Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ponadregionalne
2012-02-13 | Kompetentni 2.1.1

Zakończenie szkolenia "Zarządzanie presonelem”.

Informujemy, że w dniu 10.02.2012 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie „Zarządzanie personelem”. Uczestnicy i uczestniczka brali/brała bardzo aktywny udział w szkoleniu. Wszystkie osoby z wynikiem pozytywnym zdały egzamin.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2012-02-13 | Kompetentni

Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Skutecznego zarządzania personelem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek i uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Skutecznego zarządzania personelem".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


ogólnopolskie
2012-02-13 |

Eurypedia - nowe źródło wiedzy na temat systemów kształcenia w Europie

Sieć Eurydice, której biuro w Polsce prowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uruchomiła Eurypedię: nowe i stale aktualizowanego źródło informacji na temat systemów edukacji w 38 krajów w Europie oraz najnowszych reform w tej dziedzinie.

Eurydice przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji, studia porównawcze na tematy będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej.

Eurypedia zawiera ponad 5000 artykułów i obejmuje systemy edukacji (w tym szkolnictwa wyższego) w 33 krajach biorących udział w programie "Uczenie się przez całe życie" (państwa członkowskie UE oraz Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja).

Treść Eurypedii, na którą składają się opisy systemów edukacji w poszczególnych krajach, dostępna jest w języku angielskim oraz w języku narodowym danego kraju. Informacje można wyszukiwać  tematycznie lub według krajów, co umożliwia przyjrzenie się zarówno rozwiązaniom występującym w jednym kraju, jak i dokonywanie porównań.

Pierwsza wersja Eurypedii jest w trakcie uzupełniania, zespół zachęca do przesyłania ewentualnych uwag na adres: eacea-eurypedia@ec.europa.eu.

Źródło aktualności: www.frse.org.pl


lubelskie
2012-02-09 | Kompetentni

Egzamin i zakończenie zajęć szkoleniowo-doradczych „Obsługa programu Corel”

Informujemy, że w dniu 8.02.2012 r. (środa) uczestniczki i uczestnicy zajęć szkoleniowo-doradczych „Obsługa programu Corel” przystąpili do egzaminu podsumowującego ich udział w szkoleniu.
Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w zakładce galeria.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-02-09 | Kompetentni

Konferencja podsumowująca projekt „Kompetentni”

Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu „Kompetentni”.

Konferencja odbędzie się 22 lutego 2012 r. (środa) w Hotelu Victoria w Lublinie.
Na konferencję zapraszamy przedsiębiorców i ich pracowników działających na terenie woj. lubelskiego

Zaproszenie na konferencję
Program konferencji

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 lutego 2012 r. w Biurze projektu „Kompetentni” przy Narutowicza 57/6 w Lublinie
lub telefonicznie/faksem na nr 81 532 10 30, 532 10 32, 519 144 750 bądź drogą mailową na adres e.szafraniec@ffi.org.pl

Dane potrzebne do zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu, adres e-mail, nazwa przedsiębiorstwa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-02-08 | Kompetentni 2.1.1

Rekrutacja do udziału w projekcie trwa

Informujemy, że w dniach 10, 17, 30 i 31 stycznia oraz 6 lutego w Biurze projektu „Kompetentni” obradowały Komisje Rekrutacyjne, które zakwalifikowały do projektu już 36 pracowników z 16 przedsiębiorstw z woj. lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Obecnie prowadzona jest intensywna rekrutacja na szkolenie „Doskonalenie umiejętności menedżerskich”, które odbędzie się w Lublinie. Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 17 lutego 2012 r. włącznie w Biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/4 w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do kontaktu z Biurem projektu w celu wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-02-08 | Kompetentni 2.1.1

Rozpoczęcie szkolenia „Zarządzanie personelem”

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 08.02.2012 r. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie „Zarządzanie personelem”. W zajęciach bierze udział 12 uczestników i 1 uczestniczka. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2012-02-08 |

Lublin. Bezpłatne szkolenia dla moderatorów i moderatorek spotkań polsko-izraelskich

Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" organizuje bezpłatne szkolenie dla osób, które chciałyby prowadzić warsztaty podczas spotkań młodzieży z Polski i Izraela. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 lutego 2012 o godz. 16:00 w Lublinie.

W programie szkolenia m.in.:

 • konstruowanie i prowadzenie warsztatów,
 • metodyka pracy z grupami międzynarodowymi,
 • prezentacja scenariuszy warsztatów polsko-izraelskich,
 • wprowadzenie do kultury i historii Żydów wraz z przedstawieniem współczesnego Izraela,
 • zajęcia praktyczne.

Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną kompleksowo przygotowane - jego celem jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w przygotowaniu i prowadzeniu międzynarodowych działań edukacyjnych z młodzieżą.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • z dobrą znajomością języka angielskiego,
 • komunikatywnych,
 • otwartych na inne kultury,
 • dyspozycyjnych,
 • chętnych do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Źródło aktualności: www.ngo.pl

Szczegółowe informacje oraz zapisy: www.teatrnn.pl


ogólnopolskie
2012-02-08 |

Dołącz do naszego zespołu – nowa oferta pracy w biurze FFI w Lublinie

Poszukujemy energicznego, pracowitego i odpowiedzialnego Specjalisty do naszego zespołu w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznawania się ofertą pracy na stanowisku ds. promocji, rekrutacji i monitoringu 


ponadregionalne
2012-02-07 | Kompetentni 2.1.1

Aktualizacja harmonogramu szkoleń w ramach projektu „Kompetentni”

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Szkolenia dostępny jest aktualny harmonogram szkoleń, w którym określone zostały terminy, miejsca realizacji oraz zakresy tematyczne wszystkich zajęć szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Kompetentni” do grudnia 2012r.

Zachęcamy do składania dokumentów zgłoszeniowych!
 
Projekt „Kompetentni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +