Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2015-05-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Porozumienia o współpracy

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 2 kolejne organizacje zrzeszające pracodawców/instytucje rynku pracy/organizacje pozarządowe podpisały z Fundacją „Fundusz Inicjatyw” porozumienie o współpracy, które ma na celu szersze wykorzystanie wypracowanych innowacyjnych narzędzi związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kształceniem osób dorosłych.

Zachęcamy Państwa do współpracy w zakresie upowszechniania BEZPŁATNYCH innowacyjnych narzędzi. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z biurem projektu.

Jednocześnie przypominamy, iż mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z innowacyjnych narzędzi związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kształceniem osób dorosłych, m. in. programów szkoleń i doradztwa, materiałów szkoleniowych, strategii zarządzania wiekiem, płcią, różnorodnością w zakładzie pracy, które są dostępne na stronie Fundacji Fundusz Inicjatyw ffi.org.pl.

Projekt „PI –innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-05-11 | Integracja kluczem do sukcesu

Aktualne usługi w ramach projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż aktualnie w ramach projektu od 12.05. do 5.06.2015 r. zaplanowano realizację indywidualnego pośrednictwa pracy (spotkanie drugie) dla 19 Uczestników/czek projektu z grup: V „Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej"  oraz VI „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera”. Do połowy czerwca trwa również usługa stażowa dla Uczestników i Uczestniczek z tychże grup.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-05-07 | Integracja kluczem do sukcesu

Zakończenie staży przez Uczestników i Uczestniczki z gr. II, III i IV

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. dobiegła końca realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Integracja kluczem do sukcesu”.  W okresie od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r.  17 Uczestniczek i 3 Uczestników projektu odbywało 5 - miesięczne staże w zakresie: „Operatora wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” (1 os.), „Usługi gastronomiczne z obsługą komputera i kasy fiskalnej (10 os.) oraz „Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych”.

Wszystkim Uczestnikom oraz Uczestniczkom życzymy podjęcia satysfakcjonującej pracy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-05-05 | PWP Rynek pracy dla mam

Finalna wersja "Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn"

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować finalną wersję „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn”, stanowiącego produkt współpracy ponadnarodowej projektu opracowany we współpracy z Partnerem – Instytutem Mobilnych Technologii dla Edukacji i Kultury z Wilna. Scenariusz warsztatu jest dostępny do pobrania w formie elektronicznej, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, w zakładce „Produkt współpracy ponadnarodowej”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-05-05 | Mama na rynku pracy

Rozpoczęcie Szkoleń - Grupy III i IV

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w poniedziałek 04.05.2015 r. Uczestniczki projektu „Mama na rynku pracy” z Grupy III - „Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego” oraz Grupy IV - „Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera” rozpoczęły zajęcia szkoleniowe.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogaleriami z tych wydarzeń.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2015-05-05 | Mama na rynku pracy

Rozpoczęcie Szkolenia - Grupa V

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że we wtorek 05.05.2015 r. Uczestniczki projektu „Mama na rynku pracy” z Grupy V - „Kadry i płace z obsługą komputera” rozpoczęły zajęcia szkoleniowe.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2015-04-30 | PWP Rynek pracy dla mam

Rezultaty projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

Z przyjemnością informujemy, że spośród 40 uczestniczek projektu „PWP Rynek pracy dla mam” 21 Pań podjęło zatrudnienie. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” dziękuje wszystkim pracodawcom, którzy zatrudnili uczestniczki po zakończeniu stażu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2015-04-29 | Integracja kluczem do sukcesu

Zakończenie usługi Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla grupy III i IV

W ostatnim tygodniu kwietnia zakończyła się usługa Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla Uczestników/czek grupy III „Usługi gastronomiczne z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz IV „Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych”. Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym Uczestnikom/czkom o możliwości korzystania z tej formy wsparcia w postaci spotkań z Pośrednikiem Pracy do połowy maja 2015 r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-04-27 | Mama na rynku pracy

Egzamin teoretyczny "Usługi gastronomiczne – Catering"

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że w dniu 24.04.2015 r. Uczestniczki z Grupy I - „Usługi gastronomiczne - Catering” wzięły udział w egzaminie teoretycznym z zakresu szkolenia.
 
Wszystkie uczestniczki zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

international
2015-04-24 | Local Actions. Global View / Step Forward

4th meeting of Human Rights and Equality Academy - April 22nd, 2015

The fourth meeting of “Human Rights and Equality Academy” was held on April 22nd, 2015 in coffee bar Kawka , 9 ½ Okopowa street in Lublin, Poland. The main topic of the meeting was “Body and Mind difference, equal rights”. The structure of the meeting consisted a presentation about the topic prepared in prezi application, discussion about culture and people with disability, and workshop about discrimination and tolerance. The meeting ended with conclusion about What is discrimination?, How we can fight against discrimination?, How does it look (what kind of abilities has) tolerant person . We are thanking to everyone who participated , additionally we are very satisfied with the participation in our event and hope we will all meet again during next meeting in May with topic “The concept of Respect”.

We invite you to visit our gallery.

For more information about Human Rights and Equality Academy:
www.facebook.com/womenequalityacademy

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +