Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ogólnopolskie
2011-08-30 |

Profesjonalny sponsoring kultury

Narodowe Centrum Kultury we współpracy z PKPP Lewiatan oraz Four Communications organizuje w dniach 21-23 września 2011 roku w Warszawie dwa bloki szkoleniowe dotyczące kwestii sponsoringu kultury. Celem szkoleń jest profesjonalizacja działań z zakresy sponsoringu kultury oraz budowania wspólnej płaszczyzny dialogu biznesu i kultury. Podczas trzech dni szkoleniowych zostaną poruszone kwestie skutecznego planowania strategii sponsoringowych, zostaną wykazane różnice środowisk kultury i biznesu. Prowadzący to specjaliści-praktycy, którzy mają doświadczenie w obszarze sponsoringu kultury.

Szkolenie jednodniowe 21.09. zostanie poświęcone roli, jaką odgrywa sponsoring w działaniach reklamowych i komunikacyjnych firm i jest skierowane do środowiska biznesu. Drugie szkolenie (dwudniowe) 22-23.09. podejmie problem pozyskiwania sponsora i utrzymywania z nim długofalowych relacji. Odbiorcami tego bloku szkoleniowego są przedstawiciele środowisk kultury oraz ci wszyscy, którzy szukając sponsorów dla swoich projektów kulturalnych.


Zachęcamy do zapoznania się ze stroną szkolenia:kulturasieliczy.pl/profesjonalny-sponsoring-kultury-%E2%80%93-zapraszamy-na-szkolenie


lubelskie
2011-08-29 |

Europejski Festiwal Smaku

W dniach 09-11 września 2011 roku w Lublinie odbędzie się Europejski Festiwal Smaku - Smaki Lubelszczyzny. Jest to już trzecia edycja tego wydarzenia, podczas którego odbędzie się wiele intrygujących i oryginalnych przedsięwzięć. Będą konkursy kulinarne, wydarzenia kulturalne (koncerty, spotkania), a także niezwykły cykl „Europa na talerzu”, w ramach którego będzie można zaznajomić się z niekonwencjonalnymi kuchniami świata, m.in. z kuchnią hiszpańskich mniszek, kuchnią Leonarda da Vinci, kuchnią Orientu czy kuchnią żydowską.
Podczas Festiwalu na Starym Mieście w Lublinie staną suto zastawione stoły, a każdy kto przyjdzie będzie miał możliwość skosztowania ciekawych dań oraz trunków.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną wydarzenia


lubelskie
2011-08-26 | Aktywnie na rynku pracy

Efekty udziału w projekcie uczestników/czek grupy I i II

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami wywiadów telefonicznych przeprowadzonych wśród byłych uczestników i uczestniczek projektu „Aktywnie na rynku pracy” po skończonym kursie „Grafika komputerowa” oraz kursie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”.

Cieszymy się, że 20% ankietowanych uczestników/uczestniczek projektu po odbytym kursie oraz stażu zawodowym/praktyce zawodowej podjęło pracę.
 
Osobom, które podjęły zatrudnienie, zwłaszcza w dziedzinie, z której nabyły wiedzę i umiejętności w ramach projektu, serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy. Natomiast osobom, które nadal poszukują zatrudnienia, życzymy szybkiego znalezienia satysfakcjonującej pracy.
 
Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2011-08-26 | Aktywne obywatelstwo

Ogłoszenie w podkarpackiej prasie lokalnej

Informujemy, iż w ramach działań promocyjno-informacyjnych służących upowszechnianiu informacji o bezpłatnych poradach w dniu 25 sierpnia 2011 r. ukazało ogłoszenie w Tygodniku Sztafeta.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania z artykułem, który jest dostępne w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2011-08-26 |

Tydzień Ekonomii Społecznej-nabór pomysłów

W dniach 6-7 października 2011 r. w Lublinie odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej (OSES). W związku z tym wydarzeniem Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zaprasza do przesyłania pomysłów na organizację wydarzeń towarzyszących spotkaniom. OSESy służą upowszechnianiu wiedzy na temat ekonomii społecznej, jako narzędzia służącego walce z wykluczeniem społecznym różnych grup, a także są miejscem wymiany wiedzy nt. ekonomii społecznej w Polsce.

Na działania można dostać dofinansowanie w wysokości 2000 zł.

Pomysły na propozycję działań promujących ideę ES można nadsyłać do 06.09.2011 r.

 Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie undp.org.pl/Aktualnosci/Tydzien-Ekonomii-Spolecznej-w-Lublinie-rusza-nabor-pomyslow.

 


lubelskie
2011-08-25 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

 

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw obradowała w Biurze projektu w dniu 24 sierpnia 2011 r. Lista podstawowa i rezerwowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.

Zapraszamy lubelskie przedsiębiorstwa do zgłaszania chęci udziału w projekcie za pomocą Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line dostępnego na naszej stronie internetowej.

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-08-25 |

Harmonogram doradztwa na wrzesień w ramach CES

W ramach swej działalności statutowej Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadzi działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL, projektów międzynarodowych oraz zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz do nowo powstałych podmiotów ES. W zakładce Oferta w podzakładce Bezpłatne doradztwo w ramach CES zamieściliśmy zakres doradztwa oraz harmonogram usług doradczych na wrzesień 2011 r. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką porad.
 


lubelskie
2011-08-25 |

Ekonomia społeczna w projektach systemowych-szkolenie

W dniach 24-25.09.2011 r. w Nałęczowie odbędzie się bezpłatne szkolenie Ekonomia społeczna w projektach systemowych. Podczas szkolenia zostaną poruszone takie kwestie, jak specyfika projektów systemowych, możliwości wykorzystania przedmiotów ekonomii społecznej do aktywizacji społecznej i zawodowej, a także zostaną przedstawione wskazówki jak opracować dobry Program Aktywności Lokalnej. Szkolenie skierowane jest do pracowników ośrodków Pomocy Społecznej z woj. lubelskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.

Więcej informacji na stronie


ogólnopolskie
2011-08-24 |

Festiwal Kultury Żydowskiej

W okresie między 27.08.2011 a 04.09.2011 r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. W ciągu kilku dni widzowie będą mieli możliwość poznania bogactwa kultury żydowskiej, od filmu, muzyki przez wystawy i sesje naukowe, po naukę języka jidysz. Festiwal jest organizowany przez Fundację Shalom od 2004 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wydarzenie to na stałe wpisało się już w polski i europejski krajobraz kulturalny. Pozwala szerokiej publiczności poznać bogactwo przedwojennej kultury żydowskiej, ale także w przystępny sposób  promuje idee tolerancji i otwartości międzykulturowej.

 

Strona festiwalu: www.festiwalsingera.pl

 

Źródło informacji:  http://www.culture.pl/pkpp-kalendarz-pl-id/-/eo_event_asset_publisher/U9eO/content/festiwal-kultury-zydowskiej-warszawa-singera  


ogólnopolskie
2011-08-23 |

Konkurs ONZ – wyraź swoje zdanie

Jeśli miałbyś/miałabyś możliwość przekazania osobiście światowym liderom jakiejś informacji, to co by to było? Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła konkurs, w którym każdy pełnoletni obywatel może wziąć udział i wyrazić swoje zdanie, przesłanie do samych światowych liderów. Wystarczy nagrać i umieścić w serwisie youtube.com film, tłumaczący, co należałoby zrobić, by świat był lepszy i bezpieczniejszy.
Nagranie powinno zawierać oryginalne, niepublikowane wcześniej, autorskie pomysły. Jest jeden wymóg co do treści – filmik powinien zaczynać się do słów : „Przepraszam, panie Sekretarzu Generalny…” Zachęcamy do brania udziału w tej inicjatywie.

Filmy muszą być zrealizowane w angielskiej lub francuskiej wersji językowej lub mieć napisy w tych językach.

Termin zgłaszania prac mija 30 września 2011 r.

Informacje i zasady konkursu

Źródło informacji
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +