Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2017-06-01 | Aktywni na rynku pracy

Od 1 czerwca przyjmowanie zgłoszeń do gr. 3 i 4.

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 30 czerwca 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. obejmującej szkolenie „Opiekun osoby starszej” oraz poradnictwo i 3-miesięczne staże.

Od 1 czerwca 2017 do 6 lipca 2017 przyjmowane są zgłoszenia do grupy IV. obejmującej m.in. szkolenie „Kadry i płace”.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu, kandydaci/tki zgłaszają się na preferowane szkolenia, ale w wyniku diagnozy potrzeb i potencjału może być im zaproponowany udział w innym szkoleniu.

Zgłoszenia mogą składać osoby z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia i posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 


lubelskie
2017-05-30 | Aktywni na rynku pracy

Do 5 czerwca przyjmowanie zgłoszeń do gr. 1

Przypominamy, że do 5 czerwca osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, mogą składać zgłoszenia do gr. 1 objemującej m.in. szkolenie "Projektowanie stron www" oraz 3-miesięczne staże w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy".

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 81 532 10 30 oraz 519 310 560.

Serdecznie zapraszamy.

 


ogólnopolskie
2017-05-24 |

Oferta pracy dla specjalisty/tki ds. projektów

 Fundacja „Fundusz Inicjatyw” wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10677, poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista/tka ds.  projektów

Miejsce pracy: Lublin

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat lub ½ etatu na zastępstwo lub um. zlecenia – w zależności od  możliwości i preferencji kandydata/tki)

Zakres obowiązków:

Rekrutacja uczestników szkoleń,

Przygotowywanie harmonogramów  szkoleń/doradztwa,

Przygotowywanie umów dla trenerów/doradców,

Przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej (dzienniki zajęć, dokumentacja egzaminacyjna, ankiety monitoringowe),

Przygotowywanie materiałów szkoleniowych, zamawianie obiadów/przerw kawowych

Utrzymywanie bieżącego kontaktu z wykładowcami/doradcami/uczestnikami

Rozliczanie szkoleń (kompletowanie FV/rachunków/list zwrotów kosztów przejazdu, itp.)

 

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe.

Min 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku (organizacja szkoleń/doradztwa/pokrewnych usług).

Sprawna obsługa komputera.

Umiejętność organizacji własnej pracy, odporność na stres, chęć uczenia się.

Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów EFS.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres ffi@ffi.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych ((tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135)” W tytule widomości prosimy wpisać nazwę stanowiska.

W treści maila prosimy wskazać oczekiwane wynagrodzenie.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy. 

 


lubelskie
2017-05-16 | Szansa na aktywizację

Rekrutacja rolniczek/domowniczek rolników

Uprzejmie informujemy, że do odwołania przyjmujemy zgłoszenia rolniczek/domowniczek rolników zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne, do udziału w szkoleniu z zakresu gastronomii, doradztwie zawodowym i 3-miesięcznych stażach. Serdecznie zapraszamy Panie po 30 roku życia spełniające ten wymóg. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 81 532 10 30 oraz z biurze projektu w Lublinie, ul. Narutowicza 57/4.
lubelskie
2017-05-09 | Aktywni na rynku pracy

Rozeznanie rynku na doradztwo indywidualne – diagnoza oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/indywidualnego planu działania.

 W związku z realizacją projektu „Aktywni na rynku pracy” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadząca Agencję Zatrudnienia wpisaną do Rejestru pod numerem 10677, zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia na terenie m. Lublin dla uczestniczek/ków projektu.

Indywidualnego doradztwa (3 godziny zegarowe/osobę) - 2 spotkania * 1,5 godz. zegarowej * 50 osób.

Cel:

Diagnoza potrzeb uczestników (osób niepełnosprawnych) przez doradcę zawodowego przy wykorzystaniu ustandaryzowanych narzędzi diagnostycznych (testów) oraz stworzenie dla każdego/ej uczestnika/czki projektu indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/indywidualnego planu działania (IPD), tj. zakwalifikowania na poszczególne formy wsparcia w projekcie.

Proces wsparcia w projekcie odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji (Indywidualny Plan Działania), stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem (a) diagnozy sytuacji problemowej, (b) zasobów, (c) potencjału,  (d) predyspozycji, (e) potrzeb.

Co do zasady pierwsze spotkanie (1,5 godz. zegarowej) obejmować będzie diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb (w oparciu o ustandaryzowane testy/wywiady), natomiast drugie spotkanie (1,5 godz. zegarowej) obejmować będzie opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/indywidualnego planu działania (IPD).

 

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą wyboru wykonawcy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych doradztwa – tworzenia indywidualnych ścieżek reintegracji/IPD w Lublinie w roku 2017. Wybór wykonawców nastąpi w okresie późniejszym, a proponowana stawka godzinowa będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego.

Szczegółowe informacje:

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia. zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji usługi doradca będzie zobowiązany m.in. do: opracowania dla każdej/go uczestnika/czki indywidualnej ścieżki reintegracji/Indywidualnego Planu Działania zgodnie z wytycznymi i/lub wzorami przekazanymi przez Wykonawcę. Prowadzenia list obecności, kart usług doradczych oraz innych dokumentów potwierdzających rzetelne wykonanie usługi w tym dokumentów wymaganych w projekcie (np. ewidencji godzin i zadań, protokołu odbioru usługi).

Wymagania dla doradców (należy je spełniać łącznie):

- wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub wykształcenie wyższe z innego zakresu oraz uprawnienia doradcy zawodowego;

- minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe lub min. 2-letni staż pracy w Agencji Zatrudnienia;

- w okresie VI-XII 2017 nie przekroczą 276 godzin miesięcznie, łącznego zaangażowania w realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów

- wykluczają wystąpienie podwójnego finansowania i konfliktu interesów.

Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane po realizacji usługi lub części usługi zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. do 60 dni (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu). Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

 

Należy pamiętać, że Zamawiający nie zwraca kosztów przejazdu Wykonawcom ani nie zapewnia innych udogodnień (typu noclegi, wyżywienie, etc.). Zatem przedstawiona cena obejmuje całkowity koszt usługi, obejmujący dojazdy. W ramach przedstawionej kalkulacji należy wskazać cenę jednostkową brutto za godzinę zegarową stanowiącą KOSZT CAŁKOWITY, tj.

       w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia cena jednostkowa obejmuje wszystkie obciążenia z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego płacone od wynagrodzenia przez Wykonawcę (Zleceniobiorcę) i Zamawiającego (Zleceniodawcę) – czyli jest tzw. duże brutto (brutto + pochodne płacone przez Zamawiającego, jeśli w przypadku danego Wykonawcy pochodne będą wymagane).

       w przypadku osób/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą cena jednostkowa musi obejmować podatek od towarów i usług (usługi doradztwa co do zasady nie podlegają zwolnieniom VAT, chyba, ze Wykonawca dysponuje indywidualną interpretacją w tym zakresie). Przy czym należy mieć na uwadze, że powyższe zamówienie nie jest zleceniem usługi z zakresu poradnictwa zawodowego podmiotowi zewnętrznemu. Wybrany Wykonawca podczas świadczenia usług, będzie stanowił personel Agencji Zatrudnienia prowadzonej przez Zamawiającego, gdyż usługi świadczone w projekcie realizowane są przez Agencję Zatrudnienia prowadzoną przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (nr 10677). Zatem świadczenie usług przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą/delegowaną przez podmiot gospodarczy oznacza osobiste wykonywanie przez tę osobę usług w ramach AZ Fundacji „Fundusz Inicjatyw” (tj. jeśli doradca zawodowy prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot, który go deleguje posiada wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia to w rocznych sprawozdaniach nie może wykazywać uczestników/czek projektu "Aktywni na rynku pracy" jako osób, którym udzielał poradnictwa w ramach prowadzonej przez siebie Agencji Zatrudnienia).

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. ceny za godzinę zegarową doradztwa do dn. 18.05.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


lubelskie
2017-05-09 | Aktywni na rynku pracy

Rozeznanie rynku na prowadzenie usług społecznych: Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

 W związku z realizacją projektu „Aktywni na rynku pracy” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia na terenie m. Lublin dla uczestniczek/ków projektu usług społecznych obejmujących.

1.Trening kompetencji i umiejętności społecznych (TKiUS) - 32 godz. dyd./gr - 4 dni po 8 godz. zajęć.

Program: proces i rodzaje komunikacji, asertywność, emocje, sposoby radzenia sobie ze stresem, sposoby rozwiązywania konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, autoprezentacja.

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (IPPs) (2 godz. zegarowe/osobę w ramach 1 spotkania)

Cel: wzmocnienie potencjału uczestnika/czki, wzmocnienie motywacji do zmiany sytuacji życiowej, rozwiazywanie problemów wynikających z aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej uczestnika/czki.

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie jest procedurą wyboru wykonawcy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych ww. usług społecznych w Lublinie w roku 2017. Wybór wykonawców nastąpi w okresie późniejszym, a proponowana stawka godzinowa będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego. Ponieważ część usług może pokrywać się terminowo, istnieje możliwość nawiązania współpracy z kilkoma osobami przy czym zakłada się, że ta sama osoba poprowadzi wszystkie usługi społeczne dla danej grupy (tj. TKiUS oraz IPPs).

 

Szczegółowe informacje:

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia. zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparciem w postaci indywidualnej zostanie objętych 50 osób. Wsparciem grupowym zostanie objętych 5 grup 10-cioosobowych.

W ramach realizacji usługi doradca/psycholog będzie zobowiązany m.in. do: Przygotowania konspektu zajęć grupowych (TKUS) oraz materiałów szkoleniowych (skryptu) i prezentacji ppt/innej dla uczestników oraz przekazania ww. dokumentów w wersji elektronicznej, prowadzenia list obecności, kart usług doradczych oraz innych dokumentów potwierdzających rzetelne wykonanie usługi w tym dokumentów wymaganych w projekcie (np. ewidencji godzin i zadań, protokołu odbioru usługi).

Wymagania dla doradców (należy je spełniać łącznie):

- wykształcenie wyższe z zakresu psychologii;

- minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów grupowych z zakresu przewidzianego w TKiUS;

- w okresie VI-XII 2017 nie przekroczą 276 godzin miesięcznie, łącznego zaangażowania w realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów

- wykluczają wystąpienie podwójnego finansowania i konfliktu interesów.

Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane po realizacji usługi lub części usługi zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. do 60 dni (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu). Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Należy pamiętać, że Zamawiający nie zwraca kosztów przejazdu Wykonawcom ani nie zapewnia innych udogodnień (typu noclegi, wyżywienie, etc.). Zatem przedstawiona cena obejmuje całkowity koszt usługi, obejmujący dojazdy. W ramach przedstawionej kalkulacji należy wskazać cenę jednostkową brutto za godzinę dydaktyczną (dotyczy TKiUS) oraz godzinę zegarową (dot. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego) stanowiącą KOSZT CAŁKOWITY, tj.

a)        w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia cena jednostkowa obejmuje wszystkie obciążenia z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego płacone od wynagrodzenia przez Wykonawcę (Zleceniobiorcę) i Zamawiającego (Zleceniodawcę) – czyli jest tzw. duże brutto (brutto + pochodne płacone przez Zamawiającego, jeśli w przypadku danego Wykonawcy pochodne będą wymagane).

b)      w przypadku osób/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą cena jednostkowa musi obejmować podatek od towarów i usług (usługi doradztwa co do zasady nie podlegają zwolnieniom VAT, chyba, że Wykonawca dysponuje indywidualną interpretacją w tym zakresie).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. cen brutto:

1)      za godzinę dydaktyczną „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” (TKiUS),

2)      za godzinę zegarową „Indywidualnego poradnictwa psychologicznego”,

do dn. 18.05.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


lubelskie
2017-05-09 | Aktywni na rynku pracy

Rozeznanie rynku na poradnictwo prawne/obywatelskie

 W związku z realizacją projektu „Aktywni na rynku pracy” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadząca Agencję Zatrudnienia wpisaną do Rejestru pod numerem 10677, zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia na terenie m. Lublin dla uczestniczek/ków projektu usługi:

Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/obywatelskie) - 2 godziny zegarowe/osobę w ramach 1-go spotkania.

Cel: udzielanie uczestnikom informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności życiowej, rozwiązywaniu bieżących problemów (np. finansowych, mieszkaniowych, rodzinnych, związanych z rodzicielstwem), w tym powrotu na rynek pracy.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje najczęściej zagadnienia: mieszkaniowe, rodzinne, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, imigracji/ repatriacji, finansowe, niepełnosprawności, obywatela a instytucji, pozbawienia wolności, spadkowe, konsumenckie, stosunków międzyludzkich, własności.

Poradnictwo prawne (oprócz kwestii ww. obejmuje również inne zagadnienia prawne oraz pomoc w stworzeniu dokumentów o charakterze prawnym).

 

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą wyboru wykonawcy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych poradnictwa prawnego/obywatelskiego w Lublinie w roku 2017. Wybór wykonawców nastąpi w okresie późniejszym, a proponowana stawka godzinowa będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego. Możliwym jest nawiązanie współpracy z kilkoma osobami.

Szczegółowe informacje:

Uczestnikami projektu jest 50 osób niepełnosprawnych z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez zatrudnienia. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji usługi doradca będzie zobowiązany m.in. do: prowadzenia list obecności, kart usług doradczych oraz innych dokumentów potwierdzających rzetelne wykonanie usługi w tym dokumentów wymaganych w projekcie (np. ewidencji godzin i zadań, protokołu odbioru usługi).

Wymagania dla doradców prawnych (należy je spełniać łącznie):

- wykształcenie wyższe z zakresu prawa;

- min. 2 letnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych;

- w okresie VI-XII 2017 nie przekroczą 276 godzin miesięcznie, łącznego zaangażowania w realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów

- wykluczają wystąpienie podwójnego finansowania i konfliktu interesów.

 

Wymagania dla doradców obywatelskich (należy je spełniać łącznie):

- wykształcenie wyższe;

- min. 2 letnie doświadczenie w udzielaniu porad obywatelskich;

- w okresie VI-XII 2017 nie przekroczą 276 godzin miesięcznie, łącznego zaangażowania w realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów

- wykluczają wystąpienie podwójnego finansowania i konfliktu interesów.

 

 

Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane po realizacji usługi lub części usługi zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. do 60 dni (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu). Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

 

Należy pamiętać, że Zamawiający nie zwraca kosztów przejazdu Wykonawcom ani nie zapewnia innych udogodnień (typu noclegi, wyżywienie, etc.). Zatem przedstawiona cena obejmuje całkowity koszt usługi, obejmujący dojazdy. W ramach przedstawionej kalkulacji należy wskazać cenę jednostkową brutto za godzinę zegarową stanowiącą KOSZT CAŁKOWITY, tj.

a)       w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia cena jednostkowa obejmuje wszystkie obciążenia z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego płacone od wynagrodzenia przez Wykonawcę (Zleceniobiorcę) i Zamawiającego (Zleceniodawcę) – czyli jest tzw. duże brutto (brutto + pochodne płacone przez Zamawiającego, jeśli w przypadku danego Wykonawcy pochodne będą wymagane).

b)       w przypadku osób/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą cena jednostkowa musi obejmować podatek od towarów i usług (usługi doradztwa co do zasady nie podlegają zwolnieniom VAT, chyba że Wykonawca dysponuje indywidualną interpretacją w tym zakresie).

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. ceny brutto za:

1)      godzinę zegarową doradztwa prawnego oraz/lub

2)      godzinę zegarową doradztwa obywatelskiego

do  dn. 18.05.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


lubelskie
2017-05-09 | Aktywni na rynku pracy

Rozeznanie rynku na prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego

 W związku z realizacją projektu „Aktywni na rynku pracy” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia na terenie m. Lublin dla uczestniczek/ków projektu usługi zawodowej obejmującej.

Grupowe doradztwo zawodowe - 32 godz dyd/gr - 4 dni zajęć

Cele: -określenie potencjału uczestników; - określenie możliwości i barier rozwoju ucz.; - moduł z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy, w tym w internecie; - zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych; - przygotowanie przez każdego uczestnika/czki. CV w formacie Europass na potrzeby przyszłych rozmów rekrutacyjnych/poszukiwania stażu/pracy; - przygotowanie uczestników/czki do rozmowy rekrutacyjnej.

 

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie nie jest procedurą wyboru wykonawcy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych ww. grupowego doradztwa zawodowego w Lublinie w roku 2017. Wybór wykonawców nastąpi w okresie późniejszym, a proponowana stawka godzinowa będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego. Ponieważ część usług może pokrywać się terminowo, istnieje możliwość nawiązania współpracy z kilkoma osobami.

 

Szczegółowe informacje:

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia. zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparciem grupowym zostanie objętych 5 grup 10-cioosobowych.

W ramach realizacji usługi doradca zawodowy będzie zobowiązany m.in. do: Przygotowania konspektu zajęć grupowych oraz materiałów szkoleniowych (skryptu) i prezentacji ppt/innej dla uczestników oraz przekazania ww. dokumentów w wersji elektronicznej, opracowania dla każdej osoby CV w postaci Europass, prowadzenia list obecności oraz innych dokumentów potwierdzających rzetelne wykonanie usługi w tym dokumentów wymaganych w projekcie (np. ewidencji godzin i zadań, protokołu odbioru usługi).

Wymagania dla doradców (należy je spełniać łącznie):

  

- wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub wykształcenie wyższe z innego zakresu oraz uprawnienia doradcy zawodowego;

- min. 2 letnie doświadczenie zawodowe lub min. 2-letni staż pracy w Agencji Zatrudnienia;

- w okresie VI-XII 2017 nie przekroczą 276 godzin miesięcznie, łącznego zaangażowania w realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów

- wykluczają wystąpienie podwójnego finansowania i konfliktu interesów.

Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane po realizacji usługi lub części usługi zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. do 60 dni (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu). Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

 

Należy pamiętać, że Zamawiający nie zwraca kosztów przejazdu Wykonawcom ani nie zapewnia innych udogodnień (typu noclegi, wyżywienie, etc.). Zatem przedstawiona cena obejmuje całkowity koszt usługi, obejmujący dojazdy. W ramach przedstawionej kalkulacji należy wskazać cenę jednostkową brutto za godzinę dydaktyczną stanowiącą KOSZT CAŁKOWITY, tj.

a)       w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia cena jednostkowa obejmuje wszystkie obciążenia z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego płacone od wynagrodzenia przez Wykonawcę (Zleceniobiorcę) i Zamawiającego (Zleceniodawcę) – czyli jest tzw. duże brutto (brutto + pochodne płacone przez Zamawiającego, jeśli w przypadku danego Wykonawcy pochodne będą wymagane).

b)      w przypadku osób/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą cena jednostkowa musi obejmować podatek od towarów i usług (usługi doradztwa co do zasady nie podlegają zwolnieniom VAT, chyba że Wykonawca dysponuje indywidualną interpretacją w tym zakresie). Przy czym należy mieć na uwadze, że powyższe zamówienie nie jest zleceniem usługi z zakresu poradnictwa zawodowego podmiotowi zewnętrznemu. Wybrany Wykonawca podczas świadczenia usług, będzie stanowił personel Agencji Zatrudnienia prowadzonej przez Zamawiającego, gdyż usługi świadczone w projekcie realizowane są przez Agencję Zatrudnienia prowadzoną przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (nr 10677). Zatem świadczenie usług przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą/delegowaną przez podmiot gospodarczy oznacza osobiste wykonywanie przez tę osobę usług w ramach AZ Fundacji „Fundusz Inicjatyw” (tj. jeśli doradca zawodowy prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot, który go deleguje posiada wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia to w rocznych sprawozdaniach nie może wykazywać uczestników/czek projektu "Aktywni na rynku pracy" jako osób, którym udzielał poradnictwa w ramach prowadzonej przez siebie Agencji Zatrudnienia).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. ceny brutto za godzinę dydaktyczną grupowego doradztwa zawodowego do dn. 18.05.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


lubelskie
2017-05-08 | Aktywni na rynku pracy

Rozeznanie rynku na sale szkoleniowe

 W związku z realizacją projektu „Aktywni na rynku pracy” (Działanie 11.1  RPO WL) uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert cenowych dotyczących wynajmu sal na terenie Lublina:

- sali wykładowej (w tym sali na usługi indywidualne: indywidualna diagnoza potrzeb/IPD, indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo prawne/obywatelskie i indywidualne pośrednictwo pracy),

- pracowni komputerowej,

- sali wyposażonej w kasy fiskalne,

- pracowni gastronomicznej.

Poniżej szczegóły zapytania:

Uprzejmie informujemy, że niniejsze zapytanie nie jest formalną procedurą wyboru wykonawcy a jego celem jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych najmu sal w Lublinie w 2017 r. Wybór sal nastąpi w okresie późniejszym, a stawka najmu będzie wynikiem rozeznania cenowego.

Wskazując cenę proszę mieć na uwadze, że:

-  godzina najmu sali na zajęcia grupowe obejmuje godzinę dydaktyczną (45 minut) + przerwy (max 10 minut do każdej godziny); czas przerw jest wliczany do ceny najmu w ramach godziny dydaktycznej i nie podlega odrębnej opłacie.

- godzina najmu Sali na zajęcia indywidualne obejmuje godz. zegarową (60 minut) + przerwy (max 10 minut do każdej godziny) czas przerw jest wliczany do ceny najmu w ramach godziny dydaktycznej i nie podlega odrębnej opłacie.

- cena obejmuje wszystkie koszty, w tym koszty sprzątania, ogrzewania, energii elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, śmieci, inne jeśli dotyczy (np. ochrony), koszty instalowania wymaganego oprogramowania, koszty materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych (np. papier i mazaki do tablicy, materiały zużywalne w toalecie, etc.) inne (jeśli dotyczy).

Wymagania:

- sale wykładowe: mieszczące 11 osób (sale na usługi doradcze mogą być mniejsze: tj. dla min. 2 osób, przy czym zakłada się że w usłudze może brać udział większa liczba osób, np. pracodawcy), wyposażone w stoliki, krzesła, tablicę (flipchart lub suchościeralną), papier/mazaki, projektor multimedialny, komputer/laptop dla prowadzącego z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem obejmującym edytor tekstów, edytor arkuszy kalkulacyjnych, edytor prezentacji, edytor poczty internetowej,

- w przypadku pracowni komputerowej: sale mieszczące 11 osób, wyposażone w stoliki, krzesła, tablicę (flipchart lub suchościeralną), papier/mazaki, projektor multimedialny, komputer/laptop dla prowadzącego z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem obejmującym edytor tekstów, edytor arkuszy kalkulacyjnych, edytor prezentacji, edytor poczty internetowej oraz 10 zestawów komputerowych, zestaw składa się ze stacji roboczej, kolorowego monitora LCD, klawiatury i myszki lub laptopa, klawiatury i myszki. Każdy zestaw komputerowy (lub laptop) posiada min. 4 GB RAM, matrycę min. 17”, Procesor Pentium i3 lub lepszy; oprogramowanie Windows 10; oprogramowanie Office 2013 lub nowsze,

- w przypadku sali wyposażonych w kasy fiskalne - sale mieszczące 11 osób, wyposażone w stoliki, krzesła, tablicę (flipchart lub suchościeralną), papier/mazaki, projektor multimedialny, komputer/laptop dla prowadzącego z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem obejmującym edytor tekstów, edytor arkuszy kalkulacyjnych, edytor prezentacji, edytor poczty internetowej oraz kasy fiskalne (11 sztuk) (nie wskazuje się konkretnych wymagań co do modelu kasy, jednakże muszą to być kasy standardowo stosowane w nowoczesnym handlu, tj. kasy z którymi absolwenci szkolenia mogą spotkać się na rynku pracy),

- w przypadku pracowni gastronomicznej: wyposażenie obejmujące urządzenia (np. piece, wyparzacze, zlewozmywaki, etc.), maszyny (np. maszyny standardowo wykorzystywane podczas przygotowywania posiłków i napojów w restauracjach) oraz narzędzia (np. garnki, naczynia, etc.) niezbędne dla organizacji szkolenia z zakresu przygotowywania posiłków i napojów dla 10 osób + wykładowca.

Na określone dni zajęć, wynajmujący jest w stanie zainstalować programy: np. Symfonia lub inny wskazany przez Zamawiającego; (oprogramowanie musi być legalne przy czym mogą to być wersje edukacyjne lub inne wersje nieodpłatne jeśli ich wykorzystanie jest legalne),

- sale posiadają zaplecze socjalne (toaleta, wieszak na ubrania oraz pokój socjalny, w którym może być zorganizowana przerwa kawowa, miejsce na przerwę kawową może być również w Sali jeśli jej wielkość jest wystarczająca dla wstawienia stolika z poczęstunkiem i swobodnego korzystania z niego przez uczestników).

Prosimy o informację czy sala posiada odrębne zaplecze socjalne, z którego można korzystać w ramach ceny najmu.

- sale zlokalizowana są w budynku, w okolicach którego (do 500 m) są dostępne miejsca parkingowe. Prosimy o informację czy parking jest płatny czy bezpłatny.

- sale zlokalizowane są w budynku, w okolicach którego (do max 800 metrów) jest/są zlokalizowane przystanek/ki MPK.

- sale są ogrzewane i zgodne z BHP, PPOŻ.

Jeśli sale nie spełniają jakiegoś wymagania, uprzejmie prosimy przesłać informacje, którego elementu nie spełnia sala. Warunki dot. lokalizacji parkingu i czy przystanków MPK mają charakter szacunkowy, więc jeśli sale są zlokalizowane dalej od takich punktów, nie jest to kryterium jednoznacznie dyskwalifikacyjne.

Informacje nt. cen poszczególnych sal, tj.

- sali wykładowej na zajęcia grupowe,

- sali wykładowej na zajęcia indywidualne (jeśli cena najmu jest inna niż sali wykładowej na zajęcia grupowe),

- pracowni komputerowej,

- sali wyposażonej w kasy fiskalne, prosimy przesyłać do dn. 18.05.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zakwalifikowania do projektu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi zajęcia będą realizowane w pomieszczeniach (sale, budynek) dostosowanych do potrzeb tych osób. Zatem prosimy o wskazanie czy sale i budynek (w tym toalety) są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo).

Informujemy, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


lubelskie
2017-05-08 | Aktywni na rynku pracy

Rozeznanie rynku na obiady i poczęstunek

 W związku z realizacją projektu „Aktywni na rynku pracy” (11.1 RPO WL) Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących:

  1. Obiadów (drugie danie),
  2. Poczęstunku (przerwa kawowa).

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą wyboru wykonawcy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu obiadów oraz poczęstunku w Lublinie w roku 2017. Wybór wykonawców nastąpi w okresie późniejszym, a proponowana stawka będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego.

Ad. 1. Szczegóły dotyczące obiadów (drugie danie):

Prosimy o wycenę II opcji posiłków wg gramatury:

Wersja I:

- drugie danie: mięso/ryba min. 150g; surówka min. 60g; dodatki skrobiowe min. 150g.

Wersja II:

- drugie danie: mięso/ryba min. 200g; surówka min. 120g; dodatki skrobiowe min. 200g.

Pozostałe wymagania:

Usługa świadczona w okresie: VI-X 2017

Usługa świadczona będzie na rzecz uczestników/czek projektu „Aktywni na rynku pracy” podczas zajęć odbywających się na terenie Lublina. W każdym dniu usługi objętych będzie 10 osób/grupę. Terminy dostarczania obiadów i poczęstunku mogą pokryć się w przypadku 4 grup (w tym okresie usługą objętych może być objętych ok. 40 osób jednego dnia). Liczba posiłków danego dnia może być mniejsza niż 10/grupę, gdyż uzależniona jest od liczby osób obecnych na zajęciach w danym dniu.

Wykonawca zapewnia jeden pełnowartościowy posiłek/dzień dla każdej osoby, w formie drugiego dania obiadowego. W przypadku szczególnego zapotrzebowania (ON, dieta, wegetarianizm itp. - dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników). 

Posiłki nie mogą powtarzać się w danym tygodniu.

Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie (w przedziale godzin: 11:00-15:00) na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego. Miejsca szkoleń mogą być w różnych lokalizacjach m. Lublin. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

Wykonawca zapewnia sztućce, serwetki, przyprawy (sól i pieprz) oraz inne niezbędne naczynia (np. pogrzewacze, termosy). Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

W przypadku naczyń jednorazowych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić worki na zużyte naczynia (worki na śmieci) oraz zobowiązany jest  odebrać zużyte naczynia w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone posiłki.

Wykonawca zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu.

Ad. 2 Szczegóły dotyczące poczęstunku (przerw kawowych):

Usługa świadczona w okresie: VI-X 2017

Usługa świadczona będzie na rzecz uczestników/czek projektu „Aktywni na rynku pracy” podczas zajęć odbywających się na terenie Lublina. W każdym dniu usługi objętych będzie 10 osób/grupę. Terminy dostarczania obiadów i poczęstunku mogą pokryć się w przypadku 4 grup (w tym okresie usługą objętych może być objętych ok. 40 osób jednego dnia). Liczba posiłków danego dnia może być mniejsza niż 10/grupę, gdyż uzależniona jest od liczby osób obecnych na zajęciach w danym dniu.

Wykonawca zapewnia ciągły poczęstunek (w godz. 8:00-15:00 albo 9:00-16:00 zgodnie z ustalonym harmonogramem) obejmujący: kawę (rozpuszczalną i parzoną), herbatę (min 3 rodzaje), cukier, mleko/śmietankę, wodę gazowaną i niegazowaną, ciastka, w tym:

- min. 2 kawy/osobę/dzień,

- min. 2 herbaty/ osobę/dzień,

- min. 2 kubki wody/osobę/dzień,

- min. 8 ciastek/osobę/dzień (w tym co najmniej 3 rodzaje ciastek),

- cukier mleko/śmietanka bez ograniczeń.

Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie (rano w dniu rozpoczęcia zajęć) na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego. Miejsca szkoleń mogą być w różnych lokalizacjach m. Lublin. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

Wykonawca zapewnienia własne naczynia (filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, itp.) zgodnie z wymaganiami poczęstunku. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. cen obiadów (w dwóch wersjach gramatury) i poczęstunku  (przerw kawowych) do dnia 18.05.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Dopuszcza się podanie ceny na dostarczenie wyłącznie obiadów bądź wyłącznie poczęstunku.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +