Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2012-02-07 | Aktywne obywatelstwo

Już ponad 2000 osób skorzystało z bezpłatnych porad

Jak co miesiąc zapraszamy Państwa do zapoznania się z Zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Informujemy, iż w styczniu 2012 r. doradcy prawni i obywatelscy udzielili w sumie 351 porad 207 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 3162 porady 2164 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ponadregionalne
2012-02-07 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty projektu dla szkolenia „Asertywność, argumentacja i obrona własnego zdania”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” 2.1.1 dotyczące uczestniczek i uczestników szkolenia „Asertywność, argumentacja i obrona własnego zdania”, które odbyło się w dniach 20-22 stycznia w Lublinie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


ogólnopolskie
2012-02-03 |

Warszawa. Lublin. Bezpłatne szkolenie dla animatorów/animatorek projektu edukacyjnego AI

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje animatorów do projektu „Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”.

W ramach projektu animatorzy/animatorki:

  • wezmą udział w szkoleniu dla animatorów/animatorek projektu,
  • otrzymają dostęp do platformy e-learningowej,
  • otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych,
  • otrzymają wsparcie merytoryczne i techniczne ze strony Stowarzyszenia.

Szkolenia odbędą się w lutym 2012 w Warszawie i Lublinie. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie: www.prawaczlowiekateraz.pl.
 

Źródło aktualności: www.ngo.pl


lubelskie
2012-01-31 |

Harmonogram doradztwa w ramach CES na luty 2012

W ramach działalności statutowej Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadzi działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL, projektów międzynarodowych oraz zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz do nowo powstałych podmiotów ES.

W zakładce Oferta w podzakładce Bezpłatne doradztwo w ramach CES znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zakresu doradztwa oraz harmonogram usług doradczych na luty 2012 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką porad oraz korzystania z nich.


lubelskie
2012-01-30 |

Konsultacje programu "Miasto w dialogu 2017"

Noc kultury, która zagościła już na stałe w kalendarium lubelskich wydarzeń kulturalnych zapowiada się w tym roku jeszcze ciekawiej. W nawiązaniu do mistrzostw Euro, planuje się rozszerzyć program i zrobić wielką polsko - ukraińską noc. Pomoc realizacji tego wydarzenia ma pochodzić z dotacji od Ministra kultury. Dofinansowania wymaga również 18 wybranych projektów kulturalnych, które zostały wyselekcjonowane z lubelskiej aplikacji biorącej udział w konkursie Europejskiej Stolicy Kultury. Jesli dojdzie do podpisania porozumienia, Lublin otrzyma środki niezbędne do realizacji planowanych wydarzeń pod nazwą "Miasto w dialogu - 2017".
Do końca lutego można zgłaszać opinie i sugestie na temat 18 proponowanych projektów. Lista projektów znajduje się tutaj. Maile w tej sprawie można przesyłać na adres kultura2017@lublin.eu

Źródło aktualności: www.dziennikwschodni.pl


podkarpackie
2012-01-27 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku

Informujemy, że w dniach 30.01 – 03.02.2012 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku będzie czynne jedynie w godzinach dyżurów doradców prawnego i obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów zamieszczonym w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

ogólnopolskie
2012-01-27 |

Polskie stolice kultury - jak wykorzystać ich potencjał kulturowy?

Kolejne z seminariów "Kultura i Rozwój" organizowanych przez Obserwatorium Kultury NCK w ramach cyklu trzech seminariów i spotkań roboczych poświęconych przyszłości kultury miast po rozstrzygnięciu konkursu ESK 2016 pod tytułem "Polskie Stolice Kultury - Jak wykorzystać ich potencjał kulturowy?" odbędzie się w dniach 3-4 lutego 2012 w Lublinie w Warsztatach Kultury.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie maili na adres: sekretariat@warsztatykultury.pl

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dobre praktyki i lokalne porozumienia środowiskowo-samorządowe i inicjatywy kulturalne Bydgoszczy, Łodzi, Poznania i Warszawy.

Szczegółowy program zajęć znajduje się na stronie www.warsztatykultury.pl

Źródło aktualności: www.ngo.pl

 

 

 

 


lubelskie
2012-01-26 |

Spotkanie informacyjne nt. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Lublin 27 stycznia

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na spotkanie informacyjne nt. otwartego konkursu ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Spotkanie odbędzie się 27 stycznia w godz. 11:00-15:00 w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, sala 1206 (XII piętro).

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane główne założenia Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zasady wypełniania wzoru oferty.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać e-mail na adres: ngo@lublin.eu z imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszanej oraz nazwą organizacji.
W spotkaniu może wziąć udział 1 osoba z organizacji. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło aktualności: www.ngo.pl


ponadregionalne
2012-01-24 | Kompetentni 2.1.1

Zakończenie szkolenia „Asertywność/argumentacja i obrona własnego zdania”.

Informujemy, że w dniu 22.01.2012 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie „Asertywność/argumentacja i obrona własnego zdania”. Uczestnicy i uczestniczki brali/brały aktywny udział w szkoleniu. Wszystkie osoby z wynikiem pozytywnym zdały egzamin.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2012-01-23 | Kompetentni

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowo-doradczych „Obsługa programu Corel”

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 23.01.2012 r. w Lublinie rozpoczęły się zajęcia szkoleniowo-doradcze „Obsługa programu Corel”. W zajęciach bierze udział 2 uczestników i 3 uczestniczki. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +