Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2011-09-29 |

Konferencja Networking European Citizenship Education (NECE)

W dniach 17-19.11.2011 r. w Warszawie odbędzie się konferencja europejskiej sieci organizacji pozarządowych NECE pt.”Siła obywateli – wyrównywanie szans poprzez edukację obywatelską. Jak dotrzeć do grup z ograniczonym dostępem do edukacji?”. W wydarzeniu weźmie udział ponad 250 osób z różnych krajów. Tematem przewodnim trzydniowej konferencji będzie wyzwanie, przed jakim stoi współczesna Europa, mianowicie obywatele rezygnują z klasycznych form partycypacji obywatelskiej - wspierania partii politycznych, udziału w wyborach itp. na rzecz nowoczesnych metod (np. komunikacja z wykorzystaniem nowych mediów), które wymagają pewnych umiejętności. Pojawia się kwestia, że osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym mogą takich umiejętności nie posiadać. Osoby te mogą stanowić grupy, które będą potencjalnie wykluczone ze wszelkich form aktywnego wpływu na życie. Dyskusje, podczas konferencji, mają na celu przyjrzeniu się kwestii roli edukacji obywatelskiej w tym zakresie oraz odpowiedzeniu na pytanie „Czy może ona stać się skutecznym narzędziem wyrównywania szans i siły sprawczej obywateli?

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod adresem:www.lab-concepts.de/aktuelles/index_e.asp


ogólnopolskie
2011-09-29 |

Międzynarodowa jesień w FFI

To już powoli staje się tradycją, że jesień w naszej organizacji upływa pod znakiem wydarzeń międzynarodowych i interkulturowości. Jest to fantastyczne potwierdzenie zasadności funkcjonowania Międzynarodowego Dnia Dialogu Interkulturalnego, który jako Europejczycy obchodzimy 26 września każdego roku.
A co międzynarodowego dzieje się u nas ?
Otóż…, w zeszłym tygodniu byliśmy w Wilnie, gdzie odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu „Woman in the modern world”. W sobotę nasi przedstawiciele wrócili z Litwy a już w niedzielę w Lublinie witaliśmy uczestników szkolenia „Modernity and tradtion in adult education”, którzy przyjechali do nas z Portugalii, Belgii i Austrii. Jutro ostatni dzień szkolenia, a nasi goście wyjeżdżają w sobotę. Zaraz po ich pożegnaniu, razem z naszym partnerem Deinde sp. z o.o. rozpoczniemy przygotowania do pierwszego międzynarodowego spotkania w ramach projektu MOKA, które odbędzie się w Lublinie w ostatnim tygodniu października. W spotkaniu poświęconym roli motywacji w kształceniu osób dorosłych wezmą udział organizacje z Hiszpanii i Holandii.
Na naszej stronie www na bieżąco będą pojawiać się fotorelacje z powyższych wydarzeń.


ogólnopolskie
2011-09-28 |

Konferencja "Europa aktywnego obywatelstwa: wolontariat"

30 września, w dniu szczytu UE - kraje Partnerstwa Wschodniego, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "Europa aktywnego obywatelstwa: wolontariat". Jej uczestnikami będą wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Pojawią się znamienici goście z różnych krajów Partnerstwa Wschodniego, a także ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Celem Konferencji jest uświadomienie społeczeństwu celów i wartości wolontariatu i promowanie go jako środka do osiągnięcia solidarnej Europy. W trakcie uczestnicy będą debatować wokół tematów: roli wolontariatu w rozwoju społeczeństw i gospodarki, wyzwań i możliwości związanych z rozwojem wolontariatu w Europie, w tym w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Konferencja organizowana jest przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i Kancelarią Prezydenta RP.

Program konferencji dostępny pod adresem

 

 

 

 

 


podkarpackie
2011-09-27 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 28 września 2011 BPPiO w Tarnobrzegu czynne w godz.14:00 -18:00

 Informujemy, iż w dniu 28 września 2011 Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu będzie czynne w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 14:00 -18:00. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-09-27 |

Mindware – technologie dialogu.

Ideą projektu Mindware, odbywającego się w Lublinie, jest spotkanie/zderzenie artystów i teoretyków – filozofów, socjologów, medioznawców, krytyków sztuki etc. Artyści zaproszeni do udziału w projekcie pochodzą z różnych obszarów Europy – Wschodu, Środka i Zachodu. Ich spotkania i współpraca zaowocują projektami łączącymi refleksję nad nowymi technologiami oraz sposobem ich oswajania w obszarze miasta. Uczestnicy projektu poruszą kwestię komunikacji społecznej – jak zmienia się ona poprzez ewoluujące nowe media, jak wiele nowych możliwości dialogu nam stwarza i jak świat wirtualny wpływa na nasze zachowania w przestrzeni realnej.

Rozpoczęcie prezentacji prac artystów nastąpi 1 października 2011 r. i będzie wspierane wykładami, seminariami, spotkaniami i dyskusjami z udziałem artystów i ekspertów, które odbędą się w dniach 2 października – 8 października 2011 r.

Projekt realizowany w ramach programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Więcej informacji pod adresem:www.mindware.art.pl
 


international
2011-09-26 |

Dzień Dialogu Międzykulturowego

Od 2008 r. w Europie obchodzony jest Dzień Dialogu Międzykulturowego. 26 września to dzień dyskusji, dialogu międzykulturowego i wspólnych działań. Przesłaniem i celem tego dnia jest promowanie współpracy i budowanie zaufania między osobami z różnych kręgów kulturowych. Obchody tego dnia są inicjatywą Europejskiej Federacji Kształcenia Międzykulturowego (EFIL),a wolontariusze z kilkudziesięciu podmiotów zrzeszonych w EFIL tego dnia organizują liczne dyskusje, wystawy i liczne projekty służące idei dialogu międzykulturowego.

Dziś w Fundacji "Fundusz Inicjatyw" rozpoczyna się międzynarodowe szkolenie "Modernity and tradition in adult education", podczas którego uczestnicy z różnych krajów będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz podjęcia wspólnych działań.


ogólnopolskie
2011-09-26 |

Międzynarodowe szkolenie Grundtviga / Grundtvig international training

Uprzejmie informujemy, że 26 września 2012 r. (poniedziałek) rozpoczęło się międzynarodowe szkolenie „Modernity and tradition in adult education” organizowane w ramach programu Uczenie się przez całe życie / Grundtvig / Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych. Gościmy uczestników z Austrii, Belgii i Portugalii.
Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć znajdujących się w galerii.

We kindly inform that our international training " Modernity and tradition in adult education " organized within the Lifelong Learning Programme / Grundtvig / In-service training for the adult education staff started on 26th September 2010. We host participants from Austria, Belgium and Portulgal.
Feel welcome to take a look at new photos in our photo gallery.


lubelskie
2011-09-23 |

Kurs Przedsiębiorczości Społecznej

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo prowadzi zapisy na Kurs Przedsiębiorczości Społecznej, który będzie odbywał się w Lublinie. Oferta jest skierowana do osób dorosłych zainteresowanych założeniem lub pracą w organizacjach pozarządowych. Kurs ma na celu przygotowanie przyszłych menadżerów społecznych do zarządzania i pracy w organizacjach pozarządowych, trwa 2 lata i jest bezpłatny. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają dyplom Menadżera społecznego.

W trakcie kursu poruszone zostaną m.in. takie kwestie, jak:
• zarządzanie organizacją pozarządową,
• organizowanie kampanii marketingowych,
• organizowanie pomocy wolontariackiej dla organizacji,
• pozyskiwanie funduszy i budowanie stałej grupy sponsorów i darczyńców.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 29.09.2011 o godzinie 17.00 w Niepublicznym Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Topolowej 7.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.fsd.lublin.pl
 


 

 

 


international
2011-09-22 |

Światowy Dzień Bez Samochodu

Dzień bez Samochodu to element Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu obchodzonego od 2002 roku. Co roku organizacje pozarządowe, media oraz organizatorzy wszelkich wydarzeń, przypominają o szkodliwym wpływie spalin samochodowych na zdrowie i życie człowieka, promują proekologiczne rozwiązania w transporcie, alternatywne paliwa i komunikację zbiorową.Dzień bez Samochodu to inicjatywa, która ma udowodnić odpowiedzialnym Europejczykom, że do pracy czy sklepu można dostać się w sposób przyjazny środowisku.

22 września w setkach miast całej Europy organizowane są happeningi, wystawy i konkursy uświadamiające wpływ transportu samochodowego na klimat i zdrowie mieszkańców. Lublin również włączy się w obchody Światowego Dnia Bez Samochodu – dzisiaj każdy kierowca, który zechce podróżować komunikacją miejską i będzie miał przy sobie dowód rejestracyjny swojego pojazdu, ma prawo podróżować za darmo. W godzinach 15:00-16:30 z Pl.Litewskiego wyruszy parada rowerowa po mieście, w której może wziąć udział każdy cyklista. Po przejeździe zostanie przeprowadzony konkurs Cycle Chic na najlepiej ubraną rowerzystkę i rowerzystę.

Zachęcamy do brania udziału w obchodach tego dnia.


 


lubelskie
2011-09-22 | Kompetentni

Termin składania dokumentów na szkolenie „Identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników”

 Uprzejmie informujemy, iż dokumenty zgłoszeniowe na szkolenie z zakresu „Identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników” można składać osobiście w Biurze projektu przy Narutowicza 57/6 w Lublinie do dnia 27 września 2011 r. lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-8 października w Nałęczowie.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu woj. lubelskiego do zgłaszania chęci udziału w projekcie za pomocą Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line dostępnego na naszej stronie internetowej.

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +