Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2011-08-17 | Woman in the modern world

Kobiety sukcesu / Women of success

Co oznacza słowo sukces? Kim jest kobieta sukcesu? Czy współczesne Polki uważają się za kobiety sukcesu? Z kim są utożsamiane i jakie wartości cenią?

Odpowiedzi na te pytania próbowały znaleźć Uczestniczki Grupy wsparcia w ramach projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world”. Spotkanie odbyło się w dniu wczorajszym, tj. 16.08.2011 r. i było prowadzone przez jedną z Uczestniczek w formie warsztatów, prezentacji i dyskusji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w fotogalerii projektu.
 
Dziękujemy wszystkim osobom za przybycie i wzięcie udziału w dyskusji. Zachęcamy do dalszego uczestnictwa!
 
---
 
What does the word ‘success’ mean? Who is a woman of success? Do contemporary Polish women consider themselves as successful? With whom are they identified and what values do they appreciate?
 
Participants of Support Group within Grundtvig Partnership project "Woman in the modern world" were trying to find answers to these questions. The meeting took place yesterday, 16/08.2011. It was conducted by one of the participants in the form of workshops, presentation and discussion. Don’t hesitate to have a look at photos in the photo gallery of our project.
 
Many thanks to everyone for coming and taking part in the discussion. We encourage you to continue to participate!

mazowieckie
2011-08-16 |

FFI poleca - bezpłatne szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Ośrodek Rehabilitacyjny Amicus, działający przy Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, organizuje bezpłatny cykl szkoleń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Zajęcia będą dotyczyć takich dziedzin jak: psychologia, logopedia, fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa. Wszystkie te dziedziny, a zwłaszcza rehabilitacja ruchowa intensywnie wspomaga rozwój niepełnosprawnych dzieci. Jedną z podopiecznych Fundacji Dzieciom jest Ania Pączek, dziewczynka z zespołem Downa, która aktywnie ćwiczy i rozwija się poprzez ruch i gimnastykę artystyczną. Tańcząc dziewczynka realizuje swoje marzenia, a przy tym rozwija się. Jej występ z zawodów gimnastyki artystycznej można zobaczyć pod linkiem: www.youtube.com/watch

Szkolenia skierowane są do osób z woj. mazowieckiego, ale Fundacja Dzieciom organizuje również inne projekty szkoleniowe.
Więcej informacji: www.dzieciom.pl/index.php
 


international
2011-08-12 |

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej 2011

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest corocznym europejskim wydarzeniem, podczas którego przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i regionalnych z 47 państw członkowskich Rady Europy organizują różnego rodzaju spotkania i wydarzenia, które mają na celu zaangażowanie mieszkańców w lokalne działania. Głównym celem ETDL jest promowanie demokratycznych działań na poziomie lokalnym oraz zaangażowanie obywateli w sprawy lokalne. Tegoroczny ETDL odbędzie się w dniach 10-16.10.2011 r. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są prawa człowieka na szczeblu lokalnym.
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy wspiera Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej.

Więcej informacji o ETDL:www.coe.int/t/congress/demoweek

Źródło informacji


lubelskie
2011-08-12 | Aktywnie na rynku pracy

Kursy w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”

Wszystkim osobom, które dzwonią lub przychodzą osobiście do biura Fundacji serdecznie dziękujemy za zainteresowanie projektem „Aktywnie na rynku pracy”. Informujemy jednak, iż rekrutacja zakończyła się w kwietniu b.r. Wszystkie kursy zostały już zrealizowane, nadal natomiast trwają praktyki zawodowe dla uczestników i uczestniczek gr. III i IV.

Osobom, które chciałyby wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy polecamy zapoznanie się z portalami wymienionymi w zakładce Polecamy na naszej stronie internetowej.
 
Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2011-08-12 | Aktywne obywatelstwo

Honorowy patronat Starosty Powiatu Niżańskiego

Z przyjemnością informujmy, iż Starosta Powiatu Niżańskiego Pan Gabriel Waliłko objął honorowym patronatem działania Biura Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku.

Projekt "Aktywne obywatelstwo" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2011-08-11 |

Możliwości programu Grundtvig

Program Grundtvig, działający w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych. Skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Grundtvig daje możliwość różnych działań, wymian i warsztatów pozwalających osobom z różnych krajów wymieniać doświadczenia w szeroko pojętej dziedzinie nauczania osób dorosłych.

W ramach programu działa kilka akcji, z których w następujących akcjach istnieje możliwość udziału osób indywidualnych. W związku ze zbliżającymi się terminami aplikowania o granty zapraszamy do zapoznania się z poniższymi możliwościami wyjazdów zagranicznych w celach wymiany lub szkolenia:

- WARSZTATY GRUNDTVIGA – w zagranicznych warsztatach mogą brać udział osoby, które są obywatelami kraju uczestniczącego w Programie „Uczenie się przez całe Życie” lub są obywatelami innych krajów, pod warunkiem, że biorą udział w regularnym kształceniu w szkołach, na uczelniach wyższych, w instytucjach prowadzących szkolenie zawodowe, w organizacjach edukacji dorosłych. W warsztatach nie mogą brać udziału osoby, których zawód jest skorelowany z tematyką warsztatu ani kadra edukacji osób dorosłych. Aby wziąć udział w Warsztacie organizowanym w ramach akcji Warsztaty Grundtviga, należy wysłać zgłoszenie bezpośrednio do Organizatora w określonej przez niego formie i w ustalonym przez Organizatora terminie.

- KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH – udział w kursach mogą wziąć osoby na każdym etapie kariery, które pracują w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin w dowolnym sektorze edukacji dorosłych (formalnej, nieformalnej i pozaformalnej). Mogą to być nauczyciele, trenerzy, edukatorzy dorosłych (dyrektorzy i kadra kierownicza organizacji związanych z edukacją dorosłych, kadra pracująca z osobami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych, kadra zaangażowana w interkulturową edukację osób dorosłych, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, pracownicy władz lokalnych i regionalnych zajmujących się edukacją dorosłych, osoby posiadające kwalifikacje do pracy w edukacji dorosłych lub chcące podjąć taką pracę). Najbliższy termin aplikowania: 16 września 2011 (dla kursów od 1.01.2012 do 30.04.2012)

- WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH – beneficjenci tej akcji pokrywają się z beneficjentami Kursów doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych, czyli są to osoby związane z szeroko pojętą edukacją osób dorosłych. Najbliższy termin aplikowania: 30 września 2011 (dla wyjazdów od 1.01.2012 do 30.04.2012)


Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami jakie daje program Grundtvig:www.grundtvig.org.pl
 


lubelskie
2011-08-10 |

Jarmark Jagielloński w Lublinie

W dniach 12-14 sierpnia 2011 r. lubelskie ulice zapełnią się kramami z ludowymi wyrobami i jadłem, a każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w niezwykłych warsztatach rękodzielniczych. Tradycyjnie już ulicami Starego Miasta przejedzie dwumetrowa złota kura otoczona wesołym orszakiem. Wszystko to za sprawą 5. edycji Jarmarku Jagiellońskiego. To unikatowe w skali kraju spotkanie artystów, rzemieślników a także miłośników kultury i dobrej zabawy jest hołdem dla tradycji jarmarków organizowanych w XV i XVI wieku w Lublinie. Jak twierdzą organizatorzy „Jarmark Jagielloński to twórcze połączenie dawnego Jarmarku Kupieckiego oraz współczesnego Jarmarku Kulturalnego".

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym programem jarmarku:www.jarmarkjagiellonski.pl

 


mazowieckie
2011-08-09 |

Europejskie Dni Rozwoju w Warszawie

W dniach 15-16 grudnia 2011 r. odbędzie się już 6. Edycja Europejskich Dni Rozwoju (EDR). Wydarzenie będzie miało miejsce w jednym z najnowocześniejszych centrów naukowo-konferencyjnych w Europie – Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Podczas tegorocznego EDR zostaną przedyskutowane tematy rozwoju i szeroko pojętej demokracji. Planowanych jest 10 paneli dyskusyjnych, do których mogą zgłaszać się partnerzy zewnętrzni. Organizatorzy zachęcają do aktywnego wzięcia udziału w EDR poprzez przedkładanie propozycji własnych tematów, które można zgłaszać do 19 sierpnia br. poprzez stronę wydarzenia.
Dodatkowo wydarzeniu będzie towarzyszył Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOc „Globalny rozwój w kinie”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną EDR

Źródło informacji:wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/674234.html


lubelskie
2011-08-09 | Kompetentni

Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Logistyki”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczki i uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Logistyki". 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2011-08-08 |

Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu

Już po raz 12. w Zwierzyńcu miłośnicy kina będą mieli okazję zapoznać się z kinematografią z całego świata. W tym roku na festiwalu pojawią się filmowe klimaty z Afryki, Litwy, Polski a także pojawi się kino syberyjskie. Zaprezentowany zostanie również ciekawy cykl filmów pt. „Zaproszenie na ślub i wesele” będący filmowym spojrzeniem z różnych stron świata na jedną z najbardziej uniwersalnych tradycji. Pokazane zostaną jedne z najciekawszych filmów „wyłowionych” na różnych przeglądach i festiwalach.
Podczas festiwalu odbywać się będą także spektakle, spotkania i koncerty. Festiwal potrwa do 15 sierpnia.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną LAF:www.laf.net.pl
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +