Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-07-13 | Aktywnie na rynku pracy

Dodatkowe moduły szkoleniowe

Uprzejmie informujemy, iż dzięki poczynionym w projekcie „Aktywnie na rynku pracy” oszczędnościom udało się zorganizować dwa dodatkowe moduły szkoleniowe dla zainteresowanych uczestników/uczestniczek gr. III i IV.

W dniu 11 lipca 2011 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach dodatkowego modułu szkoleniowego „Kadry i płace z obsługą Symfonii – poziom zaawansowany”, w których bierze udział 6 uczestniczek gr. III.

Dodatkowy moduł szkoleniowy poszerza wiedzę zdobytą na kursie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” a także obejmuje zajęcia motywujące z zakresu umiejętności miękkich ułatwiających podjęcie zatrudnienia.

Zapraszamy do galerii.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2011-07-13 |

2012 rokiem Europejskiej Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Rok 2012 został oficjalnie ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Rada Ministrów państw UE uznała za wartą uwagi kwestię wydłużania się życia europejczyków oraz ich zdrowszego trybu życia, a co za tym idzie uświadomieniu możliwości płynących z tego procesu.


Działania zaplanowane w ramach Europejskiego Roku Osób Starszych mają na celu podniesienie świadomości w kwestii starzenia się społeczeństwa europejskiego, a także stanowią wyzwanie do podjęcia różnorodnych działań na rzecz osób starszych. Zwiększenie możliwości na aktywność, niezależność, a także wykorzystanie potencjału ludzkiego seniorów daje tej grupie społecznej szansę na stałe pełnienie znaczącej roli w życiu publicznym. Kwestie takie jak opieka zdrowotna, edukacja czy wszelkiego rodzaju usługi społeczne dla osób starszych będą również poruszane w ramach obchodów Roku Aktywności w 2012 roku.


Ważną kwestią będzie również zwrócenie uwagi na zwiększenie solidarności między pokoleniami w krajach, w których wskaźnik długości życia stale wzrasta.


Więcej informacji na stronie:ec.europa.eu/social/ey2012.jsp

Źródło:www.eurodesk.pl/aktualnosci/przyszly-rok-rokiem-seniorow
 


lubelskie
2011-07-12 |

Zostań „Wolontariuszem kultury”

Program „Wolontariusz Kultury” jest kontynuacją programu „Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury – Lublin 2016”, podczas starania się miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Założeniem nowego programu jest poszerzenie zaplecza wolontariuszy oraz podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i znaczenia wolontariatu w ramach budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i strategii kultury Miasta Lublin na lata 2012 - 2020.
Program ma na celu usprawnienie realizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, podniesienie jakości obsługi sektora kultury w Lublinie i regionie, pomoc w kreowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w obszarze kultury, rozwój, edukację a także zachęcenie mieszkańców Lublina do aktywnego działania na rzecz swojego miasta.
Na program „Wolontariusz kultury” składać się będą dwa moduły: szkoleniowy, podczas którego przyszli wolontariusze zdobędą potrzebną wiedzę dotyczącą działania sektora kultury oraz praktyczny, w którym wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość współpracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych. Udział w programie jest bezpłatny.


Rekrutacja uczestników do projektu trwać będzie do 31 lipca 2011 roku.

Program jest realizowany dzięki środkom finansowym Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu:www.warsztatykultury.pl/Wolontariusz_Kultury-1-189-8.html


lubelskie
2011-07-12 | Aktywnie na rynku pracy

Rezultaty projektu – Aktywnie na rynku pracy” – kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”

 Przedstawiamy Państwu osiągnięte rezultaty projektu „Aktywnie na rynku pracy” dotyczące kursu „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” (gr. III) wraz z towarzyszącym mu poradnictwem zawodowym.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-07-12 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w czerwcu

Z radością informujemy, że w czerwcu 2011 r. udzielono 266 porad prawnych i obywatelskich 209 osobom w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 841 porad 687 osobom.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Ogromnie cieczy nas fakt, że inicjatywa Fundacji „Fundusz Inicjatyw”, której celem jest podnoszenie poczucia świadomości prawnej i obywatelskiej  z miesiąca na miesiąc spotyka się z coraz większym zainteresowaniem.
Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2011-07-11 |

European Year of Volunteering 2011 Tour w Warszawie

European Year of Volunteering 2011 Tour (EYV 2011 Tour) to jedno z priorytetowych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na poziomie Unii Europejskiej. Każdy z etapów Tour trwa kilka dni i ma za zadanie prezentację różnych zagadnień związanych z wolontariatem. W ramach tego wydarzenia w poszczególnych państwach członkowskich planowane są prezentacje, wystawy, seminaria, dyskusje, spotkania wolontariuszy podejmujące temat kluczowych kwestii dotyczących przyszłości wolontariatu oraz spotkania z udziałem polityków, wymiana ich doświadczeń.

Spotkania te mają na celu poszerzenie wiedzy o różnych aspektach wolontariatu i kierunkach jego rozwoju a także wymianę doświadczeń. W Polsce EYV 2011 Tour odbędzie się w dniach 1-14 września 2011 w Warszawie przed wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie zostanie umieszczony pawilon.
Każdy dzień będzie poświęcony innemu zakresowi tematycznemu, m.in. Wolontariat w kulturze i sztuce (3-4 września), Wolontariat międzynarodowy (11 września 2011), Wolontariat pracowniczy (7 września, na który prowadzony jest nabór uzupełniający dla firm, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, realizujących programy wolontariatu pracowniczego).

Zachęcamy do zapoznania się z programem:erw2011.gov.pl/pl/strony/tour/ oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego wydarzenia na stronach: www.eyv2011.eu;www.wolontariat2011.pl;www.wolontariatpracowniczy.pl

 


Źródła aktualności: EYV2011 Tour w skrócie:wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2011/20110707141614_eyv2011Tour_wolontariat_pracowniczy_info.pdf; eu.ngo.pl/wiadomosci/668690.html


lubelskie
2011-07-08 |

Europejski Kongres Kultury - zapisy

W dniach 8-11.09.2011 we Wrocławiu będzie miało miejsce wielowymiarowe wydarzenie kulturalne. Europejski Kongres Kultury zainicjowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest najważniejszym i bezprecedensowym wydarzeniem Polskiej Prezydencji w Radzie UE w obszarze kultury. Jest pewnego rodzaju kontynuacją dyskusji o kulturze po Kongresie Kultury Polskiej, który miał miejsce w Krakowie w 2009 roku. Ów kongres zainicjował wiele wartościowych inicjatyw obywatelskich, ruchów kulturotwórczych oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury.

Na kongres składają się 4 dni kultury szeroko rozumianej, wielu wydarzeń artystycznych twórców z całego świata, debaty z czołowymi intelektualistami, między innymi ze światowej sławy prof. Zygmuntem Baumanem, socjologiem i wybitnym znawcą komunikacji i kultury. Część wydarzeń będzie otwarta dla publiczności, jednak na większość, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązuje rejestracja online. Rozpoczęła się ona i będzie trwać do 31 lipca 2011 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Europejskiego Kongresu Kultury: www.culturecongress.eu


lubelskie
2011-07-08 | Kompetentni

Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Organizacji pracy”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestników/uczestniczek wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu „Organizacji pracy”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2011-07-08 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw obradowała w Biurze projektu w dniu 6 lipca 2011 r. Lista podstawowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-07-07 | Aktywnie na rynku pracy

Harmonogram kursów dla gr. I i II

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej projektu "Aktywnie na rynku pracy", dostępny jest harmonogram kursu „Grafika komputerowa – poziom zaawansowany” oraz harmonogram kursu „Kadry i płace z obslugą Symfonii – poziom zaawansowany”. Harmonogramy dostępne są w zakładce Usługi.

Projekt "Aktywnie na rynku pracy" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +