Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2012-07-18 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc sierpień 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc sierpień 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-07-17 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Trój-wymiarowa kampania promocyjna Świętokrzyskiego Systemu Innowacji!

6 lipca ruszyła 3-wymiarowa kampania promocyjna Świętokrzyskiego Systemu Innowacji. Uliczny street-art, wielkoformatowe naklejki z ludźmi wspinającymi się na szczyty świętokrzyskich budynków, nietypowe uchwyty w komunikacji miejskiej to elementy kampanii promocyjnej Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, która odbyła się w poprzednim tygodniu w naszym regionie.

Celem kampanii jest budowanie pozytywnego wizerunku wartości pojęć „innowacje” i „innowacyjność”, zwiększanie zainteresowania ideą, możliwościami współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki, wzrost zainteresowania mediów innowacyjnością, a także kreowanie postaw proinnowacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W dniu 13 lipca w piątek, w godzinach od 9-16 na Placu Artystów w Kielcach odbyło się niecodzienne wydarzenie, stanowiące kulminację prowadzonych działań promocyjnych. Po raz pierwszy w regionie świętokrzyskim powstało trójwymiarowe uliczne graffiti, a dzieci, młodzież i dorośli zostali zaproszeni do konstruowania innowacyjnych pojazdów przyszłości, kolorowych innobusów, wiatraków oraz innych twórczych zabaw.

Świętokrzyski System Innowacji jest przekonany, że zastosowanie innych, niestandardowych form promocji będzie impulsem do większego zainteresowania tematem współpracy nauki i gospodarki, a finalnie zachęci WIELU LUDZI do działania na rzecz osiągnięcia WSPÓLNEGO CELU, jakim jest innowacyjny rozwój naszego województwa.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/531-ruszyla-3-wymiarowa-kampania-promocyjna-swietokrzyskiego-systemu-innowacji


podkarpackie
2012-07-17 | Aktywne obywatelstwo

Kontakt z BPPiO w okresie 16 - 27 lipca 2012 r.

Przypominamy, że w okresie od 16 do 27 lipca 2012 r. Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu czynne są wyłącznie w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich. W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z biurem projektu w Lublinie pod numerem telefonu 81 532 10 33.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2012-07-17 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie I edycji kursu "Rachunkowość z zaawansowanym Excelem"

Informujemy, że wczoraj – 16 lipca 2012r. uczestniczki zajęć szkoleniowo - doradczych w ramach projektu – gr. IV - „Rachunkowość z zaawansowanym Excelem”, przystąpiły do egzaminu podsumowującego.

Wszystkie Panie zdały go z wynikiem pozytywnym.
 
Gratulujemy!
 
Zapraszamy również do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

świętokrzyskie
2012-07-16 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

ŚBRR w Kielcach powstało w 1999 roku jako zakład budżetowy przy Urzędzie Marszałkowskim woj. świętokrzyskiego. Do końca 2007 roku Biuro realizowało powierzane przez Samorząd Województwa zadania własne Samorządu, a także na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek samorządowych wiele innych prac, głównie z zakresu ładu przestrzennego, komunikacji oraz ochrony środowiska. Od 1 stycznie 2008 roku ŚBRR przekształcone zostało uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w jednostkę budżetową. Działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego obejmuje obecnie realizację zadań statutowych określonych przez Sejmik Wojewódzki oraz powierzonych zadań własnych Samorządu Województwa.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ŚBRR:

1. Opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego oraz jego okresowa aktualizacja na podstawie monitoringu; stanu zagospodarowania przestrzennego regionu, wniosków samorządów lokalnych, zmian "Strategii rozwoju województwa", a także zmian przepisów i uwarunkowań prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

2. Wykonywanie zadań Samorządu Wojewódzkiego związanych z ładem przestrzennym województwa, zachowywaniem wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz przygotowaniem wojewódzkich programów operacyjnych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

3. Obsługa programów pomocowych regionalnych i strukturalnych oraz inne zadania wynikające z programów pomocowych i rozwojowych, zgodnie ze zleceniami Samorządu Wojewódzkiego, w szczególności:

 • prowadzenie Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 (także SPO- ROL 2004-2006), realizującego wdrażanie całego regionalnego zakresu PROW w woj. świętokrzyskim, wdrażanie Programu Operacyjnego RYBY,
 • prowadzenie Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 z jednoczesnym pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w PO KL dla woj. świętokrzyskiego.

Źródło: http://www.sbrr.pl/


ogólnopolskie
2012-07-14 |

Artykuł promujący bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Informujemy, iż w ramach działań promocyjno-informacyjnych służących upowszechnianiu informacji o bezpłatnych poradach w dniu 13 lipca 2012 r. ukazało się ogłoszenie prasowe w "Super Nowościach".

Zapraszamy do zapoznania z treścią artykułu, który zamieścilismy na stronie internetowej projektu w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-07-13 | Kompetentni 2.1.1

Kolejne szkolenie już pod koniec lipca w Lublinie. Zapraszamy

Informujemy, iż trwa rekrutacja na szkolenie: „Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów”

Termin: 25-27 lipca 2012 (środa, czwartek, piątek zajęcia od 9:00 do 16:00)
lub 27-29 lipca 2012 (piątek, zajęcia od 13:00 do 20:00, sobota, niedziela zajęcia od 9:00 do 16:00)

Ramowy program szkolenia:
1. Analiza czasu: sporządzanie budżetu czasu, identyfikowanie złodziei czasu, pojęcie zarządzania czasem i sobą w czasie.
2. Przeszkody w zarządzaniu czasem i sobą w czasie: błędy przy organizacji czasu, rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron w organizacji pracy, eliminowanie zakłóceń w pracy, stres a organizacja pracy.
3. Reguły i narzędzia pomocne w efektywnym zarządzaniu czasem: formułowanie celów, techniki planowania czasu i zadań, tworzenie harmonogramu zadań, ustalanie i zarządzanie priorytetami, skuteczne delegowanie, asertywność a zarządzanie czasem.
4. Kontrola czasu i identyfikacja przyczyn jego strat.
5. Natura sytuacji konfliktowej: definicja i fazy rozwoju konfliktu, dynamika sytuacji konfliktowej, rodzaje konfliktów, konsekwencje konfliktów.
6. Przyczyny powstawania konfliktów: błędy i nieporozumienia w komunikacji, rola komunikacji interpersonalnej w konflikcie, ścieranie się odmiennych interesów stron.
7. Metody zarządzania konfliktem, koordynacja negocjacji oraz błędy w zarządzaniu konfliktem.
8. Strategie rozwiązywania konfliktów: identyfikacja zachowań służących rozwojowi lub rozwiązaniu konfliktu, przełamywanie sytuacji kryzysowych, konstruktywna krytyka oraz strategie asertywne w konflikcie.

Miejsce szkolenia: Lublin, Hotel Campanile
Czas trwania szkoleń: 24 godz. dydaktyczne.
Grupy szkoleniowe będą liczyć od 5 do 20 osób.
Z jednego przedsiębiorstwa może pochodzić max. 30 osób.
Miejsca na szkoleniach poza kolejnością gwarantowane tylko dla osób 45+.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do wypełnienia wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-07-13 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co? – 7PR

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR.

Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed Europą, 7PR ma następujące cele:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
 • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
 • zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
 • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

Źródło: http://www.kpk.gov.pl/index.html

 


lubelskie
2012-07-13 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w nadchodzący weekend w Lublinie:


świętokrzyskie
2012-07-12 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Podmioty wspierające przedsiębiorczość – AIP Kielce

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości skupiają elitę młodych osób mających podstawy ekonomiczne, pasję i motywację do stworzenia własnej firmy i kreowania życia gospodarczego w Polsce. Misją AIP jest pomoc młodym przedsiębiorczym osobom w rozpoczęciu własnego biznesu. AIP umożliwiają każdej osobie powyżej 16 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Dzięki ochronnym warunkom inkubatora każda osoba może sprawdzić swój pomysł bez ponoszenia ryzyka, zbędnych kosztów i czasu na rejestracje własnej firmy.

W ramach AIP młody przedsiębiorca może liczyć m.in. na:

 • prowadzenie pełnej księgowości pionu przez biuro rachunkowe,
 • dostęp do konta bankowego (firmowego) dla pionów AIP i do elektronicznego systemu faktur,
 • działając w AIP nie muszą rejestrować własnej działalności gospodarczej, dzięki temu nie płacą składki ZUS,
 • porady prawno-podatkowe doradców (biegłych rewidentów, księgowych),
 • stała opieka i doradztwo dyrektora AIP (trenera), wyposażonego w profesjonalną wiedzę na temat prowadzenia biznesu.

AIP Kielce można znaleźć w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach, budynek G, pok. 206 (II piętro).

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +