Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2012-04-17 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Aktualizacja harmonogramu zajęć szkoleniowo - doradczych

Zapraszamy do ponownego zapoznania się ze wstępnym harmonogramem zajęć realizowanych w ramach projektu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na I edycję kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”, gdyż jego terminy uległy zmianie.


świętokrzyskie
2012-04-16 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Pierwsza odsłona kampanii radiowej – kwiecień 2012 r.

Informujemy, iż w dniach 16-29 kwietnia 2012 r. na antenie Polskiego Radia Kielce będzie trwała 2-tygodniowa kampania radiowa poświęcona promocji korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw, zakładania przedsiębiorstw spin off i spin out, innowacyjności, transferu wiedzy i technologii, komercjalizacji wiedzy oraz finansowania sfery badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region”.

Spoty z tej kampanii mogą Państwo odsłuchać w zakładce kampania medialna na stronie internetowej projektu Przedsiębiorczość Akademicka – innowacyjny region.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2012-04-12 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Formularz rejestracji przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych jest już aktywny

Z przyjemnością informujemy, że formularz rejestracji przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych jest już aktywny.
Zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane wdrożeniem innowacji do swojej działalności oraz jednostki naukowo-badawcze oferujące innowacje do zgłaszania chęci współpracy ze sobą poprzez interaktywną bazę współpracy i wymiany informacji.
Dzięki rejestracji będą Państwo mogli skontaktować się z osobami zajmującymi się tworzeniem innowacji w województwie świętokrzyskim.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka- innowacyjny region” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-04-12 |

FFI poleca: Ciekawe wydarzenia na weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w nadchodzący weekend.

Przegląd ciekawych wydarzeń kulturalnych na weekend 13-15 kwietnia 2012 


lubelskie
2012-04-11 |

Warsztaty kuglarsko-teatralne Szklanka

Szklanka to warsztaty fotograficzne i kuglarsko-teatralne organizowane przez młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie. Projekt skierowany jest do lubelskich licealistów. Wielki finał projektu odbędzie się na Lubelskiej Nocy Kultury gdzie zaprezentowane zostaną najlepsze fotografie a grupa kuglarsko-teatralna zaprezentuje swoje umiejętności. 

Celem projektu jest zawiązanie się grupy kuglarskiej, która po zakończeniu projektu będzie mogła dalej działać a w przyszłym roku również prowadzić kolejne warsztaty w trzeciej już edycji „Szklanki.” Założeniem projektu jest zaangażowanie młodzieży w życie kulturalne w Lublinie, możliwość rozwijania swoich pasji pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli. Dzięki „Szklance” możliwa będzie współpraca między uczniami różnych szkół a co za tym idzie odmiennych środowisk a także możliwość realizacja własnych pomysłów.

Żonglowanie aktywizuje mózg, rozwija koordynację ruchową oraz kreatywność

Warsztaty Szklanki będą odbywać się co tydzień w piątki i soboty od 13 kwietnia do czerwca 2012 r. Zajęcia są bezpłatne. Dla grupy kuglarsko-teatralnej organizatorzy zapewniają cały sprzęt potrzebny do ćwiczeń.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mailowy szklaunka@gmail.com
Więcej szczegółów na www.szklanka.wordpress.com

Źródło aktualności: www.kultura.lublin.eu


ponadregionalne
2012-04-11 | Kompetentni 2.1.1

Rekrutacja na szkolenia w Stalowej Woli

Informujemy, iż prowadzimy rekrutację na szkolenia w Stalowej Woli w woj. podkarpackim. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców i ich pracowników z terenu woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line http://www.ffi.org.pl/kompetentni211/wstepny_formularz_zgloszeniowy. Przy wypełnieniu właściwych dokumentów zgłoszeniowych chętnie pomogą pracownicy projektu. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 81 532 10 32.
Poniżej przedstawiamy zakresy tematyczne, które będą poruszone na zajęciach.

Szkolenie „Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów”
Czas trwania zajęć: 24 godz. dydaktyczne
Miejsce: Stalowa Wola, Hotel Stal

1. Analiza czasu: sporządzanie budżetu czasu, identyfikowanie złodziei czasu, pojęcie zarządzania czasem i sobą w czasie.
2. Przeszkody w zarządzaniu czasem i sobą w czasie: błędy przy organizacji czasu, rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron w organizacji pracy, eliminowanie zakłóceń w pracy, stres a organizacja pracy.
3. Reguły i narzędzia pomocne w efektywnym zarządzaniu czasem: formułowanie celów, techniki planowania czasu i zadań, tworzenie harmonogramu zadań, ustalanie i zarządzanie priorytetami, skuteczne delegowanie, asertywność a zarządzanie czasem.
4. Kontrola czasu i identyfikacja przyczyn jego strat.
5. Natura sytuacji konfliktowej: definicja i fazy rozwoju konfliktu, dynamika sytuacji konfliktowej, rodzaje konfliktów, konsekwencje konfliktów.
6. Przyczyny powstawania konfliktów: błędy i nieporozumienia w komunikacji, rola komunikacji interpersonalnej w konflikcie, ścieranie się odmiennych interesów stron.
7. Metody zarządzania konfliktem, koordynacja negocjacji oraz błędy w zarządzaniu konfliktem.
8. Strategie rozwiązywania konfliktów: identyfikacja zachowań służących rozwojowi lub rozwiązaniu konfliktu, przełamywanie sytuacji kryzysowych, konstruktywna krytyka oraz strategie asertywne w konflikcie.


Szkolenie „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”
Czas trwania zajęć: 24 godz. dydaktyczne
Miejsce: Stalowa Wola, Hotel Stal

1. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, czyli jak zrobić dobre wrażenie – wprowadzenie.
2. Taktyki autoprezentacyjne: najważniejsze elementy autoprezentacji - efekt pierwszego wrażenia, zasady kształtowania wrażenia.
3. Kształtowanie pożądanego wizerunku: cztery wymiary - wiarygodność, umiejętność wzbudzania sympatii, atrakcyjność interpersonalna i dominacja.
4. Konstruowanie efektywnych i efektownych prezentacji oraz wystąpień publicznych: kluczowe etapy i struktura (rozpoczęcie, rozwinięcie, zakończenie).
5. Zasady prezentowania siebie i tematu: dopasowywanie przekazu do odbiorców, skuteczne przekonywanie i perswazja, wpływanie na stany emocjonalne odbiorców, reguły wywierania wpływu.
6. Kontakt z odbiorcą – strategie pomocne w wystąpieniach publicznych: nawiązywanie kontaktu i uzyskanie przychylnego nastawienia u rozmówcy i publiki, skupianie i utrzymanie uwagi słuchaczy, pozawerbalne sposoby wzbudzania sympatii i pozyskiwania uwagi publiczności (mowa ciała, spójność przekazu).
7. Dress code: zasady właściwego doboru ubioru podczas wystąpień publicznych.
8. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, tremą i zdenerwowaniem.
9. Techniki budowania pewności siebie.

Terminy szkoleń: 25-27 kwietnia 2012 r. (środa, czwartek, piątek zajęcia od 9:00 do 16:00) lub 27-29 kwietnia 2012 r. (piątek 13:00 do 20:00, sobota, niedziela od 9:00 do 16:00). O wyborze trybu zajęć decyduje większość uczestników.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2012-04-06 |

FFI poleca: Ciekawe wydarzenia na świąteczny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się świąteczny weekend. 

Program ciekawych wydarzeń na świąteczny weekend


świętokrzyskie
2012-04-05 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Nowa oferta pracy w Biurze w Kielcach

Informujemy, że w zakładce Praca dostępna jest nowa oferta pracy w biurze fundacji w Kielcach.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z ofertą i aplikowania na stanowisko.

Projekt "Przedsiębiorczość akademicka - innowacyjny region" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2012-04-04 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w marcu

Z przyjemnością przekazujemy Państwu comiesięczne Zestawienie prezentujące ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu i tym samym informujemy, iż w marcu 2012 r. udzielono 445 porad prawnych i obywatelskich 270 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 3997 porad 2651 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

ogólnopolskie
2012-04-03 |

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje wolontariuszy, wolontariuszek.

W związku dywersyfikacją działalności Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje wolontariuszy/wolontariuszek.

Miejsce wolontariatu: Biuro FFI w Lublinie.

Zakres obowiązków (projekty do wyboru):
Projekt „BIBLIOTEKA FFI”:
- opracowanie regulaminu funkcjonowania biblioteki,
- opracowanie kart bibliotecznych,
- opracowanie ulotki/plakatu promującego bibliotekę,
- promocja biblioteki – wysyłka e-maili, zaniesienie materiałów promocyjnych do organizacji, instytucji potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z biblioteki,
- pełnienie funkcji „bibliotekarza”,
- ciągłe pozyskiwanie nowych publikacji.

Projekt „FFI KULTURALNIE”:
- opracowanie działań kulturalnych jakie można wdrożyć przy realizacji projektów międzynarodowych,
- opracowanie założeń realizacji konkursu na prace plastyczne motywujące do rozwoju swojej wiedzy i umiejętności;
- opracowanie plakatu konkursu i jego elektroniczne rozpowszechnienie, opracowanie regulaminu konkursu, promocja konkursu, przygotowanie zaplecza wystawy prac konkursowych,
-  opracowanie poradników o Polsce i Lublinie, które z perspektywy fundacji są niezbędnie do zapoznania dla obcokrajowców współpracujących z Fundacją. Poradniki w języku polskim, angielskim, ewentualnie innych,
-  rozeznanie działań lubelskich organizacji kultury i włączenie się w miarę możliwości w ich realizację, np.: wspólny projekt lub udział w ich bieżących działaniach.

Wymagania konieczne:
• Umiejętność pracy w zespole;
• Gotowość regularnego poświęcania swojego prywatnego czasu - przynajmniej 3 godziny 2 razy w tygodniu;
• Umiejętność organizacji własnej pracy;
• Odpowiedzialność.

Wymagania pożądane:
• Znajomość języków obcych.
Oferujemy:
• Potwierdzone umową wolontariacką i referencjami nabycie doświadczenia zawodowego,
• Pracę w młodym zespole, otwartym na nowe wyzwania,
• Możliwość realizacji własnych pomysłów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres m.cybula@ffi.org.pl (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz.883)”.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +