w obiektywie i reklamie ”.

Jeśli stworzyłeś materiał filmowy związany z rozwojem wspólnot lokalnych w oparciu o podmioty ekonomii społecznej, rozwojem ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, promowaniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej lub jeśli taki materiał zamawiałeś jako podmiot ekonomii społecznej i byłeś jego bohaterem zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: reportaż filmowy, felieton filmowy, reklama filmowa.

 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu.
 
Szczegóły dostępne są również na stronie internetowej http://www.udasie.org.pl/

świętokrzyskie
2012-07-20 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Konkurs projektów w ramach Działania 8.1

PARP ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 23 lipca do 17 sierpnia 2012 r.

Szczegóły na stronie:
http://http://www.inwestycjewinnowacje.pl/czytaj,827,dotacje-na-e-biznes-ogloszono-nabor-wnioskow.html


lubelskie
2012-07-20 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

 Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w nadchodzący, wakacyjny weekend w Lublinie:

Przewodnik kulturalny na weekend 20-22 lipca 2012


świętokrzyskie
2012-07-19 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co? – Anioły Biznesu

Anioł Biznesu to osoba fizyczna która inwestuje prywatne pieniądze w przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie rozwoju, które mają charakteryzować się dużym potencjałem wzrostu. Anioł biznesu staje się udziałowcem takiego przedsięwzięcia, wspierając jego rozwój swoim kapitałem oraz doświadczeniem, wiedzą i siecią kontaktów.

Inwestorami tego typu są najczęściej osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, które samodzielnie inwestują zgromadzone oszczędności oraz wiedzę w obiecujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze. Aktywność AB ma z reguły lokalny charakter, a inwestycje dotyczą firm niedaleko oddalonych od miejsca zamieszkania inwestora, który stara się utrzymywać częsty osobisty kontakt z przedsiębiorcą. Analitycy zjawiska wskazują na bardzo dużą różnorodność typów osobowościowych, motywów, preferencji, wielkości majątku, realizowanych strategii inwestycyjnych itp. Wśród amerykańskich BA wyróżnia się:

  • economic inwestors – inwestujących z pobudek finansowych, umiejętnie kalkulujących ryzyko oraz potencjalne zyski,
  • hedonistów, którzy stawiają na biznesowa przygodę i zadowolenie z udziału w przedsięwzięciu,
  • altruistów, kierujących się pasją, misją poprawy świata i innymi celami najczęściej pozaekomocznymi.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf


ogólnopolskie
2012-07-19 |

New initiative of IFF: intercultural news of the week in English and Spanish.Today's news: Old music legends in Poland.../Viejas leyendas de la música…

From now on, we will publish weekly news about international and cultural events taking place in Lublin Region and in whole Poland. The news will be in English and Spanish language. We would like to start with a great festival called Impact Fest.

Old music legends in Poland...

Within a week (27th July), Impact Fest will take place in Warsaw. This festival will bring old legend music bands with new modern groups in same day and same place. Who are these groups? They are Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Public Image Ltd., Marlon Roudette and Chemia in the main stage; and The Charlatans, The Vaccines, I Blame Coco and Power of Trinity in the eventim stage.
What can we say about Red Hot Chili Peppers, if everybody know them? Ok, we can say what everybody knows: they are an American rock band formed in 1983. Right now, the band is composed of four members, but there are nine ex-members who had left the rock band (among them, the most known John Frusciante). Despite having several years of success, they have reached music top with two of their most famous albums: Californication and By the Way. After the second departure of John Frusciante from the group, some people started to believe that they were musically over, but they are still alive.
What about the second group of the fest? They are Kasabian, an English band which plays a new music style known as Indie rock. This band was formed in 1997, and it is composed of five members. They are very famous playing live, and this is the reason why they are often applauded in their shows.
Regarding the other seven groups, they are more or less known, but for sure they will play a great music. It seems, therefore, that it is worth to go to Warsaw to enjoy in the same night the mixture of old legends and new promises of the current music. For more information, visit: www.impactfest.pl

Viejas leyendas de la música en Polonia… 


Desde hoy, vamos a publicar cada semana información sobre eventos culturales en la region de Lublin y en toda Polonia. Las noticias las publicaremos en inglés y español. Nos gustaría comenzar con un gran festival que se va a celebrar llamado Impact Festival.
En una semana (27 de Julio), el Impact Festival tendrá lugar en Varsovia. Este festival traerá viejas leyendas de la música y nuevos grupos musicales en el mismo día y en el mismo lugar. Quiénes son estos grupos? Ellos son Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Public Image Ltd., Marlon Roudette y Chemia en el escenario principal; y The Charlatans, The Vaccines, I Blame Coco y Power of Trinity en el escenario secundario.
Qué podemos decir de Red Hot Chili Peppers, que no se sepa ya? Podemos decir lo que ya todo el mundo sabe: son una banda americana de rock, formada en 1983. Ahora mismo, está compuesta por cuatro miembros, pero han habido nueve ex-miembros más que dejaron el grupo (entre ellos, el más conocido, John Frusciante). A pesar de ya tener a sus espaldas varios años de éxitos, ellos alcanzaros la cima musical con dos de sus más famosos discos; Californication y By the way. Después del segundo abandono del grupo de John Frusciante, algunos comenzaron a creer que los ‘Red Hot’ estaban musicalmente acabados, pero no es así, todavia están vivos.
Y qué podemos decir sobre el segundo grupo? Ellos son Kasabian, una banda inglesa que toca un nuevo estilo musical, conocido como Indie rock. Esta banda fue formada en 1997, y está compuesta por cinco miembros.
Respecto a los otros siete grupos, son más o menos conocidos, pero no hay duda de que tocarán buena música. Parece, por tanto, que vale la pena ir hasta Varsovia para disfrutar en la misma noche, de esa mezcla entre viejas leyendas y nuevas promesas de la música actual. Para más información, visita: www.impactfest.pl


podkarpackie
2012-07-19 | Aktywne obywatelstwo

Aktywniejsi dzięki inicjatywie lokalnej

Chcesz dowiedzieć się, na czym polega inicjatywa lokalna i jak korzystać z niej z pożytkiem dla swojej miejscowości? Jesteś zainteresowany/a jej wykorzystaniem w Twojej gminie, powiecie? Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób mieszkańcy sami - lub z pomocą organizacji pozarządowej - mogą zaproponować władzom lokalnym wspólne wykonanie zadań?

Polecamy broszurę "Jak korzystać z inicjatywy lokalnej? Informacje dla obywateli, mieszkańców i samorządów".

Więcej informacji: www.wiadomosci.ngo.pl
Źródło: www.ngo.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2012-07-18 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla I edycji kursu „Rachunkowość z zaawansowanym Excelem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące I edycji kursu „Rachunkowość  z zaawansowanym Excelem”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-07-18 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Seminarium dyskusyjne w ramach Kręgu Innowacji EWE

W dniu 27 czerwca w Hotelu Gromada w Cedzynie odbyło się seminarium dyskusyjne, na którym rozmawiano o nowych formach wsparcia i kooperacji na rzecz efektywniejszego wykorzystania energii w regionie świętokrzyskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach projektu „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”.

Krąg Innowacji - Efektywne Wykorzystanie Energii jest jednym z kilku strategicznych zagadnień Regionalnej Strategii Innowacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż poprawa efektywności energetycznej jest dzisiaj jednym w ważniejszych wyzwań stojących przed Polską, światem i w skali lokalnej, wpisuje się ona również w strategię województwa.

Środowe spotkanie było adresowane do przedstawicieli jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców wytwarzających energię, dostawców maszyn i urządzeń OZE (odnawialnych źródeł energii), osób prowadzących firmy budowlane oraz do architektów, audytorów energetycznych, czy projektantów.

O działaniach i roli Świętokrzyskiego Centrum Innowacji w swoim wystąpieniu mówił dr inż. Włodzimierz Grochal – dyrektor ŚCITT. Przedstawił on szereg działań podejmowanych przez jednostkę. Były to wizyty studyjne, mające na celu adaptację zagranicznych dobrych praktyk na grunt polski, organizowanie konferencji i szkoleń oraz uczestniczenie w takich inicjatywach jak Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii, organizacja eventów na Targach Kielce.

Kwestie związana z Regionalną Strategią Innowacji i inteligentnymi specjalizacjami w kontekście strategii Europa 2020 zostały poruszone przez dr Michała Klepkę – kierownika Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. Samą strategię działania Kręgu „Efektywne Wykorzystanie Energii” omówił Luk Palmen – prezes zarządu InnoCo. Kolejni prelegenci poruszyli sprawy odnawialnych źródeł energii, czy współpracy nauki z przemysłem w zakresie OWE i EWE.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/47-aktualnosci-sektora-msp/526-seminarium-dyskusyjne-w-ramach-kregu-innowacji-ewe


ponadregionalne
2012-07-18 | Kompetentni 2.1.1

Szkolenie: „Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów” - rekrutacja otwarta

Informujemy, iż osoby zainteresowane szkoleniem z „Zarządzania czasem i rozwiązywania konfliktów” w Lublinie mogą wstępnie zgłaszać się do udziału w projekcie za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line zamieszczonego na stronie projektu.

Przypominamy, o zbliżającym się terminie szkolenia 25-27 lipca 2012 (środa, czwartek, piątek zajęcia od 9:00 do 16:00) lub 27-29 lipca 2012 (piątek, zajęcia od 13:00 do 20:00, sobota, niedziela zajęcia od 9:00 do 16:00).

Miejsca na szkoleniach poza kolejnością gwarantowane są tylko dla osób 45+. W związku z tym prosimy o niezwlekanie z decyzją o uczestnictwie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +