Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2015-04-24 | PWP Rynek pracy dla mam

Prace nad finalną wersją scenariusza

Szanowni Państwo, aktualnie trwają prace nad przygotowaniem finalnej wersji scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn, będącego produktem współpracy ponadnarodowej wypracowanym w toku realizacji produktu. W najbliższym czasie na stronie internetowej projektu zostanie zamieszczony scenariusz warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn do pobrania w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


mazowieckie
2015-04-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Porozumienia o współpracy

Szanowni Państwo,

  Z przyjemnością informujemy, że Fundacja „Fundusz Inicjatyw” podpisała już 7 porozumień o współpracy z organizacjami zrzeszającymi pracodawców/instytucjami rynku pracy/organizacjami pozarządowymi, które mają na celu szersze  wykorzystanie wypracowanych w ramach projektu „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” innowacyjnych narzędzi (Produktu Finalnego). Zachęcamy Państwa do współpracy w zakresie upowszechniania innowacyjnych narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi/edukacji osób dorosłych/elastycznych form zatrudnienia. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z biurem projektu.

  Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-04-20 | Mama na rynku pracy

Rozpoczęcie Doradztwa Indywidualnego - Grupa III, IV i V

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 14.04.2015 r. pierwsze Uczestniczki z Grup:
III - Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego 
IV - Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera
V - Kadry i płace z obsługą komputera
rozpoczęły udział w Doradztwie indywidualnym w ramach projektu "Mama na rynku pracy".
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogaleriami.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2015-04-20 | Integracja kluczem do sukcesu

Aktualne usługi w ramach projektu

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1.04. do 29.04.2015 realizowana jest usługa indywidualnego pośrednictwa pracy (spotkanie drugie) dla 20 Uczestników/czek projektu z grup II, III i IV.

Ponadto trwają pięciomiesięczne staże zawodowe dla Uczestników i Uczestniczek z grupy II, III, IV, V i VI.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-04-17 | PWP Rynek pracy dla mam

Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn na Litwie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 16 kwietnia br. odbył się warsztat równych szans kobiet i mężczyzn na Litwie, którego organizatorem był Instytut Mobilnych Technologii dla Edukacji i Kultury z Wilna. W warsztacie wzięło udział 10 powracających na rynek pracy matek oraz ich mężowie/partnerzy. Analiza przebiegu zajęć, przeprowadzona przez przedstawicieli partnerstwa projektowego, posłuży ewaluacji i udoskonalenia scenariusza warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu, na której wkrótce zostanie zamieszczona dokumentacja fotograficzna z warsztatu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2015-04-15 |

Drugi wyjazd w ramach projektu Europejskie Standardy Fundacji „Fundusz Inicjatyw”

Informujemy, że w najbliższą niedzielę 19 kwietnia 2015 r. odbędzie się druga mobilność w ramach projektu Europejskie Standardy Fundacji „Fundusz Inicjatyw”. Pracownik fundacji wyjedzie na 5 dniowy kurs języka angielskiego do Londynu.


international
2015-04-14 | Local Actions. Global View / Step Forward

The date of fourth meeting of “Human Rights and Equality Academy” has changed / Zmiana terminu czwartego spotkania w ramach “Human Rights and Equality Academy”

We kindly inform you that the date of the fourth meeting of the  “Human Rights and Equality Academy” within “Local Actions, Global View” project has changed and the meeting will be held on April 22(Wednesday), 2015, starting from 17.00 till 18.30 in Kawiarnia Kawka at 9 ½ , Okopowa street, Lublin . We kindly invite everyone who wants to get knowledge about human rights to participate in this meeting. The meeting will be in English language and if there is need we will translate it. Don’t hesitate to contact us and visit our Facebook profile “Human Rights and Equality Academy”.  Free sweets and beverages for every participant.

______________________________________________________________________________

Informujemy, że czwarte spotkanie „Human Rights and Equality Academy” realizowane w ramach projektu „Local Actions, Global View” odbędzie się 22 kwietnia br. (środa) w godz. 17.00-18.30 w Kawiarni Kawka przy ul. Okopowej 9 i 1/2. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim, w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na język polski. Zapraszamy do kontakt przez fanpage „Human Rights and Equality Academy”. Zapewniamy darmowy poczęstunek.

 

 

 


mazowieckie
2015-04-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Porozumienia o współpracy

Szanowni Państwo,

zapraszamy organizacje zrzeszające pracodawców/instytucje rynku pracy/organizacje pozarządowe do współpracy w zakresie szerszego wykorzystania wypracowanych narzędzi Produktu Finalnego (współpraca nie powoduje żadnych kosztów po stronie instytucji współpracujących).

        Zapraszamy Państwa do BEZPŁATNEGO korzystania z elementów produktu finalnego udostępnionych na stronie internetowej projektu http://www.ffi.org.pl/innowacyjnymodelgodzenie/ oraz internetowej giełdy pracy dostępnej pod adresem www.elastycznapraca.com

Serdecznie zachęcamy instytucje/podmioty z terenu woj. mazowieckiego zainteresowane bezpłatnym korzystaniem z produktu finalnego do kontaktu z biurem projektu.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2015-04-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Patronat Honorowy

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że już pierwsze instytucje publiczne wyraziły zgodę na objęcie Patronatem Honorowym akcji upowszechniającej produkt finalny w ramach projektu „PI- innowacyjny model Godzenie przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym”. Są to: Starostwo Powiatowe w Radomiu, Urząd Miejski w Zwoleniu oraz Urząd Gminy Pionki. Wsparcie naszej inicjatywy poprzez udzielenie Patronatu wpływa pozytywnie na dotarcie z informacją o możliwości bezpłatnego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i edukacji osób dorosłych  do szerszej grupy osób/instytucji, które mogą bezpłatnie korzystać z wypracowanych narzędzi.

Serdecznie dziękujemy ww. Instytucjom i zachęcamy inne podmioty do objęcia patronatem honorowym naszej inicjatywy oraz nawiązywanie współpracy w zakresie szerszego stosowania produktu finalnego w praktyce.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


lubelskie
2015-04-10 | PWP Rynek pracy dla mam

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wszystkie Uczestniczki zakończyły udział w projekcie. Wg. stanu na dzień 31.03.2015 r. wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wynosi 84%. Dziękujemy za udział w projekcie Uczestniczkom projektu. Przyszłe działania projektowe polegać będą opracowaniu finalnej wersji scenariusza warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +