Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-09-14 |

Konsultacje programu współpracy na rok 2012

Prezydent Miasta Lublin zaprasza na konsultacje programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy, uchwalany corocznie, określa ramy prawne oraz priorytety współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje on m.in.: cel główny oraz cele szczegółowe współpracy na dany rok, zasady i formy w jakich będzie ona prowadzona, wysokość środków przeznaczonych na realizację zapisów programu oraz tryb powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Uchwała taka musi być przyjęta przez Radę Miasta Lublin do 30 listopada 2011 r. W związku z tym warto zgłaszać uwagi i opinie co do treści projektu programu na rok 2012.


Uwagi, opinie i propozycje należy przesyłać na adres e-mail: ngo@lublin.eu do dnia 7 października 2011 r. Ponadto dn. 29.09.2011 o godzinie 17.00 w Sali nr 2 (Sala Obrad Rady Miasta Lublin) lubelskiego Ratusza odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne.


Źródło informacji
 


podkarpackie
2011-09-14 | Aktywne obywatelstwo

Honorowe patronaty nad działaniami BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” została umieszczona nowa zakładka Patronaty honorowe.
W zakładce znajdują się szczegółowe informacje na temat honorowych patronatów jakimi zostały objęte działania Biur Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.

Projekt „Aktywne obywatelstwo” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


podkarpackie
2011-09-13 | Aktywne obywatelstwo

Honorowy patronat Prezydenta Tarnobrzega

Z przyjemnością informujmy, iż Prezydent Tarnobrzega Pan Norbert Mastalerz objął honorowym patronatem działania Biura Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu.

Projekt „Aktywne obywatelstwo” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-09-13 | Aktywne obywatelstwo

Kampania internetowa we wrześniu

Informujemy, iż w dniach 12-18 września 2011 r. oraz 19-25 września 2011 r. w portalu www.echodnia.eu będą trwały dwie 1-tygodniowe kampanie internetowe poświęcone promocji Biur Porad Prawnych i Obywatelskich w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo”.
Kampania jest geotargetowana na obszar realizacji projektu, dlatego widoczna jest wyłącznie z komputerów umiejscowionych na terenie powiatów:niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg. Natomiast w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego mogą Państwo obejrzeć baner z tej kampanii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2011-09-13 |

Harmonogram zgłoszeń do Programu Kultura 2012

Program Kultura jest unijną inicjatywą, która ma na celu rozwijanie współpracy europejskich instytucji kulturalnych. Efektem ma być budowanie świadomości obywatelstwa europejskiego, opartego na wspólnym dziedzictwie kulturalnym. Celami Programu Kultura jest wsparcie międzynarodowej mobilności pracowników sektora kulturalnego, wsparcie dla szerzenia międzynarodowego wyrobów kulturalnych oraz promocja dialogu międzynarodowego. Komisja Europejska przestawiła harmonogram naboru wniosków do edycji Programu Kultura na 2012 rok. Do podziału na działania w ramach Programu będzie ponad 50 mln euro.

Harmonogram i budżet na rok 2012:
część 1.1 Wieloletnie projekty współpracy – 5 października 2011 r., budżet 20,6 mln euro ( Dofinansowanie z Programu Kultura nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. )

część 1.2.1 Projekty współpracy – 5 października 2011 r., budżet 19 mln euro ( Dofinansowanie z Programu Kultura nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. )

część 1.2.2 Projekty tłumaczeń literackich – 3 lutego 2012 r., budżet 2,92 mln euro (Kwalifikują się tylko koszty tłumaczenia. )

część 1.3.5 Specjalne projekty współpracy z krajami trzecimi – 3 maja 2012 r., budżet 1,5 mln euro ( Dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. )

część 1.3.6 Wspieranie europejskich festiwali kultury – 16 listopada 2011 r., budżet 2,7 mln euro ( Dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych. )

część 2 Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury – 15 września 2011 r., budżet 6,1 mln euro ( Dofinansowanie UE nie może przekroczyć 80% kosztów operacyjnych. )

część 3.2 Projekty współpracy między organizacjami zajmującymi się analizą polityki kulturalnej – 5 października 2011 r., budżet 0,7 mln euro ( Program Kultura może pokryć maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych. )
 

Źródło informacji

Więcej informacji: www.program-kultura.eu/index.php


ogólnopolskie
2011-09-12 |

ShortCut Europe 2011

ShortCut Europe to cykliczne, międzynarodowe spotkania animatorów kultury, twórców i działaczy społecznych.  Konferencje te służą międzynarodowym refleksjom i debatom o kulturze we współczesnym świecie. Edycja 2011 odbędzie się w Warszawie w dniach 16-18.10.2011 roku pod hasłem „Kultura (nie) dla każdego?”. Kongres będzie spotkaniem wielokulturowym i międzynarodowym, adresowanym do środowisk edukacji kulturalnej i animacji kultury. ShortCut 2011 ma na celu przede wszystkim wymianę dobrych praktyk, uruchomienie wspólnych działań oraz przeniesienie debat na temat kultury z sal konferencyjnych do żywych miejsc, prezentację nowatorskich rozwiązań na polu kulturalnym oraz podjęcie wspólnych działań w tej sferze. Poza samym Kongresem odbędą się inne wydarzenia artystyczno-edukacyjne i projekty: „Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog” oraz artystyczny „Cięcie”, stanowiące twórcze rozwinięcie podejmowanych podczas debat problemów.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.shortcut2011.pl/


lubelskie
2011-09-12 | Kompetentni

Zajęcia szkoleniowo-doradcze „Ewidencja czasu pracy”

Informujemy, że dnia 12.09.2011r. w Lublinie rozpoczęły się zajęcia szkoleniowo-doradcze „Ewidencja czasu pracy”. Uczestniczą w nich przedstawiciele przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii.


lubelskie
2011-09-12 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw obradowała w Biurze projektu w dniu 9 września 2011 r. Lista podstawowa i rezerwowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.
 
Przypominamy, że obecnie prowadzimy m. in. rekrutację na wyjazdowe wsparcie z Bloku C, szkolenia i doradztwo (24 godz. dydaktyczne) z zakresu „Identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników”, które odbędzie się zgodnie z deklaracjami uczestników w Kazimierzu Dolnym lub w Nałęczowie.
 
Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu woj. lubelskiego do zgłaszania chęci udziału w projekcie za pomocą Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line dostępnego na naszej stronie internetowej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogólnopolskie
2011-09-09 |

Równouprawnienie mężczyzn i kobiet – marzenie czy rzeczywistość? FFI poleca wywiad

Kwestia nierównego traktowania ze względu na płeć jest ciągłym tematem dyskusji społecznych. Walka o równouprawnienie kobiet i mężczyzn w wielu dziedzinach życia stale trwa i jest gorącym tematem poruszanym na arenie europejskiej jak i polskiej. Coraz więcej w Polsce pojawia się organizacji i ludzi, którzy dążą do uzdrowienia i budowania świadomości społecznej dotyczącej problemów stereotypizacji płciowej, a także przemocy z niej wynikającej. Jedną z takich organizacji jest Fundacja na Rzecz Równości z Wrocławia. Polecamy wywiad z jej założycielką na rownosc.ngo.pl/wiadomosc/679696.html


lubelskie
2011-09-09 | Aktywnie na rynku pracy

Możliwości szkoleniowe dla osób niepracujących

Uprzejmie informujemy byłych uczestników projektu „Aktywnie na rynku pracy”, którzy nadal poszukują pracy jak również wszystkie osoby niepracujące o możliwościach poszukiwania bezpłatnych szkoleń oraz innych form wsparcia.

Polecamy następujące strony internetowe gdzie mogą Państwo znaleźć informacje o aktualnie realizowanych projektach:

- www.efs.lubelskie.pl
- www.wup.lublin.pl
- www.ngo.pl
- Mapa projektów EFS
- Inwestycja w kadry

Pomoc w zakresie szkoleń, staży oraz studiów podyplomowych świadczą również (dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne) Urzędy Pracy właściwe dla miejsca zamieszkania bezrobotnego.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +