Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ogólnopolskie
2012-07-19 |

New initiative of IFF: intercultural news of the week in English and Spanish.Today's news: Old music legends in Poland.../Viejas leyendas de la música…

From now on, we will publish weekly news about international and cultural events taking place in Lublin Region and in whole Poland. The news will be in English and Spanish language. We would like to start with a great festival called Impact Fest.

Old music legends in Poland...

Within a week (27th July), Impact Fest will take place in Warsaw. This festival will bring old legend music bands with new modern groups in same day and same place. Who are these groups? They are Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Public Image Ltd., Marlon Roudette and Chemia in the main stage; and The Charlatans, The Vaccines, I Blame Coco and Power of Trinity in the eventim stage.
What can we say about Red Hot Chili Peppers, if everybody know them? Ok, we can say what everybody knows: they are an American rock band formed in 1983. Right now, the band is composed of four members, but there are nine ex-members who had left the rock band (among them, the most known John Frusciante). Despite having several years of success, they have reached music top with two of their most famous albums: Californication and By the Way. After the second departure of John Frusciante from the group, some people started to believe that they were musically over, but they are still alive.
What about the second group of the fest? They are Kasabian, an English band which plays a new music style known as Indie rock. This band was formed in 1997, and it is composed of five members. They are very famous playing live, and this is the reason why they are often applauded in their shows.
Regarding the other seven groups, they are more or less known, but for sure they will play a great music. It seems, therefore, that it is worth to go to Warsaw to enjoy in the same night the mixture of old legends and new promises of the current music. For more information, visit: www.impactfest.pl

Viejas leyendas de la música en Polonia… 


Desde hoy, vamos a publicar cada semana información sobre eventos culturales en la region de Lublin y en toda Polonia. Las noticias las publicaremos en inglés y español. Nos gustaría comenzar con un gran festival que se va a celebrar llamado Impact Festival.
En una semana (27 de Julio), el Impact Festival tendrá lugar en Varsovia. Este festival traerá viejas leyendas de la música y nuevos grupos musicales en el mismo día y en el mismo lugar. Quiénes son estos grupos? Ellos son Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Public Image Ltd., Marlon Roudette y Chemia en el escenario principal; y The Charlatans, The Vaccines, I Blame Coco y Power of Trinity en el escenario secundario.
Qué podemos decir de Red Hot Chili Peppers, que no se sepa ya? Podemos decir lo que ya todo el mundo sabe: son una banda americana de rock, formada en 1983. Ahora mismo, está compuesta por cuatro miembros, pero han habido nueve ex-miembros más que dejaron el grupo (entre ellos, el más conocido, John Frusciante). A pesar de ya tener a sus espaldas varios años de éxitos, ellos alcanzaros la cima musical con dos de sus más famosos discos; Californication y By the way. Después del segundo abandono del grupo de John Frusciante, algunos comenzaron a creer que los ‘Red Hot’ estaban musicalmente acabados, pero no es así, todavia están vivos.
Y qué podemos decir sobre el segundo grupo? Ellos son Kasabian, una banda inglesa que toca un nuevo estilo musical, conocido como Indie rock. Esta banda fue formada en 1997, y está compuesta por cinco miembros.
Respecto a los otros siete grupos, son más o menos conocidos, pero no hay duda de que tocarán buena música. Parece, por tanto, que vale la pena ir hasta Varsovia para disfrutar en la misma noche, de esa mezcla entre viejas leyendas y nuevas promesas de la música actual. Para más información, visita: www.impactfest.pl


podkarpackie
2012-07-19 | Aktywne obywatelstwo

Aktywniejsi dzięki inicjatywie lokalnej

Chcesz dowiedzieć się, na czym polega inicjatywa lokalna i jak korzystać z niej z pożytkiem dla swojej miejscowości? Jesteś zainteresowany/a jej wykorzystaniem w Twojej gminie, powiecie? Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób mieszkańcy sami - lub z pomocą organizacji pozarządowej - mogą zaproponować władzom lokalnym wspólne wykonanie zadań?

Polecamy broszurę "Jak korzystać z inicjatywy lokalnej? Informacje dla obywateli, mieszkańców i samorządów".

Więcej informacji: www.wiadomosci.ngo.pl
Źródło: www.ngo.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2012-07-18 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla I edycji kursu „Rachunkowość z zaawansowanym Excelem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące I edycji kursu „Rachunkowość  z zaawansowanym Excelem”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-07-18 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Seminarium dyskusyjne w ramach Kręgu Innowacji EWE

W dniu 27 czerwca w Hotelu Gromada w Cedzynie odbyło się seminarium dyskusyjne, na którym rozmawiano o nowych formach wsparcia i kooperacji na rzecz efektywniejszego wykorzystania energii w regionie świętokrzyskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach projektu „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”.

Krąg Innowacji - Efektywne Wykorzystanie Energii jest jednym z kilku strategicznych zagadnień Regionalnej Strategii Innowacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż poprawa efektywności energetycznej jest dzisiaj jednym w ważniejszych wyzwań stojących przed Polską, światem i w skali lokalnej, wpisuje się ona również w strategię województwa.

Środowe spotkanie było adresowane do przedstawicieli jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców wytwarzających energię, dostawców maszyn i urządzeń OZE (odnawialnych źródeł energii), osób prowadzących firmy budowlane oraz do architektów, audytorów energetycznych, czy projektantów.

O działaniach i roli Świętokrzyskiego Centrum Innowacji w swoim wystąpieniu mówił dr inż. Włodzimierz Grochal – dyrektor ŚCITT. Przedstawił on szereg działań podejmowanych przez jednostkę. Były to wizyty studyjne, mające na celu adaptację zagranicznych dobrych praktyk na grunt polski, organizowanie konferencji i szkoleń oraz uczestniczenie w takich inicjatywach jak Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii, organizacja eventów na Targach Kielce.

Kwestie związana z Regionalną Strategią Innowacji i inteligentnymi specjalizacjami w kontekście strategii Europa 2020 zostały poruszone przez dr Michała Klepkę – kierownika Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. Samą strategię działania Kręgu „Efektywne Wykorzystanie Energii” omówił Luk Palmen – prezes zarządu InnoCo. Kolejni prelegenci poruszyli sprawy odnawialnych źródeł energii, czy współpracy nauki z przemysłem w zakresie OWE i EWE.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/47-aktualnosci-sektora-msp/526-seminarium-dyskusyjne-w-ramach-kregu-innowacji-ewe


ponadregionalne
2012-07-18 | Kompetentni 2.1.1

Szkolenie: „Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów” - rekrutacja otwarta

Informujemy, iż osoby zainteresowane szkoleniem z „Zarządzania czasem i rozwiązywania konfliktów” w Lublinie mogą wstępnie zgłaszać się do udziału w projekcie za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line zamieszczonego na stronie projektu.

Przypominamy, o zbliżającym się terminie szkolenia 25-27 lipca 2012 (środa, czwartek, piątek zajęcia od 9:00 do 16:00) lub 27-29 lipca 2012 (piątek, zajęcia od 13:00 do 20:00, sobota, niedziela zajęcia od 9:00 do 16:00).

Miejsca na szkoleniach poza kolejnością gwarantowane są tylko dla osób 45+. W związku z tym prosimy o niezwlekanie z decyzją o uczestnictwie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


podkarpackie
2012-07-18 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc sierpień 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc sierpień 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-07-17 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Trój-wymiarowa kampania promocyjna Świętokrzyskiego Systemu Innowacji!

6 lipca ruszyła 3-wymiarowa kampania promocyjna Świętokrzyskiego Systemu Innowacji. Uliczny street-art, wielkoformatowe naklejki z ludźmi wspinającymi się na szczyty świętokrzyskich budynków, nietypowe uchwyty w komunikacji miejskiej to elementy kampanii promocyjnej Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, która odbyła się w poprzednim tygodniu w naszym regionie.

Celem kampanii jest budowanie pozytywnego wizerunku wartości pojęć „innowacje” i „innowacyjność”, zwiększanie zainteresowania ideą, możliwościami współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki, wzrost zainteresowania mediów innowacyjnością, a także kreowanie postaw proinnowacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W dniu 13 lipca w piątek, w godzinach od 9-16 na Placu Artystów w Kielcach odbyło się niecodzienne wydarzenie, stanowiące kulminację prowadzonych działań promocyjnych. Po raz pierwszy w regionie świętokrzyskim powstało trójwymiarowe uliczne graffiti, a dzieci, młodzież i dorośli zostali zaproszeni do konstruowania innowacyjnych pojazdów przyszłości, kolorowych innobusów, wiatraków oraz innych twórczych zabaw.

Świętokrzyski System Innowacji jest przekonany, że zastosowanie innych, niestandardowych form promocji będzie impulsem do większego zainteresowania tematem współpracy nauki i gospodarki, a finalnie zachęci WIELU LUDZI do działania na rzecz osiągnięcia WSPÓLNEGO CELU, jakim jest innowacyjny rozwój naszego województwa.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/531-ruszyla-3-wymiarowa-kampania-promocyjna-swietokrzyskiego-systemu-innowacji


podkarpackie
2012-07-17 | Aktywne obywatelstwo

Kontakt z BPPiO w okresie 16 - 27 lipca 2012 r.

Przypominamy, że w okresie od 16 do 27 lipca 2012 r. Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu czynne są wyłącznie w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich. W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z biurem projektu w Lublinie pod numerem telefonu 81 532 10 33.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2012-07-17 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie I edycji kursu "Rachunkowość z zaawansowanym Excelem"

Informujemy, że wczoraj – 16 lipca 2012r. uczestniczki zajęć szkoleniowo - doradczych w ramach projektu – gr. IV - „Rachunkowość z zaawansowanym Excelem”, przystąpiły do egzaminu podsumowującego.

Wszystkie Panie zdały go z wynikiem pozytywnym.
 
Gratulujemy!
 
Zapraszamy również do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

świętokrzyskie
2012-07-16 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

ŚBRR w Kielcach powstało w 1999 roku jako zakład budżetowy przy Urzędzie Marszałkowskim woj. świętokrzyskiego. Do końca 2007 roku Biuro realizowało powierzane przez Samorząd Województwa zadania własne Samorządu, a także na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek samorządowych wiele innych prac, głównie z zakresu ładu przestrzennego, komunikacji oraz ochrony środowiska. Od 1 stycznie 2008 roku ŚBRR przekształcone zostało uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w jednostkę budżetową. Działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego obejmuje obecnie realizację zadań statutowych określonych przez Sejmik Wojewódzki oraz powierzonych zadań własnych Samorządu Województwa.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ŚBRR:

1. Opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego oraz jego okresowa aktualizacja na podstawie monitoringu; stanu zagospodarowania przestrzennego regionu, wniosków samorządów lokalnych, zmian "Strategii rozwoju województwa", a także zmian przepisów i uwarunkowań prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

2. Wykonywanie zadań Samorządu Wojewódzkiego związanych z ładem przestrzennym województwa, zachowywaniem wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz przygotowaniem wojewódzkich programów operacyjnych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

3. Obsługa programów pomocowych regionalnych i strukturalnych oraz inne zadania wynikające z programów pomocowych i rozwojowych, zgodnie ze zleceniami Samorządu Wojewódzkiego, w szczególności:

  • prowadzenie Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 (także SPO- ROL 2004-2006), realizującego wdrażanie całego regionalnego zakresu PROW w woj. świętokrzyskim, wdrażanie Programu Operacyjnego RYBY,
  • prowadzenie Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 z jednoczesnym pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w PO KL dla woj. świętokrzyskiego.

Źródło: http://www.sbrr.pl/
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +