Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2015-06-05 | Integracja kluczem do sukcesu

Zakończenie usługi indywidualnego pośrednictwa pracy (spotkanie II) dla gr. V i VI

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dn. 1.06.2015 r. zakończona została realizacja usługi indywidualnego pośrednictwa  pracy (spotkanie II) dla 19 Uczestników i Uczestniczek z grupy V „Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej" oraz VI „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera”.

Przypominamy o możliwości udziału w dalszym wsparciu w postaci dodatkowych spotkań z pośrednikiem pracy do końca trwania staży.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-06-03 |

Nowa oferta pracy dla trenera/trenerki w ramach projektu "Mama na rynku pracy"

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą pracy dla trenera/trenerki z zakresu równości płci, która znajduje się w zakładce praca. 


lubelskie
2015-06-01 | PWP Rynek pracy dla mam

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

W ramach projektu zrealizowano wsparcie obejmujące sześć typów działań:

1. Doradztwo indywidualne;
2. Coaching psychologiczny;
3. Cztery szkolenia do wyboru;

·  „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”;

·  „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”;

·  „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”;

· „Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)”.

4. Trzymiesięczny staż;
5. Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn dla uczestniczek projektu oraz ich mężów/partnerów;
6. Trzydniowy wyjazd na międzynarodowe spotkanie partnerskie do Wilna (dla czterech uczestniczek projektu).

W projekcie udział wzięło 40 kobiet. 21 Paniom udało się podjąć pracę. Osobom, które znalazły pracę życzymy wielu sukcesów oraz zadowolenia z pracy, a Paniom, które nadal szukają pracy życzymy powodzenia.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.

Projekt „PWP Rynek pracy dla mam” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


international
2015-05-29 | Local Actions. Global View / Step Forward

The Fifth meeting of "Human Rights and Equality Academy"

“Initiative fund” foundation held the fifth meeting of the initiative “Human Rights and Equality Academy” within the project “Local Actions, Global View” in cooperation with Sempre a Frente foundation. The topic of this meeting was “The concept of Respect” and the meeting  was held on May 25, 2015 starting from 17:00h. It took place in Coffee bar “Kawka” on 9 ½ Okopowa street, Lublin. The structure of this meeting was presentation and workshop, which made the participants fully active and open for discussion.  We are thanking to everyone who participated , additionally we are very satisfied with the assess of our event and hope we will all meet again during next meeting in June 24, 2015 which will have the topic “EDUCATION”.

“Human Rights and Equality Academy” is entering the second half of the schedule. Five meetings until achieving the goal!

Please visit our gallery.

For additional information please contact us on one of our e-mails, web page and/or facebook profile “Human Rights and Equality Academy Lublin” 

 


mazowieckie
2015-05-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Produkt Finalny w wersji książkowej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu został przygotowany Produkt Finalny w wersji książkowej. Aktualnie trwa bezpłatne przekazywanie drogą pocztową Produktu Finalnego podmiotom/instytucjom z woj. mazowieckiego (m. in. instytucjom rynku pracy, pracodawcom, podmiotom administracji publicznej, organizacjom pozarządowym, związkom zawodowym). Odbywają się także spotkania bezpośrednie z przedstawicielami ww. podmiotów podczas których prezentowany jest produkt finalny.

Produkt finalny w wersji pdf oraz w wersji interaktywnej będzie udostępniony w przyszłym tygodniu na stronie www projektu http://www.ffi.org.pl/innowacyjnymodelgodzenie/opismodelu

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-05-28 | Mama na rynku pracy

Zapraszamy do przyjęcia stażystek w ramach projektu „Mama na rynku pracy”

Zachęcamy pracodawców/pracodawczynie do przyjmowania uczestniczek projektu "Mama na rynku pracy" na 5-cio miesięczne staże. 

 
Uczestniczki projektu ukończą jedno ze szkoleń:
 
•    Grupa 3 -Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego;
•    Grupa 4 - Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera;
•    Grupa 5 - Kadry i płace z obsługą komputera.
 
5-cio miesięczne Staże rozpoczną się od 1 lipca (gr. III, IV i V) 
 
W celu pozyskania stażystki należy wypełnić i przesłać e-mailowo, lub za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście formularz dla pracodawców/czyń na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin. Formularz jest dostępny w zakładce projektu „Mama na rynku pracy” pod nazwą Oferta współpracy dla pracodawców poszukujących stażystek.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2015-05-28 | PWP Rynek pracy dla mam

Produkt finalny w jęz. litewskim

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wersja litewska „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” jest już dostępna do pobrania w zakładce „Produkt współpracy ponadnarodowej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-05-27 | Integracja kluczem do sukcesu

Terminy usługi pośrednictwa pracy (spotkanie II)

Szanowni Państwo,

informujemy, że uległ zmianie harmonogram usługi pośrednictwa pracy. Zgodnie z uprzednimi ustaleniami z Uczestnikami i Uczestniczkami projektu z grupy V i VI spotkania II z pośrednikiem pracy będą realizowane do 1.06.2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


mazowieckie
2015-05-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.05.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła 3 spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny. Podczas spotkań zostały przedstawione informacje na temat wypracowanych w projekcie innowacyjnych narzędzi, z których mogą bezpłatnie korzystać wszystkie zainteresowane osoby/podmioty.

Serdecznie zapraszamy kierownictwo instytucji publicznych/samorządów, instytucje rynku pracy, zakłady pracy, osoby fizyczne zainteresowane spotkaniem do kontaktu z biurem projektu.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-05-22 | Mama na rynku pracy

Zakończenie szkolenia Grupa II - „Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 21.05.2015 r. Uczestniczki z Grupy II - „Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej” wzięły udział w egzaminie z zakresu szkolenia i zakończyły udział w szkoleniu.
 
Wszystkie uczestniczki zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +