Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-07-09 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Druga odsłona kampanii internetowej – lipiec 2012 r.

 

Informujemy, iż od 9-go do 22-go lipca na portalu Kielce.Gazeta.pl trwa 2-tygodniowa kampania internetowa z geotargetowaniem na teren woj. świętokrzyskiego, poświęcona promocji przedsiębiorczości akademickiej. Kampania zachęca do poznania źródeł finansowania sfery badawczo-rozwojowej, czerpania korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw, zakładania przedsiębiorstw spin off i spin out, otwartości na innowacyjność oraz transfer wiedzy i technologii.

Wszystko to pod hasłem naszego projektu: Przedsiębiorczość Akademicka – Innowacyjny Region!  Reklamę (baner) z tej kampanii mogą Państwo obejrzeć w zakładce Kampania medialna na stronie internetowej projektu Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


ogólnopolskie
2012-07-09 |

Inkubator Animacji Kultury - nabór do trzeciej edycji

Fundacja Kultra Enter oraz Warsztaty Kultury - filia Centrum Kultury w Lublinie prowadzą nabór do trzeciej edycji Inkubatora Animacji Kultury.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników i wolontariuszy lubelskich podmiotów działających w sektorze kultury, w zakresie zarządzania i przygotowania wydarzeń społeczno-kulturalnych. W ramach jego realizacji przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i warsztatów w ramach ośmiogodzinnych spotkań weekendowych odbywających się od września do grudnia 2012 r.

Tematyka zajęć kompleksowo prezentuje najważniejsze obszary związane z pracą w sektorze kultury i dotyczy przede wszystkim zarządzania kulturą, fundraisingu, prawa, marketingu, koncepcji rozwoju widowni (audiencje development), polityki kulturalnej, wystąpień publicznych, zasad współpracy z wolontariuszami, edukacji kulturalnej, zarządzania zespołem projektowym czy projektowania graficznego.

Inkubator Animacji Kultury dzięki innowacyjnemu programowi polegającemu na prezentowaniu tematyki niezbędnej w pracy animatorów i managerów kultury oraz inspirującej twórcze myślenie ma za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań w swojej codziennej pracy oraz zainteresowania sektorem przemysłów kreatywnych.

Adresaci
Projekt zakłada stworzenie systemu kształcenia pozaformalnego na kształt studiów podyplomowych, w związku z czym adresowany jest do osób mających już doświadczenie w pracy w kulturze, pragnących podnieść swoje kompetencje w tej dziedzinie. Wskazana grupa docelowa obejmuje więc osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno prawne w różnego typu podmiotach działających na rzecz kultury w Lublinie, ale również osoby pracujące jako wolontariusz dla wymienionych wyżej podmiotów, które są w stanie udokumentować taką współpracę.

Szczegóły na temat Inkubatora Animacji Kultury oraz zasad rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu oraz www.kulturaenter.org .
W załącznikach znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin.

Więcej informacji: www.warsztatykultury.pl
www.kultura.lublin.eu
 


lubelskie
2012-07-09 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie kursu „Fitness z językiem angielskim” oraz rezultaty projektu

 Informujemy, że w dniu 5 lipca 2012r. uczestniczki zajęć szkoleniowo - doradczych  „Fitness z językiem angielskim”, przystąpiły do egzaminu podsumowującego.

 
Wszystkie Panie zdały go z wynikiem pozytywnym.
 
Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Równocześnie przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące kursu „Fitness z językiem angielskim”.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

świętokrzyskie
2012-07-06 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu, Kto promuje innowacje w regionie - ŚCITT

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zostało założone 18 grudnia 2001 roku, jako instytucja non-profit, przez: Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce, Politechnikę Świętokrzyską, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Aktualnie udziałowcami Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii są: Województwo Świętokrzyskie (81,43% udziałów), Miasto Kielce (17,94% udziałów), Politechnika Świętokrzyska (0,63% udziałów).

Misją ŚCITT jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju regionu świętokrzyskiego poprzez:

 • Transfer osiągnięć naukowo - badawczych,
 • Informację gospodarczą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Systemy jakości ISO,
 • Kształcenie przez Internet,
 • Targi i konferencje.

Zadaniem Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest: pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań w obszarze: produkcji, usług, edukacji i zarządzania.


ogólnopolskie
2012-07-06 |

Spotkanie promocyjno-informacyjne w Nisku

W dniu 5 lipca 2012 w Nisku odbyło się spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące projektu "Aktywne obywatelstwo" z osobami z Aresztu Śledczego w Nisku.
W spotkaniu wzięło udział 10 osób, które aktywnie uczestniczyły poprzez zadawanie pytań na temat działalności BPPiO.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania zamieszczonych w galerii

Projekt "Aktywne obywatelstwo" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-07-06 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy  do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się dziś weekend.
W programie m.in.: Festiwal Inne Brzmnienia i  Performance Platform Lublin.

Program wydarzeń kulturalnych w weekend 6 - 8 lipca 2012


świętokrzyskie
2012-07-05 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Innowacyjne okna i drzwi w świętokrzyskim

W dniu 31 maja w Warszawie podczas uroczystej gali wręczono dyplomy i statuetki programu „VIP – Najlepsze okna i drzwi”, tegorocznej V edycji przyświecało hasło: VIP – Innowacyjna Stolarka. Stolbud Włoszczowa, świętokrzyski producent okien i drzwi, został wyróżniony w dwóch kategoriach i znalazł się w gronie siedemnastu nagrodzonych producentów. Firma Stolbud została laureatem Programu w dwóch kategoriach: „Innowacyjne okno drewniane” za energooszczędne okno Capital oraz „Innowacyjne drzwi wejściowe” za antywłamaniowe drzwi wejściowe Triton. Firma Stolbud Włoszczowa znalazła się w gronie trzydziestu producentów biorących udział w rankingu. Organizatorzy wyłonili spośród nich siedemnaście firm, których produkty spełniają najwyższe wymogi formalno – prawne,  a także wpisują się w najnowsze trendy rynkowe.


podkarpackie
2012-07-05 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w Tarnobrzegu w dniu 6 lipca 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 6 lipca 2012 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy pawnego tj. od 12:00 do 16:00. Harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-07-04 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty projektu dla czerwcowych szkoleń

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestników i uczestniczek szkoleń: „Motywowanie pracowników” w Łodzi oraz „Komunikacji i negocjacji” w Lublinie.

Informujemy również, iż można zgłaszać się kolejne szkolenia w woj. lubelskim „Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów” oraz „Współpraca i porozumienie w grupie”. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem projektu w Lublinie pod nr telefonu 81 532 10 32 lub 502 267 743.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


świętokrzyskie
2012-07-04 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu, co jest co? – Innowacja

Za innowację uważa się najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym, które generują idee, zmiany, reformy postrzegane jako nowe.

Pojęcie innowacji wprowadził do nauk ekonomicznych J.A. Schumpeter. Za innowację uważał on:

·         wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie dotychczas istniejących,

·         wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji,

·         otwarcie nowego rynku,

·         zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów,

·         zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów,

·         wprowadzenie nowej organizacji produkcji.

Innowacja nie musi być opracowana przez samo wdrażające ją przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa mogą również wdrażać innowacje opracowane we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami, a także innowacje, których autorami są inne przedsiębiorstwa lub instytucje.

Źródło: Red. K. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2011
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +