Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2011-10-10 |

Pokojowy Nobel 2011 dla trzech afrykańskich kobiet

Trzy afrykańskie aktywistki: Liberyjki Ellen Johnson-Sirleaf i Leymah Gbowee oraz Jemenka Tawakkul Karman są laureatkami tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Zostały uhonorowane za walkę bez przemocy na rzecz bezpieczeństwa kobiet i pełnego udziału kobiet w procesie budowaniu pokoju.

Ellen Johnson-Sirleaf - prezydent Liberii i pierwsza kobieta w Afryce, która piastuje ten urząd. Zdaniem Komitetu Noblowskiego przyczyniła się ona do zapewnienia bezpieczeństwa w Liberii, a także do promocji gospodarczej i społecznej stabilizacji w tym kraju.

Leymah Gbowee przewodziła kobietom w protestach przeciwko przemocy i wojnie domowej, była m.in. pomysłodawczynią "strajku seksualnego"- namówiła kobiety, żeby odmawiały swoim mężom seksu, jeśli ci będą walczyć.

Tawakkul Karman -  dziennikarka, która od lat promuje prawa kobiet i mobilizuje je do większego udziału w życiu publicznym.

Źródło aktualności: www.ngo.pl

Więcej informacji:www.nobelprize.org

 


podkarpackie
2011-10-10 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 11 października BPPiO w Nisku będzie czynne w godz. 8:00 -12:00

 Informujemy, iż w dniu 11 października 2011 Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 8:00 -12:00.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-10-07 | Aktywne obywatelstwo

Już ponad 1300 osób skorzystało z bezpłatnych porad

Z radością informujemy, że we wrześniu 2011 r. udzielono 354 porad prawnych i obywatelskich 233 osobom w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 1845 porad 1374 osobom.

Cieszymy się, że tendencja wzrostowa ilości udzielonych porad wciąż się utrzymuje, co świadczy o ciągłej potrzebie podnoszenia poczucia świadomości prawnej i obywatelskiej wśród mieszkańców powiatów stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego oraz Miasta Tarnobrzeg, a tym samym upewnia nas, ze inicjatywa naszej Fundacji jest słuszna.
Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2011-10-06 | Kompetentni

Rozpoczęcie zajęć "Identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników"

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 06.10.2011r. w Nałęczowie rozpoczęły się zajęcia szkoleniowo-doradcze na temat „Identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników”. W zajęciach bierze udział  1 uczestnik i 6 uczestniczek. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2011-10-06 | Woman in the modern world

Zespół WMW w Wilnie / WMW Team in Vilnius

Między 21-24 września 2011 r. zespół projektu partnerskiego „Woman in the modern world” spotkał się w Wilnie. W spotkaniu organizowanym przez IMOTEC brali udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich, a także słuchacze, w tym dwie słuchaczki z Polski.

Podczas dwudniowego spotkania partnerskiego podsumowaliśmy działania zrealizowane do tej pory na poziomie lokalnym przez każdego z partnerów oraz zaplanowaliśmy dalsze zadania do wykonania. Rozmawialiśmy również o sytuacji kobiet na rynku pracy, a także o polityce równości szans w krajach partnerskich. Wystąpienie pana Valdas Dambrava, doradcy ds. PR w Rządowym Biurze Równych Szans, który opowiadał o sytuacji kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym na Litwie oraz związanych z tym stereotypach, (nie)tolerancji i dyskryminacji, rozpoczęło dyskusję i dzielenie się opiniami oraz doświadczeniami.
Nie zabrakło również czasu na krótki spacer po Wilnie z przewodniczką, która pokazała nam najpiękniejsze miejsca w stolicy Litwy, oraz na wspólne posiłki scalające zespół WMW.
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.
 
---
 
WMW Team in Vilnius

Between 21-24 September 2011, the team of partnership project "Woman in the modern world" met in Vilnius. The meeting, organized by IMOTEC, was attended by representatives of all partner organizations, as well as learners, including two Polish learners.
During two-day meeting we summed up all partnership activities implemented so far at the local level by each partner organisation and planned further tasks to do. We also talked about the situation of women in the labour market, as well as equal opportunities policies functioning in partner countries. The speech of Mr. Valdas Dambrava, Adviser for PR of the Office of Equal Opportunities, who talked about the situation of women and men in vocational life in Lithuania and stereotypes, (in)tolerance and discrimination associated with it, provoked discussion, sharing opinions and experiences.
There was also time for a short walk with the guide, who showed us the most beautiful places in the capital of Lithuania, and time for common meals integrating WMW team.
Feel welcome to take a look at photos picturing this event.

ogólnopolskie
2011-10-06 |

FFI poleca - bezpłatne warsztaty z zakresu wdrażania polityki równości płci na rynku pracy

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór uczestników/ek na warsztaty z zakresu wdrażania polityki równości płci na rynku pracy "Nie szukamy winnych - szukamy dobrych rozwiązań dotyczących równości na rynku pracy", które odbędą się 13 października w godzinach 10:00-15:00, w Hotelu Mercure Unia w Lublinie, al. Racławickie 12.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli sektora MŚP, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Tematyką warsztatów są kwestie związane z równością płci na rynku pracy oraz konkretne problemy, jakie napotkać mogą pracodawcy i pracownicy. Ich głównym celem jest promowanie rozwiązań na rzecz godzenia obowiązków rodzicielskich i zawodowych, z uwzględnieniem zmian w kodeksie pracy.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz prezentację „dobrych praktyk” i przykładów rozwiązań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Warsztaty prowadzone będą metodami interaktywnymi przez specjalistów w dziedzinie polityki równości płci na rynku pracy i wdrażania strategii gender mainstreaming w zatrudnieniu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Źródło aktualności: www.ngo.pl


lubelskie
2011-10-05 |

Modernity and tradition in adult education

Z radością informujemy, że w ubiegłym tygodniu organizowaliśmy szkolenie międzynarodowe „Modernity and tradition in adult education” organizowane w ramach programu Uczenie się przez całe życie / Grundtvig / Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych. Fundacja gościła uczestników z Austrii, Belgii i Portugalii.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.


We are pleased to announce that last week we organised international training "Modernity and tradition in adult education" organized within the Lifelong Learning Programme / Grundtvig / In-service training for the adult education staff.
Our Foundation hosted Participants from Austria, Belgium and Portugal.
We invite you to take a look at photos of this event in the photogallery.

 


lubelskie
2011-10-04 | Aktywnie na rynku pracy

„Organizacja usług kateringowych – poziom zaawansowany”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym – 4 października rozpoczęły się zajęcia w ramach dodatkowego kursu „Organizacja usług kateringowych – poziom zaawansowany”, w którym bierze udział 6 osób z grupy III (5 uczestniczek i 1 uczestnik).

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii projektu.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-10-04 | Aktywne obywatelstwo

Spotkanie informacyjne w Klubie Seniora w Rudniku nad Sanem

 W dniu 22 września 2011 r. w ramach działań promocyjno-upowszechniających projekt „Aktywne obywatelstwo” Kierownik Biura Porad Prawnych i Obywatelskich przeprowadził spotkanie informacyjne na temat projektu z członkami i zarządem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania, które znajdują się w galerii.

Projekt „Aktywne obywatelstwo" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-10-04 |

Trwa Tydzień Ekonomii Społecznej w Lublinie

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach Tygodnia Ekonomii Społecznej, który odbywa się w dniach 1-7 października 2011, towarzyszącego V Ogólnopolskim Spotkaniom Ekonomii Społecznej (OSES), największemu, corocznemu spotkaniu środowiska osób i instytucji związanych z ekonomią społeczną.

Tegorocznej edycji OSES (6-7.X) przyświecają trzy myśli przewodnie: współpraca międzynarodowa, zielone miejsca pracy oraz współpraca i współistnienie sektora biznesu i ekonomii społecznej. Natomiast Tydzień Ekonomii Społecznej, poprzez szereg wydarzeń, ma promować ideę ekonomii społecznej w Lublinie.

Podczas Tygodnia Ekonomii Społecznej w Lublinie planowane są m.in. 

4.X (wtorek) Warsztaty Rękodzielnictwa „Lalki motanki” godz. 15:00 – 17:00

5.X (środa) Warsztaty Rękodzielnictwa „Biżuteria z recyklingu” 17:00-19:00
Miejsce: Stowarzyszenie Homo Faber, ul. Krakowskie Przedmieście 39

5.X (środa) Seminarium „Partnerstwo na rzecz tworzenia osiedlowych spółdzielni socjalnych w Lublinie”, godz. 10:00 – 13:00, wydarzenie otwarte
Miejsce: Urząd Miasta Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1

6.X (czwartek) Portret ekonomii społecznej – wystawa fotograficzna,
wydarzenie odbywa się w ramach OSES (od 11.X wystawa będzie ogólnodostępna w Kawiarnio – Księgarni „Spółdzielnia”)
Miejsce: Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5, Kawiarnio-Księgarnia „Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11
6.X (czwartek) Promocja Tygodnia Ekonomii Społecznej, godz. 19.15 – 21.00, wydarzenie otwarte
Miejsce: Kawiarnio – Księgarnia „Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11

7.X (piątek) Weź swój krzyż i... zróbmy coś razem - piknik wolontariacki w duchu ES,
godz. 16.00 -18.00, wydarzenie otwarte
Miejsce: Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tektura, ul. Wieniawska 15a

Szczegółowe informacje i program Tygodnia Ekonomii Społecznej są dostępne na stronie internetowej: www.ekonomiaspoleczna.pl 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +