Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ogólnopolskie
2011-11-02 |

Nowy projekt obejmujący 5 województw

 

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. „Kompetentni” w ramach poddziałania 2.1.1 POKL, na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do pracowników i przedsiębiorców z sektora MMSP z terenu województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Podczas implementacji projektu, zaplanowanej do końca 2012 roku, 200 osób zostanie objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu przenośnych umiejętności społecznych, tzw. umiejętności miękkich. Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe już wkrótce na naszej stronie.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 


lubelskie
2011-10-31 |

Skrzynka dialogu społecznego w Lublinie

Urząd Miasta Lublin uruchomił skrzynkę dialogu społecznego, za pośrednictwem której zainteresowani mieszkańcy Lublina mogą zgłaszać wnioski, postulaty, opinie, uwagi, propozycje nowych rozwiązań w mieście a także zadawać pytania.

Za skrzynkę odpowiedzialny jest specjalny referat do spraw komunikacji społecznej, który zapewnia, że odpowiada na każdą otrzymaną wiadomość, która jest zgodna z regulaminem. 

Jest to elektroniczny formularz, wystarczy wypełnić swoje dane (nie jest konieczne podawanie imienia i nazwiska wystarczy pseudonim), wskazać rejon miasta, którego dotyczy kwestia oraz podać adres e-mail, na który orzymamy odpowiedź.

Skrzynka dialogu społecznego znajduje się na stronie dialog.lublin.eu

 


lubelskie
2011-10-31 | Aktywnie na rynku pracy

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym - 31 października 2011 r. dobiega końca realizacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
Uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w zajęciach indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, jednym z czterech szkoleń „ Grafika komputerowa”, „Kadry i płace z obsługą Symfonii”, „Organizacja usług kateringowych”, „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” oraz w 3-miesięcznych praktykach zawodowych/stażach.
Ponadto część osób wzięła udział w dodatkowych modułach szkoleniowych zorganizowanych dzięki poczynionym w projekcie oszczędnościom, odpowiednio „Grafika komputerowa – poziom zaawansowany”, „Kadry i płace z obsługą Symfonii – poziom zaawansowany”, „Organizacja usług kateringowych - poziom zaawansowany”, „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi - poziom zaawansowany”.
Uczestnicy I uczestniczki otrzymali materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe oraz praktykanckie, zwrot kosztów przejazdu na zajęcia oraz do miejsc odbywania praktyk/staży.

11 osobom, które brały udział w projekcie udało się podjąć pracę, w tym 3 osoby podjęły pracę w miejscu, w którym odbywały praktyki zawodowe.
Osobom, które znalazły pracę życzymy wielu sukcesów oraz zadowolenia z pracy, a tym byłym uczestnikom i uczestniczkom, którzy nadal szukają pracy życzymy powodzenia.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
Za udział w projekcie w szczególności dziękujemy tym uczestnikom i uczestniczkom, którzy docenili wartość wiedzy i umiejętności, które mogli bezpłatnie nabyć dzięki udziałowi w projekcie.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-10-28 | Aktywnie na rynku pracy

Efekty udziału w projekcie uczestników/czek grupy III i IV

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami wywiadów telefonicznych przeprowadzonych wśród byłych uczestników i uczestniczek projektu „Aktywnie na rynku pracy” po skończonym kursie „Organizacja usług kateringowych” oraz „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”.

Cieszymy się, że 25% ankietowanych uczestników/uczestniczek projektu po odbytych kursach oraz praktykach zawodowych podjęło pracę. Osobom, które podjęły zatrudnienie, zwłaszcza w dziedzinie, z której nabyły wiedzę i umiejętności w ramach projektu, serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy. Natomiast osobom, które nadal poszukują zatrudnienia, życzymy szybkiego znalezienia satysfakcjonującej pracy.
 
Ponadto, w ramach pozostałych działań projektowych, przeprowadzona została ewaluacja ex-post projektu, z której powstał stosowny raport.
 
Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogólnopolskie
2011-10-27 |

FFI poleca

 

Multimedialny kurs dla organizacji pozarządowych. Kurs “Profesjonalny menedżer w NGO”  podzielony jest  na pięć części:

 • prawo,
 • finanse,
 • zarządzanie relacjami
 •  HR i wolontariat,
 • zarządzanie projektami.

Zachęcamy do zdobywania nowej wiedzy z zakresu działania trzeciego sektora.

Kurs został przygotowany przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy we współpracy z Collegium Civitas.

Źródło: http://www.inicjatywy.org/kurs-multimedialny-dla-organizacji-pozarzadowych/aktualnosci

 


podkarpackie
2011-10-26 | Aktywne obywatelstwo

Godziny pracy BPPiO w dniu 28 października 2011 r.

Przypominamy, iż dnia 28 października 2011 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku będzie czynne w godzinach 8:00 – 12:00, w Stalowej Woli w godzinach 08:00 – 12:00 oraz w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 15:00 – 19:00, a w Tarnobrzegu w godzinach 08:00 – 11:00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2011-10-25 | Aktywne obywatelstwo

Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej

25 października obchodzony jest Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej. Ustanowiono go w 2003 r. z inicjatywy Rady Europy i Komisji Europejskiej. Nadrzędnym celem tego dnia jest informowanie obywateli Europy o systemach prawa i wymiaru sprawiedliwości w ich krajach, a także przybliżyć im prawo wspólnotowe. Mają temu służyć specjalne przedsięwzięcia, takie jak dni otwarte w sądach, wykłady, referaty, programy telewizyjne.
Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej to okazja, by poszerzyć swoją wiedzą dotyczącą prawa i poznać inicjatywy Komisji Europejskiej i Rady Europy związane z wymiarem sprawiedliwości.

Więcej informacji na stronie.

Projekt "Aktywne obywatelstwo" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2011-10-24 |

Festiwal Południe – Północ

W dniach 24-28 października w Warsztatach Kultury w Lublinie odbędzie się festiwal "Południe- Północ", na którego program składają się wydarzenia dwóch projektów: "Dramatyczne zmiany klimatu i Afryka" oraz Festiwal "Świat na talerzu".

W ramach tego wydarzenia zostaną zaprezentowane spektakle skupiające się na temacie wpływu zmian klimatycznych na życie ludzi w Europie i Afryce, które zostały przygotowane w ramach międzynarodowego projektu „Dramatyczne Zmiany Klimatu i Afryka” w Berlinie (Teatr Berliner Compagnie), Brnie (Teatr Polárka) i Lublinie (Teatr In Spe) . Przegląd będzie okazją do porównania świadomości trzech europejskich społeczeństw dotyczącej katastrofy klimatycznej oraz tradycji teatralnych tych krajów.

W ramach Festiwalu Świat na talerzu odbędą się pokazy filmów, dyskusje, warsztaty oraz wystawa dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju krajów Globalnego Południa ze szczególnym uwzględnieniem wielorakich przyczyn głodu i niedożywienia na świecie oraz proponowanych rozwiązań tych problemów.

Więcej informacji oraz szczegółowy program Festiwalu znajdują się na stronie www.warsztatykultury.pl

 


lubelskie
2011-10-21 | Aktywnie na rynku pracy

Ostatnie usługi w projekcie

Informujemy, iż w ubiegłym tygodniu zakończyły się dodatkowe moduły szkoleniowe oferowane naszym uczestnikom i uczestniczkom w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”. Grupa III „Organizacja usług kateringowych – poziom zaawansowany” oraz grupa IV „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi – poziom zaawansowany” zakończyły zajęcia 14 października, a tym samym udział w projekcie. Prosimy osoby, które nie rozliczyły się jeszcze ze wszystkich dokumentów o niezwłoczne przybycie do biura projektu (czynne pn-pt w godzinach 8-18).

Wszystkim życzymy powodzenia w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy!

Jednocześnie zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową pod kątem pozostałych inicjatyw podejmowanych przez Fundację. Zachęcamy również osoby, które nadal planują się dokształcać, do odwiedzania portalu Inwestycja w Kadry czy www.efs.lubelskie.pl

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

 


podkarpackie
2011-10-21 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc listopad 2011 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc listopad 2011 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +