Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2011-11-18 | Woman in the modern world

„No Women - No Art” Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet / International Festival of Women's Creativity

Festiwal Twórczości Kobiet No Women No Art jest unikalnym wydarzeniem w skali kraju, podczas którego prezentowana jest sztuka tworzona przez kobiety. Między 17 a 22 listopada br. organizatorzy proponują odbiorcom tydzień ciekawych, interdyscyplinarnych wydarzeń, na wysokim poziomie artystycznym. Sztuka kobiet nie jest wartościowana jako lepsza bądź gorsza od tej tworzonej przez mężczyzn. Festiwal to próba udowodnienia, że dzieła kobiet są ważne, piękne, inspirujące, oryginalne, dobre - że nie ma sztuki bez kobiet.

Stowarzyszenie No Women No Art to całoroczna inicjatywa promująca kobiety w sztuce i w kulturze poprzez różnorodne wydarzenia artystyczne: koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe i wystawy. Ponadto obejmuje swoim patronatem inne wartościowe imprezy kulturalne, prezentujące twórcze dokonania kobiet.
 
Więcej informacji pod adresem: http://www.nowomen-noart.pl/

---

Festival of Women's Creativity No Women No Art is a unique whole country event during which the art created by women is presented. Between 17 and 22 November 2011, the organizers offer customers exciting, interdisciplinary events on high artistic level. Women’s art is not evaluated as better or worse than that created by men. The festival is an attempt to prove that women's work is important, beautiful, inspiring, original, good and that there is no art without women.

No Women No Art Association is an all-year- round initiative promoting women in art and culture through organising artistic events: concerts, performances, film screenings and exhibitions. Moreover, there are different valuable cultural events, presenting women’s achievements, under its patronage.

Click here for more information: http://www.nowomen-noart.pl/en/inicjatywa/ 

podkarpackie
2011-11-18 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w Nisku w dniu 21 listopada 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 21 listopada 2011 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 8:00 – 12:00.

Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.
  
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2011-11-17 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 18 listopada 2011 BPPiO w Tarnobrzegu będzie nieczynne

W dniu 18 listopada 2011 r. (piątek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie nieczynne.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 


lubelskie
2011-11-16 |

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy zaprasza do współpracy

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy to projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich w okresie 1.09.2011-31.08.2013 r. Głównym celem projektu jest poszerzanie dostępności wiedzy na temat zagadnień, zjawisk i problemów rynku pracy województwa lubelskiego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania dotyczące:
• ofert pracy w woj. lubelskim,
• planów i losów zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych,
• potrzeb i oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych w woj. lubelskim,
• zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. lubelskim.

Z badań zostaną opracowane raporty oraz zostanie przeprowadzona wszechstronna analiza rynku pracy-wnioski z badań.
Obecnie jest tworzona Biblioteka Zasobów Informacyjnych Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy, która ma umożliwiać dostęp do prognoz, wyników badań, analiz, które mogą wykraczać poza podstawowe zadania badawcze realizowane przez urzędy pracy oraz duże projekty.

LORP zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, podmioty dysponujące badaniami przeprowadzonymi np. na potrzeby przygotowania projektów, a także osoby nabywające pierwsze doświadczenia w zakresie badań społecznych np. studiującymi na kierunkach społecznych.
Na skrzynkę mailową LORP lorp@wup.lublin.pl można przesyłać autorskie materiały lub ich streszczeni, ze zgodą na ich umieszczenie w prezentowanej formie na stronie projektu oraz w oddzielnym arkuszu danych kontaktowych służących jedynie potwierdzeniu współpracy w tworzeniu Biblioteki. Najciekawsze artykuły oparte na badaniach lub streszczenia badań, wnioski i rekomendacje z nich, zostaną opublikowane w Bibliotece na podstronie www.lorp.wup.lublin.pl

Każdy nadesłany materiał musi być opatrzony formułą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które udostępnione zostały w przesłanych materiałach, w celu realizacji projektu systemowego „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy” WUP w Lublinie (Biblioteka Zasobów Informacyjnych), zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

W zależności od tematyki i innowacyjności materiałów wybranym autorom zostanie zaproponowana możliwość wygłoszenia komunikatów z badań lub krótkich referatów na wybranej konferencji, których cykl przewidziany został w ramach projektu. 

Wkrótce rozpocznie się także nabór ankieterek i ankieterów do szeregu badań przewidzianych w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej: www.lorp.wup.lublin.pl
 


lubelskie
2011-11-15 |

Tydzień Przedsiębiorczości w Lublinie

Już po raz czwarty w Polsce obchodzony jest Światowy Tydzien Przedsiębiorczości.

W dniach 14-20 listopada w wielu miastach w Polsce przewiadziane są ciekawe wydarzenia z tym związane, m.in. spotkania, bezpłatne warsztaty, szkolenia.

W Lublinie  będzie można spotkać się z przedsiębiorcami, na zainteresowanych czekają konferencje, warsztaty m.in. z zakresu autoprezentacji, wyznaczania celów, sprzedaży i pozyskiwania klientów, a także turniej cashflow.

Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie internetowej: www.lubelskie.tydzienprzedsiebiorczosci.eu


 


ponadregionalne
2011-11-14 | Kompetentni 2.1.1

Wstępny Harmonogram Szkoleń

Informujemy, iż w podzakładce Szkolenia został zamieszczony Wstępny Harmonogram Szkoleń.

Podane w nim lokalizacje odbywania się szkoleń maja charakter poglądowy i mogą zostać zmienione w zależności od stopnia zainteresowania przedsiębiorstw z danego miasta lub województwa.

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest zainteresowane którymkolwiek ze szkoleń prosimy o kontakt z Fundacją w celu zbadania państwa preferencji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-11-14 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramów dyżurów na miesiąc listopad 2011 w BPPiO w Nisku i Tarnobrzegu.

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległy harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc listopad 2011 w BPPiO w Nisku i Tarnobrzegu. Aktualne harmonogramy dyżurów są dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

podkarpackie
2011-11-10 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Stalowej Woli

Informujemy, że w dniach 14 - 25 listopada 2011 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Stalowej Woli będzie czynne jedynie w godzinach dyżurów doradców prawnego i obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów zamieszczonym w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-11-10 |

Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości w Lublinie i regionie

11 listopada 2011 r. mija 93 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów. W  związku ze świętem narodowym w Lublinie są przewidziane różne atrakcje.

O godz. 12:00 rozpoczną się uroczystości na Placu Litewskim w Lublinie, godzie odbędą się m.in. meldunek dowódcy kompanii honorowej, pokaz sprzętu wojskowego, prezentacja historycznego uzbrojenia Wojska Polskiego przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Front".  Przewodniczący PTTP poprowadzą wycieczki po Lublinie "Szlakiem odzyskania niepodległości", odbędzie się również Gra Niepodległosciowa dla mieszkańców Lublina zorganizowana przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (szczegóły: baszta.zhr.pl

Szczegółowy program uroczystości dostępny jest na stronie www.lublin.uw.gov.pl

Również w innych miastach i miejscowościach regionu planowane są obchody Święta Niepodległości m.in. wydarzenia artystyczne, spekatakle i biegi niepodległości, które odbędą się w ŚwidnikuŁukowieLubartowie, Krasnymstawie.


lubelskie
2011-11-10 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw z dnia 9 listopada 2011

Informujemy, iż w dniu 9 listopada 2011 r. w biurze projektu „Kompetentni” odbyła się Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw.

W podzakładce Rekrutacja została zamieszczona Lista podstawowa i lista rezerwowa.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +