Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-09-21 | Aktywnie na rynku pracy

Dodatkowe moduły szkoleniowe dla grupy III i IV

Uprzejmie informujemy, że dzięki poczynionym oszczędnościom w projekcie „Aktywnie na rynku pracy” istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych modułów szkoleniowych dla zainteresowanych uczestników i uczestniczek grup III i IV.
Zajęcia będą obejmować zajęcia związane tematycznie z kursem - odpowiednio „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” lub „Organizacja usług kateringowych” oraz warsztaty motywujące z zakresu umiejętności miękkich ułatwiających znalezienie zatrudnienia.

Zajęcia przewidywane są na początku października.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


ogólnopolskie
2011-09-20 |

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych - Polska dla wszystkich

Ogłoszony przez Ministra Spraw Zagranicznych konkurs ma na celu ochronę polskiej różnorodności oraz promowanie dialogu międzykulturowego, a także takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika.

Adresatami konkursu są wszelkiego rodzaju placówki i instytucje edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz osoby fizycznych, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim. Projekty zgłaszane do konkursu mogą mieć różnorodny charakter (szkolno-edukacyjny, performatywny, obywatelski) oraz mogą być zrealizowane w różnorakich formach odpowiednich do tematyki konkursu.

Projekty należy zarejestrować na stronie www.polskadlawszystkich.pl do 1 października 2011 roku włącznie. Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie umieszczona do 30.11.2011 roku.

Do wygrania łącznie 30.000 złotych!

Źródło informacji:platformakultury.pl/art,pl,programy,101239.html
 


podkarpackie
2011-09-19 | Aktywne obywatelstwo

Dyżur doradcy obywatelskiego w BPPiO w Stalowej Woli w dniu 19.09 będzie trwał do godz.16

 W dniu dzisiejszym (19.09.2011) dyżur doradcy obywatelskiego w Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzIe trwał do godz. 16.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia


ogólnopolskie
2011-09-19 |

Europejskie Dni Dziedzictwa 2011

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu, w którym biorą udział wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują jarmarki, odczyty naukowe, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez skierowanych do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny.

Dodatkowo w tym roku Polska będzie gospodarzem 4. Europejskiego Forum Dziedzictwa oraz towarzyszącego mu spotkania koordynatorów narodowych EDD. Wydarzenia te będą się odbywać w październiku we Wrocławiu i stanowią część oficjalnego kalendarium imprez towarzyszących polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tegoroczny temat „Kamienie milowe” ma na celu zwrócenie uwagi na wkład Rzeczpospolitej w rozwój Europy na przestrzeni dziejów.

Więcej informacji oraz program wydarzeń dostępne są na stronie: www.edd2011.pl/


ogólnopolskie
2011-09-16 |

FFI poleca - Europejski Tydzień Mobilności

W dniach 16-22.09.2011 r. odbywać się będzie Europejski Tydzień Mobilności. Jest to coroczna kampania Komisji Europejskiej, która ma na celu przekonać Europejczyków do ekologicznych, „zielonych” form transportu publicznego. Wydarzenie to jest okazją to promowania ochrony środowiska przez samorządowców i organizacje pozarządowe.
KE zachęca obie strony do promowania i inwestowania w ideę zrównoważonego rozwoju transportu. Podczas tych dni odbywać się będzie również wiele imprez towarzyszących: rajdy piesze i rowerowe, wystawy, konferencje. Dniem kończącym Europejski Tydzień Mobilności jest Międzynarodowy Dzień bez Samochodu.

Więcej informacji oraz lista miast biorących udział w przedsięwzięciu dostępna na stronie: www.mobilityweek.eu


podkarpackie
2011-09-16 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc październik 2011 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc październik 2011 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.


 


lubelskie
2011-09-16 | Aktywnie na rynku pracy

Praktyki zawodowe grupy III i IV

Przypominamy, że w miesiącu wrześniu trwają praktyki zawodowe uczestników i uczestniczek gr. III „Organizacja usług kateringowych” oraz gr. IV „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


international
2011-09-16 | Woman in the modern world

Zespół WMW jedzie do Wilna / WMW team goes to Vilnius

Kolejne, już trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu partnerskiego Grundtviga “Woman in the modern world” odbędzie się w stolicy Litwy, Wilnie, w dniach 21-24 września 2011. Każda organizacja partnerska przygotowuje się do mobilności, natomiast organizacja goszcząca – Institute of Mobile Technologies for Education and Culture (IMOTEC) - dopracowuje program spotkania i inne kwestie logistyczne związane z przyjazdem partnerów. 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej naszego projektu !
 
---
 
Third international partner meeting within Grundtvig Partnership Project “Woman in the modern world” will take place in the capital of Lithuania, Vilnius, between 21-24 September 2011. Each partner institution is preparing to mobilities and hosting organization – Institute of Mobile Technologies for Education and Culture (IMOTEC) - is polishing the agenda of the meeting and other logistic issues connected with the arrival of other partners.
 
Feel welcome to visit the website of our project!

ogólnopolskie
2011-09-15 |

Konkurs o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego

Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny ogłosił konkurs o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego. Temat konkursu brzmi: „Dialog i uczestnictwo na rzecz propagowania wartości UE: integracji, różnorodności, solidarności i tolerancji”. Nagrody, o łącznej wartości 30 tys. euro, zostaną przyznane za projekty i inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, promujące wartości UE, będące innowacyjnymi i wnoszące cenny wkład na rzecz dobra społeczności. Cenione będą takie środki, służące realizacji inicjatyw, jak dialog i uczestnictwo.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.eesc.europa.eu/civilsocietyprizedo 07.10.2011 r.

Więcej informacji


lubelskie
2011-09-15 | Kompetentni

Egzamin podsumowujący udział w szkoleniu „Ewidencja czasu pracy”

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 15.09 .2011r. uczestniczki i uczestnicy zajęć szkoleniowo-doradczych „Ewidencja czasu pracy” przystąpili do egzaminu podsumowującego ich udział w szkoleniu.

Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w zakładce galeria.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +