Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2011-09-16 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc październik 2011 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc październik 2011 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.


 


lubelskie
2011-09-16 | Aktywnie na rynku pracy

Praktyki zawodowe grupy III i IV

Przypominamy, że w miesiącu wrześniu trwają praktyki zawodowe uczestników i uczestniczek gr. III „Organizacja usług kateringowych” oraz gr. IV „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


international
2011-09-16 | Woman in the modern world

Zespół WMW jedzie do Wilna / WMW team goes to Vilnius

Kolejne, już trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu partnerskiego Grundtviga “Woman in the modern world” odbędzie się w stolicy Litwy, Wilnie, w dniach 21-24 września 2011. Każda organizacja partnerska przygotowuje się do mobilności, natomiast organizacja goszcząca – Institute of Mobile Technologies for Education and Culture (IMOTEC) - dopracowuje program spotkania i inne kwestie logistyczne związane z przyjazdem partnerów. 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej naszego projektu !
 
---
 
Third international partner meeting within Grundtvig Partnership Project “Woman in the modern world” will take place in the capital of Lithuania, Vilnius, between 21-24 September 2011. Each partner institution is preparing to mobilities and hosting organization – Institute of Mobile Technologies for Education and Culture (IMOTEC) - is polishing the agenda of the meeting and other logistic issues connected with the arrival of other partners.
 
Feel welcome to visit the website of our project!

ogólnopolskie
2011-09-15 |

Konkurs o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego

Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny ogłosił konkurs o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego. Temat konkursu brzmi: „Dialog i uczestnictwo na rzecz propagowania wartości UE: integracji, różnorodności, solidarności i tolerancji”. Nagrody, o łącznej wartości 30 tys. euro, zostaną przyznane za projekty i inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, promujące wartości UE, będące innowacyjnymi i wnoszące cenny wkład na rzecz dobra społeczności. Cenione będą takie środki, służące realizacji inicjatyw, jak dialog i uczestnictwo.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.eesc.europa.eu/civilsocietyprizedo 07.10.2011 r.

Więcej informacji


lubelskie
2011-09-15 | Kompetentni

Egzamin podsumowujący udział w szkoleniu „Ewidencja czasu pracy”

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 15.09 .2011r. uczestniczki i uczestnicy zajęć szkoleniowo-doradczych „Ewidencja czasu pracy” przystąpili do egzaminu podsumowującego ich udział w szkoleniu.

Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w zakładce galeria.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2011-09-14 |

Konsultacje programu współpracy na rok 2012

Prezydent Miasta Lublin zaprasza na konsultacje programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy, uchwalany corocznie, określa ramy prawne oraz priorytety współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje on m.in.: cel główny oraz cele szczegółowe współpracy na dany rok, zasady i formy w jakich będzie ona prowadzona, wysokość środków przeznaczonych na realizację zapisów programu oraz tryb powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Uchwała taka musi być przyjęta przez Radę Miasta Lublin do 30 listopada 2011 r. W związku z tym warto zgłaszać uwagi i opinie co do treści projektu programu na rok 2012.


Uwagi, opinie i propozycje należy przesyłać na adres e-mail: ngo@lublin.eu do dnia 7 października 2011 r. Ponadto dn. 29.09.2011 o godzinie 17.00 w Sali nr 2 (Sala Obrad Rady Miasta Lublin) lubelskiego Ratusza odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne.


Źródło informacji
 


podkarpackie
2011-09-14 | Aktywne obywatelstwo

Honorowe patronaty nad działaniami BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” została umieszczona nowa zakładka Patronaty honorowe.
W zakładce znajdują się szczegółowe informacje na temat honorowych patronatów jakimi zostały objęte działania Biur Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.

Projekt „Aktywne obywatelstwo” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


podkarpackie
2011-09-13 | Aktywne obywatelstwo

Honorowy patronat Prezydenta Tarnobrzega

Z przyjemnością informujmy, iż Prezydent Tarnobrzega Pan Norbert Mastalerz objął honorowym patronatem działania Biura Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu.

Projekt „Aktywne obywatelstwo” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-09-13 | Aktywne obywatelstwo

Kampania internetowa we wrześniu

Informujemy, iż w dniach 12-18 września 2011 r. oraz 19-25 września 2011 r. w portalu www.echodnia.eu będą trwały dwie 1-tygodniowe kampanie internetowe poświęcone promocji Biur Porad Prawnych i Obywatelskich w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo”.
Kampania jest geotargetowana na obszar realizacji projektu, dlatego widoczna jest wyłącznie z komputerów umiejscowionych na terenie powiatów:niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg. Natomiast w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego mogą Państwo obejrzeć baner z tej kampanii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2011-09-13 |

Harmonogram zgłoszeń do Programu Kultura 2012

Program Kultura jest unijną inicjatywą, która ma na celu rozwijanie współpracy europejskich instytucji kulturalnych. Efektem ma być budowanie świadomości obywatelstwa europejskiego, opartego na wspólnym dziedzictwie kulturalnym. Celami Programu Kultura jest wsparcie międzynarodowej mobilności pracowników sektora kulturalnego, wsparcie dla szerzenia międzynarodowego wyrobów kulturalnych oraz promocja dialogu międzynarodowego. Komisja Europejska przestawiła harmonogram naboru wniosków do edycji Programu Kultura na 2012 rok. Do podziału na działania w ramach Programu będzie ponad 50 mln euro.

Harmonogram i budżet na rok 2012:
część 1.1 Wieloletnie projekty współpracy – 5 października 2011 r., budżet 20,6 mln euro ( Dofinansowanie z Programu Kultura nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. )

część 1.2.1 Projekty współpracy – 5 października 2011 r., budżet 19 mln euro ( Dofinansowanie z Programu Kultura nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. )

część 1.2.2 Projekty tłumaczeń literackich – 3 lutego 2012 r., budżet 2,92 mln euro (Kwalifikują się tylko koszty tłumaczenia. )

część 1.3.5 Specjalne projekty współpracy z krajami trzecimi – 3 maja 2012 r., budżet 1,5 mln euro ( Dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. )

część 1.3.6 Wspieranie europejskich festiwali kultury – 16 listopada 2011 r., budżet 2,7 mln euro ( Dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych. )

część 2 Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury – 15 września 2011 r., budżet 6,1 mln euro ( Dofinansowanie UE nie może przekroczyć 80% kosztów operacyjnych. )

część 3.2 Projekty współpracy między organizacjami zajmującymi się analizą polityki kulturalnej – 5 października 2011 r., budżet 0,7 mln euro ( Program Kultura może pokryć maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych. )
 

Źródło informacji

Więcej informacji: www.program-kultura.eu/index.php
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +