Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ogólnopolskie
2011-10-20 |

Internetowa szkoła dla wolontariuszy

Z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu sześć europejskich instytucji i organizacji uruchomiło internetową szkołę dla wolontariuszy.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest hiszpańska Fundación Voluntarios por Madrid. Partnerują jej greckie Centre for the development in Mediterranean, włoski Euro-net, Rady Miejskie Rygi i Wilna oraz rumuński Czerwony Krzyż z Sibiu.

Internetowa szkoła oferuje darmowe kursy dla wolontariuszy i organizacji wolontariackich. Każdy może wybrać dowolny temat, w zależności od zainteresowań.

Więcej o szkole na stronie www.ev-school.com

 

Źródło: http://www.eurodesk.pl


lubelskie
2011-10-20 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw obradowała w Biurze projektu w dniu 19 października 2011 r. Lista podstawowa i rezerwowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.

Przypominamy, że obecnie prowadzimy m. in. rekrutację na wsparcie z Bloku A, szkolenia i doradztwo (28 godz. dydaktyczych) z zakresu „Zarządzania w przedsiębiorstwie”

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu woj. lubelskiego do zgłaszania chęci udziału w projekcie za pomocą Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line dostępnego na naszej stronie internetowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-10-19 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w dniach 21, 24 i 28 października 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 21 października 2011r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 14:00 – 18:00, a w dniu 24 października 2011 r. wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy obywatelskiego tj. 10:00 – 18:00.

Jednocześnie informujemy, iż dnia 28 października 2011 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku będzie czynne w godzinach 8:00 – 12:00, w Stalowej Woli w godzinach 08:00 – 12:00 oraz w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 15:00 – 19:00, a w Tarnobrzegu w godzinach 08:00 – 11:00.
Aktualny harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce Harmonogramy dyżurów BPPiO.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogólnopolskie
2011-10-18 |

Konkurs "Otwarta szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w konkursie „Otwarta Szkoła”.
Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską i umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z przedszkola/szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie od 1 września 2010 roku do dnia 31 stycznia 2012 r. realizowały wspólny projekt. Projekty mogą być zgłaszane w czterech obszarach tematycznych: „Edukacja obywatelska”, „Włączanie rodziców w życie szkoły”, „Otwarte zarządzanie szkołą” oraz „Edukacja globalna i międzykulturowa”.

Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2012 roku.

Więcej informacji:

www.otwartaszkola.org
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy


ogólnopolskie
2011-10-17 |

Światowy Dzień Żywności

Wczoraj - 16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności  (Word Food Day) zwany też Dniem Walki z Ubóstwem i Głodem. Dzień ten jest obchodzony od 1979 r. , proklamowany z inicjatywy FAO.

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem - szczególnie dzieci na całym swiecie.

Obecnie 826 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia. Każdego roku 15 mln dzieci traci z tego powodu życie. Co 3 sekundy umiera kolejne dziecko. Głodnych ludzi spotykamy także na polskich ulicach, w polskich szkołach…

We wrześniu tego roku Federacja Polskich Banków Żywnosci rozpoczęła kampanię „Nie marnuj jedzenia. To sprawa warta zachodu”. Kampania ma na celu uświadomienie społeczeństwa o skali problemu marnowania żywności, jego przyczynach i skutkach, a także wskazanie sposobów na ograniczenie problemu.

Na świecie, co roku wyrzucamy 1.3 mld ton jedzenia (FAO, 05.2011 r.). Stanowi to 1/3 ilości produkowanej żywności nadającej się do spożycia. W Europie marnuje się 89 mln ton żywności (Komisja Europejska, 04.2011 r.). Kampania ma na celu uświadomienie społeczeństwa o skali problemu marnowania żywności, jego przyczynach i skutkach, a także wskazanie sposobów na ograniczenie problemu.

17 października, na ulicach 16 polskich miast pojawią się wolontariusze Banków Żywności przebrani za owoce i warzywa, którzy w kolorowym przemarszu „Strajków Żywności” będą manifestować swój sprzeciw wobec ich marnowania. W ten sposób Banki Żywności, z okazji Światowego Dnia Żywności, zwracają uwagę na problem marnowania owoców i warzyw.

Zapraszamy na stronę www.niemarnuje.pl

 


podkarpackie
2011-10-14 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł promujący bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w „Super Nowościach”

Informujemy, iż w ramach działań promocyjno-informacyjnych służących upowszechnianiu informacji o bezpłatnych poradach w dniu dzisiejszym - 14 października 2011 r. ukazał się artykuł prasowy w Super Nowościach. Serdecznie zapraszamy do zapoznania z artykułem, który jest dostępny na stronie internetowej projektu w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-10-14 |

FFI poleca - Konfrontacje Teatralne 2011

Już dziś rozpoczyna się 16 edycja Konforntacji Teatralnych, które odbędą się w Lublinie w dniach 14-22 października 2011 r. 

Tegoroczna edycja tego wydarzenia zbiega się w czasie z Prezydencją Polski w UE oraz promocją Partnerstwa Wschodniego zostanie w dużej części poświęcona analizie przemian w teatrze rosyjskim i teatrach dawnych republik ZSRR.

Osobnym blokiem programowym będzie „showcase lubelski” - prezentacje najważniejszych produkcji artystów związanych z Lublinem (oraz produkcji przygotowywanych specjalnie na festiwal) oraz nurt MAAT, przedstawiający najciekawsze w regionie zagadnienia teatru ruchu i teatru ciała.

Prezentacje teatralne będą wzbogacone prezentacją sztuk wizualnych w przestrzeni publicznej Lublina, przeglądem współczesnego kina rosyjskiego i sceną muzyczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Konfrontacji Tetralnych www.konfrontacje.pl

Zapraszamy do zapoznania się z programem.

 


lubelskie
2011-10-14 | Aktywnie na rynku pracy

Zakończenie dodatkowych modułów szkoleniowych dla gr. III i IV

Informujemy, że zakończyły się dodatkowe moduły szkoleniowe dla grupy III i IV zrealizowane dzięki oszczędnościom poczynionym w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
W dniu dzisiejszym – 14 października zakończyły się kursy „Organizacja usług kateringowych – poziom zaawansowany” oraz „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi - poziom zaawansowany”.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach i życzymy powodzenia w znalezieniu satysfakcjonującej pracy.
Zapraszamy do zapoznania ze zdjęciami z zakończenia zajęć, które znajdują się w galerii.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2011-10-13 | Kompetentni

Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników”

 Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek i uczestnika wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników". 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2011-10-12 | Kompetentni

Zmiany we wstępnych harmongramach usług dla bloku A i bloku C

Zapraszamy ponownie do zapoznania się ze wstępnymi harmonogramami usług realizowanych w ramach bloku A oraz bloku C. Informujemy, że zmianie uległy terminy szkolenia „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” (Blok A) oraz „Technologie produkcyjne przyjazne środowisku” (Blok C), prosimy na nie zwrócić szczególną uwagę.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +