Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ponadregionalne
2011-11-10 | Kompetentni 2.1.1

Ruszyła strona internetowa projektu „Kompetentni”

Z przyjemnością informujemy, iż właśnie została uruchomiona strona internetowa projektu „Kompetentni”. W ramach projektu 200 przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MMSP o wykształceniu technicznym, pracujących na terenie jednego z 5-ciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego będzie mogło skorzystać z bezpłatnych szkoleń.

Szkolenia do wyboru to:

1. Komunikacja i negocjacje.
2. Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów.
3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
4. Asertywność, argumentacja i obrona własnego zdania.
5. Organizacja pracy własnej, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki.
6. Współpraca i porozumienie w grupie.
7. Zarządzanie personelem.
8. Doskonalenie umiejętności menadżerskich.
9. Motywowanie pracowników.

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu i wstępne harmonogramy szkoleń już wkrótce zostaną zamieszczone w zakładce Rekrutacja.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie będziemy zamieszczać wszystkie informacje.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


podkarpackie
2011-11-08 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w dniach 9 i 10 listopada 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 10 listopada 2011 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu oraz 9 i 10 listopada 2011 r. BPPiO w Nisku będą czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradców prawnych tj. w dniu 9 listopada w Tarnobrzegu w godzinach 14:00 – 18:00, a  w Nisku w dniu 9 listopada w godzinach 8:00 – 12:00 i 10 listopada w godzinach 15:00 – 19:00.

Harmonogramy dyżurów znajdują się w zakładce Harmonogramy dyżurów BPPiO.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

international
2011-11-08 | Woman in the modern world

Życie zawodowe kobiet / Women’s vocational life

„Praca kobiety uważana jest często za uzupełnienie budżetu rodziny, sposób na wyjście z domu, a dla niektórych nawet kaprys”.

„Kobiety mają mniejsze oczekiwania względem pracy i płacy”.

„Mężczyźni lepiej radzą sobie z wyścigiem szczurów”.

Między innymi te tezy zostały poddane dyskusji podczas spotkania Grupy Wsparcia w ramach projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world” w dn. 07.11.2011 r. Oprócz prezentacji merytorycznych przygotowanych przez członkinie zespołu projektowego, uczestniczki oglądały program TV „Kobieta – cenny pracownik”, a przede wszystkim wymieniały się doświadczeniami i opiniami na temat aktywności i życia zawodowego kobiet, przejawów dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy, porównania zalet kobiet i mężczyzn w pracy itp.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć w fotogalerii projektu.

Dziękujemy wszystkim osobom za udział w spotkaniu. Zachęcamy do dalszego uczestnictwa!

---

"Women’s work is often regarded as a supplement to the family budget, way to go out of home and for some, even a whim."
"Women have lower expectations towards work and pay."
"The men cope better with the rat race."

These theses, among others, have been discussed at a meeting of Support Group within Grundtvig partnership project "Woman in the modern world", 7th November 2011. In addition to the presentations prepared by project team members, participants watched a TV programme "Woman - valuable employee" and, above all, exchanged their experiences and opinions about vocational activity and life of women, discrimination based on sex in the labour market, comparison of the advantages of women and men at work, etc.

We invite you to see the photos in the gallery project.

Great thanks to everyone for participating in the meeting. We encourage you to further participation!


lubelskie
2011-11-07 |

Harmonogram dyżurów CES FFI na listopad 2011

W ramach działalności statutowej Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadzi działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL, projektów międzynarodowych oraz zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz do nowo powstałych podmiotów ES.
W zakładce Oferta w podzakładce Bezpłatne doradztwo w ramach CES zamieściliśmy zakres doradztwa oraz harmonogram usług doradczych na listopad 2011 r. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką porad.


lubelskie
2011-11-04 |

Międzynarodowa jesień 2011 w FFI – ostatnia odsłona

W dniach 27-28 października pracownicy Fundacji uczestniczyli jako słuchacze w spotkaniu otwierającym projekt Motivation:the Key to sucess in Adult education (MOKA), realizowany przez naszego partnera Deinde sp. z o. o. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów z Fundacji Edos (Holandia) i ONECO (Hiszpania), przedstawiciele spółki Deinde oraz słuchacze.
Zapraszamy na stronę internetową Deinde sp. z o. o., gdzie można znaleźć więcej informacji nt. projektu i realizowanych działań.


lubelskie
2011-11-04 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw z 3 listopada 2011

Informujemy, że w dniu 3 listopada 2011 r. w biurze projektu „Kompetentni” odbyła się kolejna Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw.
Lista podstawowa i rezerwowa są dostępne w podzakładce Rekrutacja.

Przedsiębiorstwa z terenu woj. lubelskiego zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w projekcie poprzez wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-11-04 | Aktywne obywatelstwo

To już 2168 porad w BPPiO

Kolejny już raz prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” i tym samym informujemy, że w październiku 2011 r. udzielono 323 porady prawne i obywatelskie 231 osobom w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 2168 porad 1573 osobom.

Cieszymy się, że świadczone przez naszych doradców bezpłatne porady prawne i obywatelskie spotykają się nadal z dużym zainteresowaniem.

Pragnąc wyjść naprzeciw osobom poszukującym porady prawnej lub obywatelskiej do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące porad, a w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2011-11-04 |

Lublin: weekend pod znakiem festiwali

 Zbliżający się weekend w Lublinie upłynie pod znakiem festiwali. W programie m. in. :

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca - to już 15 edycja tego wydarzenia, w tym roku tematem przewodnim są "Osobowości" - wystawione  zostaną najnowsze spektakle w wykonaniu artystów, którzy w ciągu ostatnich 14 edycji najbardziej zapadli w pamięć  widzom i w pewien sposób ukształtowali oblicze tego wydarzenia.

Studencki Festiwal Bakcynalia 2011 - XXV Epidemia Piosenki Turystycznej odbywająca się w Chatce Żaka.

TekturaFest vol. 666.  - sztandarowa impreza Przestrzeni Działań Twórczych "Tektura". 
W programie między innymi: koncerty, warsztaty organizowania takich wydarzeń, imprezy muzyczne, pokazy filmów, wykłady, Lóbelska Kuchnia Społeczna, Tekturowy Alleykat - czyli wyścig rowerowy z punktami kontrolnymi. W tym roku "TekturaFest" łączy się z ogólnopolskimi Dniami Antyfaszyzmu.
Organizatorzy gwarantują zmiany w repertuarze, a także dodatkowe wydarzenia, nieujęte w grafiku.

Nadal trwa również Festiwal Ukraina w Centrum Lublina 

 


podkarpackie
2011-11-02 | Aktywne obywatelstwo

Godziny pracy BPPiO W Tarnobrzegu w dniu 2 listopada 2011 r.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym - 2 listopada 2011 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 16:00 – 20:00.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-11-02 |

Festiwal Ukraina w centrum Lublina

Od dziś do niedzieli w Lublinie zagości Ukraina - „Ukraina w Centrum Lublina”. Pod tą nazwą kryje się cykliczna już impreza której celem jest prezentacja mieszkańcom Lublina ciekawych i oryginalnych trendów we współczesnej kulturze ukraińskiej oraz promocja polsko - ukraińskiego dialogu międzykulturowego. Podczas festiwalu odbędą się koncerty, warsztaty artystyczne, konkurs wiedzy o Ukrainie, Turniej piłki nożnej o Puchar Przyjaźni i wiele innych.

Oprócz koncertów organizatorzy przygotowali także pokazy młodego kina ukraińskiego. Zostanie ono zaprezentowane w czterech kategoriach: filmy animowane, kino fabularne, kino dokumentalne i wideoart.

Festiwal jest organizowany w Lublinie po raz czwarty. Nowością tegorocznej edycji będzie wystąpienie Teatru cieni "DYW" ze Lwowa oraz fluorescencyjne show.

Wstęp na wszystkie imprezy festiwalu jest bezpłatny.

Cały program festiwalu znajduje się na stronie www.ukrainawcentrumlublina.com
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +