Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-07-20 |

Bezpłatna pomoc Regionalnych Ośrodków EFS

Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego istnieje w Polce od 2005 roku i obecnie składają się na nią 52 ośrodki. Misją ich działalności jest szeroko rozumiana pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej do rozwoju regionów i poprawy sytuacji ich mieszkańców. RoEFSy udzielają fachowych porad i pomocy zainteresowanym osobom i potencjalnym projektodawcom w całym procesie związanym z pisaniem projektów, zdobywaniem i wykorzystaniem środków z Europejskich Funduszy Unijnych. Intencją ośrodków jest również aktywizacja lokalnych społeczności poprzez szeroki wachlarz bezpłatnych szkoleń. Obecnie trwa nabór na szkolenie pt.: „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL”, które odbędzie się 26 lipca 2011 roku w Sanoku.


Więcej informacji oraz program szkolenia na stronie:krosno.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/zasada-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-projektach/cpe/show/Training/

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową działalnością RoEFS w różnych regionach: roefs.pl


lubelskie
2011-07-20 | Kompetentni

Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestników/uczestniczek wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu „Technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy”.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2011-07-20 | Aktywnie na rynku pracy

„Grafika komputerowa – poziom zaawansowany”

Informujemy, iż w dniu 18 lipca 2011 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach dodatkowego kursu „Grafika komputerowa – poziom zaawansowany”, w którym bierze udział 8 uczestników i uczestniczek z gr. I.

Obejmuje on dwa główne moduły szkoleniowe: moduł z zakresu grafiki komputerowej poszerzający wiedzę i umiejętności zdobyte przez uczestników i uczestniczki podczas kursu „Grafika komputerowa” oraz  moduł z zakresu warsztatów motywujących.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii projektu.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-07-19 |

Międzynarodowa konferencja „Więcej kultury – We are more!”

Konferencja „Więcej kultury – We are more!” jest organizowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z międzynarodowym partnerem Culture Action Europe w ramach kampanii na rzecz kultury. Genezą powstania tego wydarzenia była potrzeba wprowadzenia polityki kulturalnej do europejskich debat. Między 28 a 30 lipca 2011 w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń, od interaktywnych warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych menedżerów i animatorów kultury z Unii Europejskiej, po nietypowe forum dyskusyjne między uczestnikami konferencji a ekspertami i animatorami kultury (barCamp). Istotą tej inicjatywy jest dzielenie się wiedzą, otwartość, a przede wszystkim ogólna dostępność i wpływ każdego na kwestie kultury.


Wymiernym efektem konferencji będzie zbiór wniosków i rekomendacji dotyczących sposobów podniesienia poziomu finansowania kultury z różnych funduszy społecznych. Pomysły te zostaną przedstawione podczas wrześniowego Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.


Udział w konferencji jest bezpłatny, a organizator zapewnia tłumaczenia dla uczestników.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 20 lipca!

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.otwartykurortkultury.eu/pl/projekty/konferencja-wicej-kultury-we-are-more

Źródło informacji:prezydencja.ngo.pl/wiadomosc/670682.html


lubelskie
2011-07-19 | Kompetentni

Zakończenie zajęć szkoleniowo-doradczych "Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy"

 Informujemy, iż w dniu 16.07.2011 r. uczestniczki i uczestnicy zajęć szkoleniowo-doradczych „Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy” w Kazimierzu Dolnym podeszli do egzaminu. Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w galerii.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2011-07-19 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw obradowała w Biurze projektu w dniach 15 i 18 lipca 2011 r. Lista podstawowa i rezerwowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.

Zapraszamy lubelskie przedsiębiorstwa do zgłaszania chęci udziału w projekcie za pomocą wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na naszej stronie internetowej.

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-07-18 |

Europejski III Kongres Kobiet w Warszawie

Kongres Kobiet powstał w 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce. W styczniu 2010 roku ruch ten został sformalizowany i przemieniony w Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą kobiety z różnych środowisk, od przedstawicielek biznesu i polityki, po naukowców, osoby ze świata sztuki czy kultury. Kongres skupia różne kobiety o zróżnicowanych poglądach i przekonaniach i poprzez to jest niezwykle ciekawą i rozwijającą się inicjatywą.

Tegoroczna edycja Kongresu Kobiet odbędzie się w Warszawie w dniach 17-18 września w Pałacu Kultury i Nauki. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowy programem Kongresu.

Aby uczestniczyć w Kongresie należy się zarejestrować.

Europejski III Kongres Kobiet jest oficjalnym wydarzeniem Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Kongresu:www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl
 


lubelskie
2011-07-15 |

VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 10-17 września 2011 roku w Warszawie odbędzie się 6 edycja Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Celem Forum jest przede wszystkim spotkanie się osób związanych i działających w organizacjach pozarządowych i inicjatywach obywatelskich. Poza tym tego typu spotkania dają możliwość integracji różnych środowisk organizacji pozarządowych, a co za tym idzie rozmów i dyskusji o kwestiach ważnych dla ich działalności.17września odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych, który pozwoli na zapoznanie się z szerokim wachlarzem działań i inicjatyw w trzecim sektorze.

OFIP daje czas i miejsce do refleksji nad obecnym kształtem społeczeństwa obywatelskiego i rolą jaką pełnią w nim obywatele, a także nad jego przyszłością. W wydarzeniu udział biorą nie tylko pracownicy organizacji pozarządowych, ale również osoby ze środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych i medialnych.
Tegoroczna edycja ma bardzo bogaty i zróżnicowany program – łącznie odbędzie się ok. 50 różnorodnych sesji i spotkań.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną wydarzenia: www.ofip.org.pl

 

Źródło informacji:wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/669017.html
 


lubelskie
2011-07-14 |

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w UE

Równość kobiet i mężczyzn jest ważną kwestią w nowoczesnym świecie, a dyskryminacja ze względu na płeć jest stałym problemem. Równouprawnienie obu płci jest podstawowym prawem obywateli UE i jednym z podstawowych celów jej działalności. Mimo stałych postępów w procesie niwelowania dyskryminacji przez UE, poprzez prawodawstwo w dziedzinie równości płci, obecność tej kwestii w głównym nurcie życia społecznego i politycznego oraz uświadamianie społeczeństwu tego zagadnienia, problem nadal istnieje. W związku z tym powstał roboczy program Komisji Europejskiej „Strategia w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn (2010-2015)”, a także został uruchomiony Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Rolą instytutu jest promocja równouprawnienia kobiet i mężczyzn, walka z dyskryminacją na tle płciowym a także na podnoszenie świadomości w dziedzinie gender (płci kulturowej). Strategia dotyczy uwzględniania równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich przepisach i działaniach UE, a co za tym idzie stałego promowania równouprawnienia.

Zapraszamy do zapoznania się ze stronami poświęconymi tej kwestii:

ec.europa.eu/social/main.jsp

ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/european-institute/index_en.htm

www.eige.europa.eu


lubelskie
2011-07-14 | Kompetentni

Rozpoczęcie zajęć „Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy”

Informujemy, iż we czwartek 14 lipca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym rozpoczęły się zajęcia szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „Kompetentni”, z zakresu „Technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy”.
W zakładce Galeria znajdują się zdjęcia z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +