Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-08-05 | Aktywnie na rynku pracy

Praktyki zawodowe uczestników i uczestniczek gr. III i IV

Aktualnie w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy” uczestniczki i uczestnik gr. III po ukończeniu kursu „Organizacja usług kateringowych” oraz uczestnicy i uczestniczki gr. IV po ukończeniu kursu „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” odbywają praktyki zawodowe.

Przypominamy wszystkim osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, o jak najszybszym dostarczeniu do Biura projektu dokumentów wymaganych do zwrotu kosztów przejazdu oraz wypłacenia stypendium praktykanckiego.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego


lubelskie
2011-08-05 | Kompetentni

Rozpoczęcie zajęć – „Logistyka”

Informujemy, iż w czwartek 4 sierpnia 2011 r. w Kazimierzu Dolnym rozpoczęły się zajęcia szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „Kompetentni”, z zakresu „Logistyki”. Uczestnicy poznają m.in. rolę zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie i logistyce, zasady negocjacji, organizację dostaw oraz zagadnienia związane z minimalizacją ryzyka związanego z zakupem.

W zakładce Galeria znajdują się zdjęcia z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2011-08-05 |

Europejskie Forum Kultury w Brukseli

Komisja Europejska zaprasza na Europejskie Forum Kultury, które odbędzie się w Brukseli w dniach 20 i 21 października 2011 roku. W wydarzeniu tym weźmie udział około 800 przedstawicieli kultury i różnego rodzaju organizacji z całej Europy i krajów partnerskich. Forum będzie wyjątkową sposobnością do podniesienia wagi, a także ukazania możliwości, współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury.
Forum będzie koncentrować się na różnych kwestiach związanych m.in. z globalizacją czy szukaniem odpowiedzi na pytania dotyczące roli kultury we współczesnej rzeczywistości, zarówno społecznej jak i biznesowej. Uczestnicy poruszą takie tematy, jak: jakie nowe umiejętności i strategie potrzebne są osobom działającym w sektorze kultury aby umiejętnie mogły sprostać wymaganiom cyfrowej rzeczywistości oraz spytają o rolę, jaką odgrywa kultura w budowaniu stosunków międzynarodowych i w procesach demokratycznych.
Rejestracja trwa do 20 września 2011 r.

Zachęcamy do zapoznania się z programem i ideą Europejskiego Forum Kultury.


Źródło informacji:wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/673813.html
 


podkarpackie
2011-08-04 | Aktywne obywatelstwo

To już 1176 porad w BPPiO

 
Kolejny już raz z radością prezentujemy efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” i tym samym informujemy, że w lipcu 2011 r. udzielono 335 porad prawnych i obywatelskich 231 osobom w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 1176 porad 918 osobom.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Satysfakcjonuje nas fakt, że inicjatywa naszej Fundacji, dotycząca podnoszenia poczucia świadomości prawnej i obywatelskiej, z miesiąca na miesiąc spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Sugeruje to, że jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi a my na nie odpowiadamy.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące porad, a w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 


lubelskie
2011-08-04 |

Dołącz do Klubu Wolontariatu Ekologicznego.

Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Progres będą realizowały projekt „Klub Wolontariatu Ekologicznego”, którego celem jest przede wszystkim promocja działań związanych z edukacją ekologiczną na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu odbywać się będą bezpłatne warsztaty wyjazdowe, które poprowadzą trenerzy LFOŚN i CAL. Warsztaty mają na celu stworzenie zintegrowanej grupy wolontariuszy działających w szerokim zakresie ekologii. Program warsztatów jest bardzo bogaty i zawiera m.in. takie tematy jak działalność wolontariatu w trzecim sektorze, animacja ekologiczna, sposoby kształtowania świadomości proekologicznej czy kontakt z naturą jako źródło kreatywności.
Zajęcia odbywać się będą we wrześniu i październiku.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy (rekrutacja do 5 września) znajduje się na stronie:www.lfosn.org.pl

Projekt „Klub Wolontariatu Ekologicznego” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Źródło informacji:wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/673460.html


 


lubelskie
2011-08-03 |

Europejski Stadion Kultury

Europejski Stadion Kultury to projekt, którego ideą jest włączenie sfery szeroko pojętej kultury w nadchodzące przedsięwzięcie sportowe - EURO 2012. Cele programu są szeroko zakrojone a działania podjęte w jego ramach mają za zadanie stworzenie wspólnej przestrzeni kulturowej dla Polski i Ukrainy, która umożliwiłaby realizację wspólnych projektów w dziedzinie kultury. Poprzez wzmocnienie współpracy animatorów kultury z różnych organizacji i instytucji będzie możliwe budowanie i promowanie poczucia wspólnoty pomiędzy obywatelami, a także fundowanie i pozyskiwanie środków służących rozwojowi inicjatyw kulturalnych w Polsce i na Ukrainie.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami w ramach ESK: stadionkultury.eu oraz www.nck.pl/sub,pl,europejski-stadion-kultury-nck.html


lubelskie
2011-08-02 |

Kordegarda - wyjątkowa przestrzeń kultury

Kordegarda jest miejscem w centrum Warszawy, które powstało w celu społecznego zaangażowania różnych ludzi w szeroko pojętą kulturę i zniesienia prostych rozgraniczeń na twórców i odbiorców, mistrzów i uczniów. Współtworzenie artystycznej przestrzeni, poprzez wspólne projekty, umożliwia mieszanie się różnorodnych wydarzeń i inicjatyw kulturowych.

W Galerii Kordegarda odbyły się już dwie edycje międzyludzkiej wymiany książek. Dzięki tej inicjatywie możliwe było pozbycie się zalegających w domu książek, ale przede wszystkim spotkanie i poznanie ciekawych ludzi. W lipcu odbyła się wystawa, połączona z licznymi spotkaniami i warsztatami, NO Budżet Show 3. Wystawa zainicjowała nowy, cykliczny projekt KordegAART!, mający na celu prezentację młodych artystów. W Kordegardzie będzie również możliwość obejrzenia transmisji on-line z części wydarzeń w ramach Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Kongresu Kultury. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Galerii.

Zachęcamy do zapoznania się z profilem Kordegardy na facebooku oraz ze stroną: www.kordegarda.org


lubelskie
2011-08-02 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw obradowała w Biurze projektu w dniu 2 sierpnia 2011 r. Lista podstawowa i rezerwowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.

Zapraszamy lubelskie przedsiębiorstwa do zgłaszania chęci udziału w projekcie za pomocą wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na naszej stronie internetowej.

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegopodkarpackie
2011-08-01 |

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku

Informujemy, że w dniach od 1 do 12 sierpnia 2011 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne jedynie w godzinach dyżurów doradcy prawnego i obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów zamieszczonym w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.
 
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2011-08-01 |

Meeting of Styles w Lublinie

W najbliższym tygodniu, tj. w dniach 1 – 7 sierpnia 2011 roku, na lubelskich ulicach pojawi się około 70 artystów sztuki ulicznej z wielu krajów. Meeting of Styles oraz Lubelski Festiwal Graffiti to dwa wydarzenia międzynarodowe, które dzięki swojej oryginalności i niepowtarzalności, przyciągną do Lublina wielu gości, artystów i obserwatorów.
Meeting of Styles jest ogólnoświatową imprezą, która gościła już w wielu miastach na świecie. Do grona takich miast wspierających street art jak Londyn, Chicago, Mexico City czy Belfast w tym roku dołączy Lublin. Podczas polskiej edycji zostanie stworzony przez międzykulturową grupę artystów wyjątkowy wielkoformatowy malunek, do którego inspiracją będzie hasło: „One world, one people”.

Oba wydarzenia organizuje Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Miasto Lublin i nieformalna grupa artystów Magnifiko.

Więcej informacji o idei wydarzenia: wallstreetmeeting.de


Źródło informacji: kultura.lublin.eu
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +