Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-07-07 |

Międzynarodowa konferencja „Polityka Spójności oparta na wynikach”

W dniu dzisiejszym - 7 lipca 2011 r. w Gdańsku trwa Konferencja „Polityka Spójności oparta na wynikach”, która ma na celu przeprowadzenie dyskusji nad możliwościami wykorzystania wyników ewaluacji Polityki Spójności w procesie zarządzania i programowania. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że lepsze efekty realizowanych strategii programów osiągane są, gdy proces decyzyjny oparty jest o wiarygodne dane i fakty.


Konferencja została podzielona na dwie części. Spotkanie rozpoczęła sesja plenarna, podczas której głos zabrali wysokiego szczebla przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji z Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Po sesji plenarnej uczestnicy konferencji wezmą udział w trzech prowadzonych równolegle dyskusjach panelowych, prezentujących instrumenty umożliwiające realizacje wizji Polityki Spójności zorientowanej na efekty, tj. wskaźniki, ewaluacja oraz instrumenty służące podnoszeniu poziomu skuteczności i efektywności. Podczas każdej sesji głos zabiorą przedstawiciele administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz eksperckiego z całej Unii Europejskiej.


Zapraszamy do zapoznania się ze stroną konferencji: www.konferencja-ewaluacja.pl/2011 gdzie w zakładce Materiały można obejrzeć transmisję online.
 


lubelskie
2011-07-07 | Kompetentni

Nowy Regulamin udziału w projekcie

W związku z przesunięciami kosztów pomiędzy zadaniami projektu, zmianie uległa maksymalna wysokość udzielanej pomocy de minimis na jednego uczestnika w ramach bloków szkoleniowych A i B.  

W podzakładce Rekrutacja został zmieszczony nowy regulamin, w którym uwzględniono zmiany kosztów (§ 5 Zakres wsparcia pkt 3 Regulaminu udziału w projekcie). Regulamin wchodzi w życie w dniu 8 lipca 2011 r.

 Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-07-06 |

MOKA - nowa międzynarodowa inicjatywa naszego zespołu/ MOKA - new international initiative of our team

Z przyjemnością informujemy, iż kolejny międzynarodowy projekt partnerski opracowany przez nasz zespół otrzymał dofinansowanie.

Już od sierpnia razem z koordynatorem projektu - Deinde sp. z o.o. oraz partnerami z krajów europejskich będziemy analizować rolę i znaczenie motywacji  w kształceniu osób dorosłych. Jesienią będziemy gościć naszych europejskich partnerów w Lublinie podczas międzynarodowego spotkania partnerskiego.

Akronim projektu (MOKA) jest nawiązaniem do kafetierki (ang. moka pot) – ciśnieniowego czajniczka do parzenia kawy. Poprzez ten akronim chcemy podkreślić ważność motywacji w procesie uczenia się dorosłych, która budzi do działania jak kawa.

Projekt będzie finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Uczenie się przez całe życie 2007-2013, Podprogram: Grundtvig, Akcja: Projekty Partnerskie Grundtviga.

 ---

We inform you with pleasure that the next international partnership project elaborated by our team received funding.

Since the beginning of August with coordinator of the project Deinde Ltd. and other partners from european countries we will analyze the role and importance of motivation in adult learning. In the autumn we will host our european partners in Lublin during international  partner meeting.

Acronym of our project is MOKA which refers to moka pot - stove top coffee maker in which we brew coffee. By this acronym we would like to underline the importance of motivation in adult learning which wakes up as coffee.

Project will be financed by European Union within Lifelong Learning Programme 2007 -2013, Subprogramme: Grundtvig, Action: Partnership Grundtvig Projects.


lubelskie
2011-07-06 |

Internetowa platforma wymiany opinii o Europie

„Debating Europe” jest innowacyjną platformą dyskusyjną, z której może skorzystać każdy Europejczyk, chcący wziąć udział w dyskusji o działaniach i problemach Unii Europejskiej. Jest to wspólne przedsięwzięcie organizacji Friends of Europe, Europe’s World oraz Parlamentu Europejskiego. Poprzez platformę opinie i pomysły mieszkańców UE dotyczące takich kwestii, jak: stabilność gospodarcza i wzrost Europy, Zielona Europa, rozwój innowacji i technologii oraz pomysły na nowe dekady działania, docierają do samych decydentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest stworzenie ciekawych i konkretnych rekomendacji, dotyczących rozwiązania kluczowych problemów UE.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną platformy: www.debatingeurope.eu


źródło informacji: www.eurodesk.pl/aktualnosci/dolacz-do-internetowej-dyskusji-o-europie


lubelskie
2011-07-05 |

Zaczęła się polska prezydencja UE

 Z dniem 1 lipca 2011 r. rozpoczęła się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. 

Głównym zadaniem polskiej prezydencji będzie wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty. Aby ten cel zrealizować, polska prezydencja chce skupić się na trzech podstawowych priorytetach: „Integracji europejskiej jako źródle wzrostu”, „Bezpiecznej Europie” i „Europie korzystającej na otwartości”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą polskiemu przewodnictwu w UE pl2011.eu/


lubelskie
2011-07-05 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw obradowała w Biurze projektu w dniu 29 czerwca 2011 r. Lista podstawowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-07-05 | Aktywne obywatelstwo

Kampania internetowa w lipcu

Informujemy, iż w dniach 4-10 lipca 2011 r., 11-17 lipca 2011 r. oraz 25-31 lipca 2011 r. w portalu www.nowiny24.pl będą trwały trzy 1-tygodniowe kampanie internetowe poświęcone promocji Biur Porad Prawnych i Obywatelskich w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-07-04 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Tarnobrzegu

Informujemy, że w dniach 4-15 lipca 2011 Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie czynne jedynie w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów zamieszczonych w zakładce Harmonogramy.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2011-07-04 | Woman in the modern world

Kobiety o kobietach / Women about women

Uczestniczki Grupy wsparcia w ramach projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world” spotkały się po raz kolejny we wtorek 28 czerwca 2011 r. W spotkaniu wzięły udział nowe osoby, które w maju złożyły Formularze zgłoszeniowe do Grupy wsparcia. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy się bliżej poznać, wymienić doświadczeniami i podyskutować na temat wizerunku kobiet w mass mediach.

Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć w fotogalerii projektu.

Dziękujemy wszystkim osobom za przybycie i zachęcamy do dalszego uczestnictwa!

 

---

 

The participants of Support group organized within Grundtvig partnership project “Woman in the modern world” met again on Tuesday, June 28th 2011. New people, who submitted application forms in May 2011, took part in the meeting. We’re very pleased that we could get to know each other better, share experiences and discuss on the subject of women’s images in mass media.

Feel welcome to see new photos in project photo gallery.

We would like to thank all participants for your presence and encourage you to further attendance!


lubelskie
2011-07-04 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie praktyk zawodowych

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2011 r. uczestnicy i uczestniczki kursów „Organizacja usług kateringowych” oraz „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” rozpoczęli/ły odbywanie 3-miesięcznych praktyk zawodowych u wybranych pracodawców. Poniżej przedstawiamy firmy, w których uczestnicy i uczestniczki projektu odbywają praktyki zawodowe:

II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin

ALTKOM AKADEMIA S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa; ul. Jana Sawy 2, Lublin

„Biesy” Piwnica Restauracyjna, ul. Rynek 18, 20-111 Lublin

Colltura s.c. Pensjonat i Restauracja, ul. Podzamcze 9, 22-500 Hrubieszów

Deinde Sp. z o.o., ul. Cyprysowa 21/18, Lublin

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Oboźna 36, 23-200 Kraśnik

Fructo-Maj P.P.H.T. Marian Chęć, ul. Przemysłowa 42a, 24-300 Opole Lubelskie

Fundacja Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin

Fundacja Hipokrates, ul. Wojciechowska 5/7, 20-704 Lublin

Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin

Lechaa Consulting Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin

Lunch-Bar Clasic Katarzyna Kutnik, ul. Bursaki 15, 20-150 Lublin

„MK” Waldemar Kowalski, Jaszczów 207, 21-020 Milejów

„Piwiarnia Marzycieli” Janusz Szychowski, ul. Targowa 1, 24-300 Opole Lubelskie

"Restauracja Kalinka", ul. Konopnickiej 5/12, 22-550 Werbkowice

Restauracja Przystań Zbigniew i Jan Cioczek s.c., ul. Kunickiego 143, 20-451 Lublin

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

Urząd Gminy w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana 265A

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna


Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +