Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2012-01-17 |

2012 - Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Parlament Europejski oficjalnie ogłosił rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Działania na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym mają zwiększyć gotowość do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństw oraz stanowić okazję do wymiany najlepszych praktyk. Dbając o aktywność, seniorzy mają szansę na dłuższą pracę i dzielenie się swym doświadczeniem, odgrywanie istotnej roli w społeczeństwie oraz cieszenie się zdrowiem, niezależnością i pełnią życia.

Główne cele Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej to:

 • Informowanie obywateli
 • Rozpowszechnianie dobrych praktyk
 • Zachęcanie władz wszystkich szczebli i innych zainteresowanych podmiotów do tego, by zapewniały osobom starszym sprzyjające warunki do prowadzenia aktywnego trybu życia.

Ze swojej strony UE planuje podjęcie odpowiednich działań w obszarach takich jak polityka zatrudnienia, opieka zdrowotna, społeczeństwo obywatelskie, transport i ochrona socjalna.

Więcej informacji:

oficjalna strona UE dotycząca Europejskiego Roku Aktywnosći Osób starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - krajowego koordynatora Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce


świętokrzyskie
2012-01-17 |

Dołącz do naszego zespołu - nowe oferty pracy w FFI

W związku z planowanym na marzec b.r. otwarciem biura w Kielcach FFI poszukuje osób do zespołu projektowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy.


lubelskie
2012-01-17 | Kompetentni

Komisja Uzupełniająca dla przedsiębiorstw z dnia 16 stycznia 2012

Informujemy, iż w dniu 16 stycznia 2012 r. w biurze projektu "Kompetentni" odbyła się Komisja Rekrutacyjna Uzupełniająca dla przedsiębiorstw.

W podzakładce Rekrutacja została zamieszczona Lista podstawowa i rezerwowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-01-16 | Kompetentni

Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Autoprezentacji i wystąpień publicznych”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek i uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Autoprezentacji i wystąpień publicznych".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-01-16 | Kompetentni

Egzamin i zakończenie zajęć szkoleniowo-doradczych „Technologie produkcyjne przyjazne środowisku”

 Informujemy, że w dniu 14.01.2012 (sobota) r. uczestniczki i uczestnicy zajęć szkoleniowo-doradczych „Technologie produkcyjne przyjazne środowisku” przystąpili do egzaminu podsumowującego ich udział w szkoleniu.
Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w zakładce galeria.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-01-13 |

FFI AKREDYTOWANĄ ORGANIZACJĄ EVS !

Z radością informujemy, iż nasza Fundacja przeszła pozytywnie proces akredytacji i otrzymała status Akredytowanej Organizacji EVS we wszystkich możliwych obszarach tj.: jako organizacja koordynująca, wysyłająca i goszcząca.
Oznacza to, iż od roku 2012 nasze działania związane z wolontariatem międzynarodowym mogą ulec znacznemu rozszerzeniu.
Lublin reprezentowany jest tylko przez pięć Akredytowanych Organizacji EVS, z czego tylko dwie są akredytowane we wszystkich 3-ech obszarach. Jedną z tych dwóch organizacji jest właśnie Fundacja „Fundusz Inicjatyw”.
Jest to kolejny, znaczący krok naszej fundacji w drodze do rzeczywiście europejskiego wymiaru naszych działań.


ponadregionalne
2012-01-13 | Kompetentni 2.1.1

Szkolenie "Asertywność, argumentacja i obrona własnego zdania" - rekrutacja wciąż otwarta

Informujemy, że w ramach projektu „Kompetentni” prowadzimy intensywną rekrutację na szkolenie „Asertywność, argumentacja i obrona własnego zdania”, które odbędzie się w dniach 20,21,22 stycznia w Hotelu Victoria.

Czas trwania zajęć: 24 godz. dydaktyczne.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1.  Asertywność: definicja, zasady, postawa asertywna, granice i prawa asertywności.
 2.  Zachowania asertywne: przykłady, rodzaje, odróżnianie zachowań asertywnych od uległych lub agresywnych.
 3. Asertywność w kontaktach z ludźmi: wyrażanie próśb i oczekiwań, odmawianie, krytykowanie, chwalenie, wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.
 4. Techniki asertywne: przykłady, praktyczne stosowanie technik asertywnych.
 5. Modele i typy argumentacji, skuteczne strategie przekonywania
 6. Argumentacja werbalna: sztuka słownej argumentacji i przekonywania: dobór słów i argumentacja,  językowe techniki perswazji, argumenty perswazyjne.
 7. Argumentacja pozawerbalna: przydatne umiejętności społeczne w przekonywaniu strony, rozpoznawanie postawy stron na podstawie języka ciała, praca głosem.
 8. Obrona własnego zdania i terytorium: sposoby egzekwowania praw bez poczucia winy, wyrażanie własnych przekonań, praca nad poczuciem własnej wartości.

 

Do projektu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy i ich pracownicy z wykształceniem średnim technicznym bądź wyższym technicznym. Wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego zachęcamy do przesyłania Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line z naszej strony internetowej. Po przesłaniu wstępnego zgłoszenia pracownik projektu skontaktuje się z Państwem udzielając wszystkich niezbędnych informacji nt projektu i procesu rekrutacji oraz pomoże wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-01-12 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnych dla przedsiębiorstw

Informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2012 r. w biurze projektu "Kompetentni" odbyła się Komisja Rekrutacyjna Uzupełniająca dla przedsiębiorstw a w dniu 11 stycznia 2012 Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw.
W podzakładce Rekrutacja zostały zamieszczone Listy podstawowe i rezerwowe.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-01-12 | Kompetentni

Zakończenie zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji”

Informujemy, że w dniu wczorajszym , tj. 11.01 .2012 r. 4 uczestniczki i 6 uczestników zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji” przystąpili do egzaminu podsumowującego ich udział w szkoleniu.
Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w zakładce galeria.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

 


lubelskie
2012-01-12 | Kompetentni

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowo-doradczych „Technologie produkcyjne przyjazne środowisku"

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 12.01.2012r. w Nałęczowie rozpoczęły się zajęcia szkoleniowo-doradcze „Technologie produkcyjne przyjazne środowisku”. W zajęciach bierze udział 5 uczestników i 2 uczestniczki. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +