Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2012-05-19 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc czerwiec 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc czerwiec 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-05-18 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się dziś weekend.

Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych na weekend 18-20 maja


ogólnopolskie
2012-05-17 |

Kolejny powód do radości …? - Creative Christmas !

Choć do Świąt jeszcze daleko, my już się cieszymy ! A to dlatego, że nasz Warsztat Grundtviga pt. „Creative Christmas” otrzymał pozytywną opinię selekcyjną i został zaakceptowany do dofinansowania. Oznacza to, że w grudniu br., wspólnie z 15-ma mieszkańcami innych krajów europejskich, będziemy poszukiwać inspirujących pomysłów na rzecz kreatywnego przeżywania czasu świątecznego. Mamy nadzieję, że śnieg dopisze ! W warsztacie będą mogli wziąć udział również uczestnicy z Polski. Szczegółowe informacje przekażemy w III kwartale br.

 


podkarpackie
2012-05-16 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 18 maja 2012 BPPiO będą nieczynne

W związku ze szkoleniem doradców prawnych i obywatelskich w dniu 18 maja 2012 r. (piątek) Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu będą nieczynne.

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług doradców w inne dni, kiedy odbywają się dyżury. Harmonogramy dyżurów są umieszczone w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2012-05-15 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie kursu "Fitness z językiem angielskim" oraz I edycji kursu "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"

Informujemy, że w dniu 11.05.2012 r. w Lublinie rozpoczął się kurs Fitness z językiem angielskim oraz  pierwsza edycja Kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem” W zajęciach bierze udział odpowiednio 3 uczestniczki z 3 przedsiębiorstw oraz 5 uczestników z 3 przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tych wydarzeń.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-05-14 | Kompetentni 2.1.1

Rekrutacja na szkolenia w Łodzi trwa.

Informujemy, iż trwa rekrutacja na szkolenia w Łodzi, organizowane w Hotelu Borowiecki. Wszyscy przedsiębiorcy oraz ich pracownicy posiadający wykształcenie o kierunku technicznym na poziomie szkoły średniej i/lub wyższej mogą zgłaszać się do projektu za pomocą Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line http://www.ffi.org.pl/kompetentni211/wstepny_formularz_zgloszeniowy. Poniżej prezentujemy program szkoleń, jaki będzie realizowany podczas zajęć z trenerami.

Szkolenie: „Organizacja pracy własnej, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki”
Termin: 23-25 maja 2012 (środa, czwartek, piątek zajęcia od 9:00 do 16:00) lub 25-27 maja 2012 (piątek, zajęcia od 13:00 do 20:00, sobota, niedziela zajęcia od 9:00 do 16:00)

Ramowy program szkolenia:
1. Organizacja pracy: metody i techniki organizacji pracy, efektywne i czasooszczędne zasady organizowania, wykonywania i koordynowania prac, wyznaczanie celów.
2. Zarządzanie i gospodarowanie czasem: typowe problemy z czasem, wpływ nawyków i modeli myślowych, narzędzia zarządzania czasem i ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb i warunków pracy, efektywne wykorzystanie czasu w miejscu pracy.
3. Projektowanie i planowanie działań: metody planowania działań, ustalanie harmonogramów, skuteczne określanie i monitoring zadań, wyznaczanie priorytetów.
4. Kontrolowanie: kontrola przebiegu pracy, kontrola osiągniętych celów, przegląd i ocena dnia (samokontrola).
5. Błędy organizacji pracy: złodzieje czasu, odwlekanie zadań do wykonania, umiejętność asertywnego stawiania granic.
6. Odpowiedzialność: rzetelność i wiarygodność, umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za wyniki własnej pracy – przyjmowanie odpowiedzialności podczas ustalania celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji, odpowiedzialność wobec innych.

Szkolenie: „Doskonalenie umiejętności menedżerskich”
Termin: 23-25 maja 2012 (środa, czwartek, piątek zajęcia od 9:00 do 16:00) lub 25-27 maja 2012 (piątek, zajęcia od 13:00 do 20:00, sobota, niedziela zajęcia od 9:00 do 16:00)

Ramowy program szkolenia:
1. Style działania i kierowania: charakterystyka stylów kierowania i zarządzania, przywództwo a kierowanie, elastyczność i efektywność menedżera, zadania i funkcje menedżera.
2. Rozwijanie zdolności interpersonalnych: przemawianie i autoprezentacja menedżerska, budowanie autorytetu, przekonywanie, argumentowanie i wywieranie wpływu, asertywność, przywództwo a kierowanie.
3. Planowanie celów i zadań: reguły precyzyjnego wyznaczania i osiągania celów, zarządzanie przez cele, prowadzenie rozmów planujących z pracownikami.
4. Delegowanie zadań: podstawowe zasady, przekazywanie poleceń, precyzowanie zadań, wyrażanie opinii i oczekiwań; hamulce delegowania - sposoby przeciwdziałania.
5. Monitorowanie, egzekwowanie i ocenianie: monitorowanie a kontrola, prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami, bieżąca ocena, udzielanie informacji zwrotnej i jej znaczenie dla rozwoju pracownika, udzielanie pochwał i krytyki.
6. Zarządzanie komunikacją w zespole: rola i rodzaje komunikacji w zespole, czynniki skutecznej komunikacji w zarządzaniu, metody i narzędzia prowadzenia trudnych i ważnych rozmów menedżerskich, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów.
7. Podstawy motywowania pracowników, narzędzia motywowania, zarządzanie rozwojem pracowników.

Czas trwania szkoleń: 24 godz. dydaktyczne.
Grupy szkoleniowe będą liczyć od 5 do 20 osób.
Z jednego przedsiębiorstwa może pochodzić max. 30 osób.
Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby po 45 roku życia.
O wyborze trybu zajęć decyduje większość uczestników.

Projekt „Kompetentni” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2012-05-11 |

4 lata FFI

Z radością informujemy, iż Fundacja „Fundusz Inicjatyw” obchodzi 4. rocznicę swojej działalności.
Z tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspierają nasze działania i przyczyniły się do tego, że możemy razem świętować kolejną rocznicę naszej pracy.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że na pewno nie zabraknie nam zapału i energii, by przez kolejne lata działać i rozwijać się, przynajmniej tak prężnie i dynamicznie, jak do tej pory.
 

 


ogólnopolskie
2012-05-11 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się dziś weekend.

Przegląd ciekawych wydarzeń kulturalnych w Lublinie


podkarpackie
2012-05-10 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w Nisku w dniu 11 maja 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 11 maja 2012 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. od 15:00 do 19:00. Harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2012-05-10 |

Wolne miejsca na bezpłatnym kursie j. angielskiego

Prowadzisz działalność gospodarczą? Chcesz skorzystać z bezpłatnego kursu języka angielskiego i spędzić aktywnie czas po pracy na zajęciach sportowych? Skorzystaj z szansy i weź udział w kursie "Fitness z j. angielskim"

Skontaktuj się z Fundacją „Fundusz Inicjatyw”. Zadzwoń do nas 81 532 10 30, wejdź na stronę projektu "Zdobądź kwalifikacje zawodowe"

Projekt „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +