Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2015-06-30 | Integracja kluczem do sukcesu

Zakończenie realizacji projektu „Integracja kluczem do sukcesu” - Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „Integracja kluczem do sukcesu”.

W ramach projektu zrealizowano wsparcie obejmujące sześć typów działań:

1. Grupowe poradnictwo zawodowe w wymiarze 32 godz. dyd./grupę,

2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 3 godz. zegar./osobę,

3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 4 godz. zegar./osobę,

4. Szkolenia zawodowe:

a. „Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej” - 224 godz. dyd. (2 grupy),

b. Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” - 67 godz. dyd. oraz egzamin przed komisją UDT,

c. „Usługi gastronomiczne z obsługą komputera i kasy fiskalnej” - 214 godz. dyd.,

d. „Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych” - 200 godz. dyd.,

e. „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera” - 200 godz. dyd.

5. Indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze min. 4 godz. zegar./osobę,

6. 5-cio miesięczne staże zawodowe.

W projekcie wzięło udział 60 osób: 23 uczestników i 37 uczestniczek. Łącznie 48 osobom udało się podjąć zatrudnienie, co stanowi 80 % wszystkich osób uczestniczących w projekcie. Osobom, które znalazły pracę życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji zawodowej, a osobom, które nadal szukają pracy życzymy wytrwałości i powodzenia.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco umieszczamy informacje o realizowanych projektach. 

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Integracja kluczem do sukcesu”.  Dziękujemy również wszystkim pracodawcom za współpracę przy organizacji staży zawodowych, w szczególności tym, którzy zatrudnili uczestników i uczestniczki po zakończeniu staży.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-06-29 | Mama na rynku pracy

Zakończenie szkolenia Grupa V - „Kadry i płace z obsługą komputera”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 23.06.2015 r. Uczestniczki z Grupy V- „Kadry i płace z obsługą komputera” wzięły udział w egzaminie z zakresu szkolenia i zakończyły udział w szkoleniu.
 
Wszystkie uczestniczki zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2015-06-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zakończenie realizacji projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

W ramach projektu opracowano Produkt Finalny - 17 innowacyjnych narzędzi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz kształcenia osób dorosłych, który jest dostępny na stronie internetowej http://ffi.org.pl/innowacyjnymodelgodzenie/opismodelu

Zachęcamy do lektury i wyrażamy nadzieję, że będą Państwo korzystać z opracowanych narzędzi, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy i mogą ułatwiać pracownicom/kom godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Pragniemy złożyć również serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

Wszystkim osobom oraz podmiotom zaangażowanym w realizację projektu składamy serdeczne podziękowania oraz życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej gdzie na bieżąco umieszczamy informacje o projektach realizowanych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-06-26 | Integracja kluczem do sukcesu

Zakończenie staży oraz podjęcie zatrudnienia przez Uczestników/czki z gr. V i VI

Informujemy, iż w dniu 25.06.2015 r. dobiegła końca realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Integracja kluczem do sukcesu” dla ostatniego Uczestnika z grupy „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera” . 

W czerwcu br. łącznie 16 osób zostało zatrudnionych przez pracodawców po zakończeniu staży. Wszystkim Uczestnikom oraz Uczestniczkom życzymy dalszego rozwoju zawodowego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2015-06-26 | Local Actions. Global View / Step Forward

The sixth meeting of "Human Rights and Equality Academy"

 “Initiative fund” foundation held the sixth meeting of the initiative “Human Rights and Equality Academy” within the project “Local Actions, Global View” in cooperation with Sempre a Frente foundation. The topic of this meeting was “Equality in Education” and the meeting  was held on June 24, 2015 starting from 17:00h. It took place in Coffee bar “Kawka” on 9 ½ Okopowa street, Lublin. The structure of this meeting was presentation and workshop, which made the participants fully active and open for discussion.  We are thanking to everyone who participated , additionally we are very satisfied with the assess of our event and hope we will all meet again during next meeting in July, 2015 which will have the topic “FREEDOM OF EXPRESSION”.

“Human Rights and Equality Academy” entered the second half of the schedule. Four meetings until achieving the goal!

Please visit our gallery.

For additional information please contact us on one of our e-mails, web page and/or facebook profile “Human Rights and Equality Academy Lublin” 

 

 


lubelskie
2015-06-22 | Mama na rynku pracy

Zakończenie szkolenia Grupa IV - „Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera”

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 19.06.2015 r. Uczestniczki z Grupy IV- „Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera” wzięły udział w egzaminie z zakresu szkolenia i zakończyły udział w szkoleniu.
 
Wszystkie uczestniczki zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2015-06-19 | Mama na rynku pracy

Zakończenie szkolenia Grupa III - „Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 18.06.2015 r. Uczestniczki z Grupy III - „Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego” wzięły udział w egzaminie z zakresu szkolenia i zakończyły udział w szkoleniu.
 
Wszystkie uczestniczki zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2015-06-18 | Integracja kluczem do sukcesu

Zakończenie staży przez Uczestników i Uczestniczki z gr. V i VI

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.06.2015 r. dobiegła końca realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Integracja kluczem do sukcesu” dla 10 Uczestników/czek z grupy V „Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz 8 Uczestników/czek z grupy „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera” . 

Wszystkim Uczestnikom oraz Uczestniczkom życzymy dalszego rozwoju zawodowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2015-06-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 17.06.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła w Warszawie 5 spotkań bezpośrednich upowszechniających produkt finalny. Spotkania odbyły się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Powiatowym Urzędzie Pracy, Stowarzyszeniu Kongres Kobiet oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe. Podczas spotkań zostały przedstawione informacje na temat wypracowanych w projekcie innowacyjnych narzędzi, z których mogą bezpłatnie korzystać wszystkie zainteresowane osoby/podmioty.

 Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-06-12 | Integracja kluczem do sukcesu

Ostatni miesiąc staży dla Uczestników/czek z gr. V i VI

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż czerwiec jest już ostatnim miesiącem trwania usługi stażowej w ramach projektu „Integracja kluczem do sukcesu” dla 19 Uczestników i Uczestniczek z grupy V „Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera”. 

Życzymy jak największej liczbie Stażystów/ek podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +