Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2012-01-13 |

FFI AKREDYTOWANĄ ORGANIZACJĄ EVS !

Z radością informujemy, iż nasza Fundacja przeszła pozytywnie proces akredytacji i otrzymała status Akredytowanej Organizacji EVS we wszystkich możliwych obszarach tj.: jako organizacja koordynująca, wysyłająca i goszcząca.
Oznacza to, iż od roku 2012 nasze działania związane z wolontariatem międzynarodowym mogą ulec znacznemu rozszerzeniu.
Lublin reprezentowany jest tylko przez pięć Akredytowanych Organizacji EVS, z czego tylko dwie są akredytowane we wszystkich 3-ech obszarach. Jedną z tych dwóch organizacji jest właśnie Fundacja „Fundusz Inicjatyw”.
Jest to kolejny, znaczący krok naszej fundacji w drodze do rzeczywiście europejskiego wymiaru naszych działań.


ponadregionalne
2012-01-13 | Kompetentni 2.1.1

Szkolenie "Asertywność, argumentacja i obrona własnego zdania" - rekrutacja wciąż otwarta

Informujemy, że w ramach projektu „Kompetentni” prowadzimy intensywną rekrutację na szkolenie „Asertywność, argumentacja i obrona własnego zdania”, które odbędzie się w dniach 20,21,22 stycznia w Hotelu Victoria.

Czas trwania zajęć: 24 godz. dydaktyczne.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1.  Asertywność: definicja, zasady, postawa asertywna, granice i prawa asertywności.
 2.  Zachowania asertywne: przykłady, rodzaje, odróżnianie zachowań asertywnych od uległych lub agresywnych.
 3. Asertywność w kontaktach z ludźmi: wyrażanie próśb i oczekiwań, odmawianie, krytykowanie, chwalenie, wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.
 4. Techniki asertywne: przykłady, praktyczne stosowanie technik asertywnych.
 5. Modele i typy argumentacji, skuteczne strategie przekonywania
 6. Argumentacja werbalna: sztuka słownej argumentacji i przekonywania: dobór słów i argumentacja,  językowe techniki perswazji, argumenty perswazyjne.
 7. Argumentacja pozawerbalna: przydatne umiejętności społeczne w przekonywaniu strony, rozpoznawanie postawy stron na podstawie języka ciała, praca głosem.
 8. Obrona własnego zdania i terytorium: sposoby egzekwowania praw bez poczucia winy, wyrażanie własnych przekonań, praca nad poczuciem własnej wartości.

 

Do projektu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy i ich pracownicy z wykształceniem średnim technicznym bądź wyższym technicznym. Wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego zachęcamy do przesyłania Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line z naszej strony internetowej. Po przesłaniu wstępnego zgłoszenia pracownik projektu skontaktuje się z Państwem udzielając wszystkich niezbędnych informacji nt projektu i procesu rekrutacji oraz pomoże wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-01-12 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnych dla przedsiębiorstw

Informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2012 r. w biurze projektu "Kompetentni" odbyła się Komisja Rekrutacyjna Uzupełniająca dla przedsiębiorstw a w dniu 11 stycznia 2012 Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw.
W podzakładce Rekrutacja zostały zamieszczone Listy podstawowe i rezerwowe.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-01-12 | Kompetentni

Zakończenie zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji”

Informujemy, że w dniu wczorajszym , tj. 11.01 .2012 r. 4 uczestniczki i 6 uczestników zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji” przystąpili do egzaminu podsumowującego ich udział w szkoleniu.
Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w zakładce galeria.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

 


lubelskie
2012-01-12 | Kompetentni

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowo-doradczych „Technologie produkcyjne przyjazne środowisku"

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 12.01.2012r. w Nałęczowie rozpoczęły się zajęcia szkoleniowo-doradcze „Technologie produkcyjne przyjazne środowisku”. W zajęciach bierze udział 5 uczestników i 2 uczestniczki. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2012-01-12 |

Fundusze szwajcarskie. Drugi nabór wniosków "dużych" projektów

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk - Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków projektów „dużych”do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Termin zakończenia naboru upływa 29 lutego 2012 r.

Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Funduszu udzielane będzie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Składane projekty powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych:
1. Edukacja obywatelska
2. Działania kontrolne
3. Partycypacja w polityce publicznej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Źródło aktualności: www.ngo.pl


lubelskie
2012-01-11 |

Trzecie miejsce dla Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego

Lubelski Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego znalazł się tam na trzecim miejscu w rankingu najlepszych przedsięwzięć polskiej kulturalnej prezydencji przygotowanym przez Romana Pawłowskiego.

Kongres, zorganizowany w Warsztatach Kultury w październiku 2011 roku, został wyróżniony przede wszystkim za propozycję bardzo konkretnych przedsięwzięć, mogących przyczynić się do "nowego otwarcia" w Partnerstwie Wschodnim oraz za zwrócenie uwagi na to, że Partnerstwo Wschodnie, to nie tylko współpraca w wymiarze gospodarczym, bezpieczeństwa czy energetyki, ale także projekt kulturowy.

Więcej informacji na stronie: www.lublin.eu oraz na stronie Warsztatów Kultury

Zachęcamy także do odwierdzenia strony Polskiej Prezydencji w Radzie UE www.pl2011.eu gdzie można przyjrzeć się innym wydarzeniom kulturalnym, które miały miejsce w Polsce i na świecie. Program kulturalny polskiej prezydencji obejmował ponad 400 wydarzeń realizowanych w 10 stolicach świata.


lubelskie
2012-01-10 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej z dnia 4 stycznia 2012

Informujemy, iż w dniu 4 stycznia 2012 r. w biurze projektu "Kompetentni" odbyła się Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw.
W podzakładce Rekrutacja została zamieszczona Lista podstawowa i rezerwowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-01-09 |

Teatr Stary poszukuje wolontariuszy

W związku z rozpoczęciem działalności oraz organizacją uroczystości inauguracyjnych w marcu 2012 r. Teatr Stary w Lublinie poszukuje wolontariuszy, czyli osób od 16 lat wzwyż, które, niezależnie od płci i wieku, kierowane ciekawością, chęcią samodoskonalenia bądź chęcią niesienia pomocy, zgodzą się nieodpłatnie zaangażować do pracy na rzecz Teatru przy:
*opiece nad artystami występującymi w teatrze;
*obsłudze publiczności;
*obsłudze technicznej wydarzeń programowych;
*działaniach promocyjnych.

TEATR POSZUKUJE

Ludzi otwartych, zorientowanych na kulturę i twórczość, posiadających swoje pasje, którymi chcieliby się podzielić (znajomość języków obcych, umiejętności plastyczne, fotograficzne, zainteresowania teatralne, muzyczne lub inne), którzy pragną wzbogacić swoje życie osobiste i zawodowe o nowe doświadczenie. Jednocześnie ludzie odpowiedzialni, sumienni, pracowici i poważnie traktujących swoje obowiązki. Doświadczenie w pracy wolontariusza nie jest wymagane.

TEATR OFERUJE
Organizatorzy wolontariatu będą traktować wolontariuszy jako członków zespołu Teatru. Będą dbać o to, aby mogli brać udział w obsługiwanych imprezach (wejściówki). Zapewnią im identyfikację graficzną (koszulki, identyfikatory, itp.). Będą dzielić z nimi blaski (kontakt z artystami, wstęp na zaplecze Teatru) i cienie (niestandardowe godziny pracy, nieprzewidziane wydarzenia i działania) wspólnej pracy w twórczej atmosferze. Wolontariusze wezmą udział w szkoleniu przygotowującym do pracy w Teatrze. Na zakończenie współpracy otrzymają zaświadczenie bądź rekomendację dla potrzeb swojej dalszej kariery zawodowej.

CO i DO KOGO PRZESŁAĆ?
Do dnia 15.01.2012 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres siedziby Teatru: ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, pokój numer 1, lub na adres elektroniczny: info@teatrstary.eu. Koordynatorem wolontariuszy w Teatrze Starym jest: Agata Usidus-Staręga. Osoby wybrane na podstawie zgłoszeń zostaną zaproszone na rozmowę w celu ustalenia wymiaru czasu pracy, zadań i oczekiwań obydwu stron. Wolontariusze przejdą szkolenie przygotowawcze w miesiącu lutym 2012 r.

 


lubelskie
2012-01-09 | Kompetentni

Rekrutacja uzupełniająca na Listę Rezerwową na szkolenie Technologie produkcyjne przyjazne środowisku

Informujemy, iż prowadzimy rekrutację uzupełniającą na Listę Rezerwową szkolenie „Technologie produkcyjne przyjazne środowisku”, które odbędzie się w dniach 12 (czwartek) – 15 (sobota) stycznia w Nałęczowie.
Zapewniamy:
- wsparcie szkoleniowo-doradcze,
- materiały szkoleniowe (w tym książki)
- zwrot kosztów dojazdu,
- zakwaterowanie w hotelu w Nałęczowie.
Zgłoszenia można składać w biurze projektu do wtorku (10.01.2012 r.) do godz. 18:00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +