Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2011-12-19 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł w podkarpackiej prasie

Informujemy, iż w ramach działań promocyjno-informacyjnych służących upowszechnianiu informacji o bezpłatnych poradach w dniu 16 grudnia 2011 r. ukazał się artykuł prasowy w Podkarpackim wydaniu Anonsów.
Zapraszamy do zapoznania z artykułem, który jest dostępny w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-12-19 | Kompetentni

Atrakcyjne bezpłatne szkolenie z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych dla przedsiębiorców z woj. lubelskiego

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest to jak postrzegają nas inni a pierwsze wrażenie często ma decydujący wpływ na dalszy przebieg relacji biznesowej.
Zapraszamy przedsiębiorców (w tym także osoby samozatrudnione) oraz wydelegowanych przez nich pracowników do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu oraz powiązanym z nim doradztwie z zakresu „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” realizowanym w ramach projektu „Kompetentni”, na którym dowiecie się Państwo w jaki sposób budować swój wizerunek.

Zakres tematyczny szkolenia i doradztwa obejmuje:
1. Autoprezentacja, czyli jak budować wizerunek człowieka sukcesu.
2. Zasady kształtowania wrażenia.
3. Przemowa, za którą pójdą tłumy.
4. Cztery wymiary wizerunku: wiarygodność, umiejętność wzbudzania sympatii,
atrakcyjność interpersonalna oraz dominacja.
5. Pomocne strategie w wystąpieniach publicznych.
6. Uzyskanie przychylnego nastawienia u rozmówcy.
7. Uzyskanie przychylnego nastawienia u publiki.
8. Reguły wywierania wpływu.
9. Pozawerbalne sposoby wzbudzania sympatii i pozyskiwania uwagi publiczności.
10. Podobieństwa jako najskuteczniejsza technika nawiązywania kontaktu.
11. Sztuka ujawniania emocji.
12. Jak powstaje stres i sposoby radzenia sobie ze stresem.

Uczestnicy mają do wyboru dwa tryby szkoleniowe (o wyborze trybu decyduje większość uczestników w formularzu wstępnym):
Tryb I
13.01 piątek 14.00-19.15
14.01 sobota 9.00-16.00
15.01 niedziela 9.00-16.00
16.01 poniedziałek 14.00-19.15

Tryb II
02.01.2012 poniedziałek 9.00.-16.00
03.01 wtorek S-9.00.-16.00
04.01 środa S-9.00.-16.00
05.01 czwatek 9.00-12.15

Zajęcia w wymiarze 28 godzin dydaktycznych będą odbywały się w Lublinie.

Uczestnikom/uczestniczkom zapewniamy:

• materiały szkoleniowe,
• materiały pomocnicze,
• wyżywienie na zajęciach.

Projekt „Kompetentni” skierowany jest do:
• przedsiębiorstw niekorzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL
• przedsiębiorstwa muszą posiadać jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie woj. lubelskiego

Szczegółowe informacje na stronie projektu „Kompetentni” oraz pod numerem telefonu 81 532 10 30.


ponadregionalne
2011-12-19 | Kompetentni 2.1.1

Znane są już zakresy merytoryczne pierwszych 9 szkoleń.

Informujemy, iż w zakładce Szkolenia dostępny jest aktualny harmonogram szkoleń, w którym określone zostały zakresy tematyczne pierwszych 9 szkoleń. Tematy szkoleń zostały określone na podstawie dotychczasowych zgłoszeń i zainteresowania uczestników.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych!
 
Projekt „Kompetentni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

podkarpackie
2011-12-16 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w Nisku w dniu 19 grudnia 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 15:00 – 19:00.
Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2011-12-16 |

Wystawa „Mindware. Technologie dialogu – post scriptum”

Pod koniec września informowaliśmy o projekcie Mindware – technologie dialogu.

Od dziś - 16 grudnia 2011 w Warsztatach Kultury w Lublinie przy ul. ks. J. Popiełuszki 5, dostępna jest wystawa „Mindware. Technologie dialogu – post scriptum”, która podsumowuje złożony i wielowymiarowy dorobek projektu. Na ekspozycję składają się instalacje, obiekty, zapisy dźwiękowe i tekstowe oraz dokumentacje działań efemerycznych, które odbyły się w przestrzeni miasta, jak też samych prac pokazanych w ich pierwotnym kontekście. 

Wystawa jest również pretekstem do spotkań poświęconych roli nowych technologii w rozwoju społeczeństw, w szczególności perspektywom i możliwościom, jakie w tym względzie posiada Lublin.

Szczegóły dotyczące wystawy na stronie internetowej Warsztatów Kultury oraz na stronie projektu Mindware - technologie dialogu

 

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-17:00

 

 


ponadregionalne
2011-12-14 | Kompetentni 2.1.1

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia otwarta

Informujemy, iż rekrutacja przedsiębiorców i ich pracowników z wykształceniem technicznym do projektu „Kompetentni” jest otwarta. Wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego zachęcamy do przesyłania Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line z naszej strony internetowej. Po przesłaniu wstępnego zgłoszenia pracownik projektu skontaktuje się z Państwem udzielając wszystkich niezbędnych informacji nt projektu i procesu rekrutacji oraz pomoże wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

Jak mówi powiedzenie doradców personalnych: „Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych”. Dlatego zachęcamy do przesyłania wstępnych zgłoszeń. Szczególnie zapraszamy osoby, które ukończyły 45 rok życia.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-12-14 |

Pierwszy Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin już w styczniu

Ruszyły prace przed I Kongresem Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin. Impreza przygotowywana jest wspólnie przez przedstawicieli i przedstawicielki Urzędu Miasta Lublin, organizacji pozarządowych oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kongres planowany jest na 28 stycznia 2012 r.

12 grudnia odbyło się spotkanie robocze dotyczące kongresu, w trakcie którego został wypracowany roboczy program wydarzenia. Podczas Kongresu będą dyskutowane tematy najważniejsze dla trzeciego sektora w Lublinie.

Istnieje możliwość zgłaszania propozycji paneli dyskusyjnych (temat, osoby  uczestniczące oraz osoba odpowiedzialna za jego przygotowanie i poprowadzenie). Propozycje będą dyskutowane na spotkaniach zespołu roboczego.

Szczegółowe informacje: www.ngo.pl

 


podkarpackie
2011-12-13 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w Nisku w dniu 14 grudnia 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy obywatelskiego tj. 12:00 – 20:00.
Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce  Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2011-12-13 | Woman in the modern world

Długooczekiwany film z pierwszego spotkania partnerskiego / Long-awaited Kick-off partner meeting film

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu nakręconego podczas pierwszego spotkania partnerskiego w Lublinie (14-15 X 2010), w ramach projektu partnerskiego Grundtviga ‘Woman in the modern world”.

Przedstawiciele organizacji partnerskich opowiadają o swoich instytucjach, rozmawiają na temat realizacji działań projektowych, a także przedstawiają prezentacje na temat systemów edukacyjnych w każdym kraju oraz miejsca i roli kobiet w edukacji i wychowaniu itp.
 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu.
 
---
 
We encourage you to watch a film made during kick-off partner meeting in Lublin, Poland (14-15/10/2010), organized within Grundtvig partnership project “Woman in the modern world”.
 
The representatives of each partner organisation talk about their institutions and project implementation, as well as show thematic presentations about educational systems in each country, place and role of women in education and upbringing etc.
 
Feel welcome to visit the website of our project.

lubelskie
2011-12-12 | Kompetentni

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowo doradczych „Skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji”

 W dniu dzisiejszym (12.12.2011) o godz. 14:00 rozpoczęły się zajęcia szkoleniowo-doradcze „Skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji”. Zapraszamy do oglądania zdjęć, które zostały zamieszczone w galerii projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +