Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-07-11 |

European Year of Volunteering 2011 Tour w Warszawie

European Year of Volunteering 2011 Tour (EYV 2011 Tour) to jedno z priorytetowych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na poziomie Unii Europejskiej. Każdy z etapów Tour trwa kilka dni i ma za zadanie prezentację różnych zagadnień związanych z wolontariatem. W ramach tego wydarzenia w poszczególnych państwach członkowskich planowane są prezentacje, wystawy, seminaria, dyskusje, spotkania wolontariuszy podejmujące temat kluczowych kwestii dotyczących przyszłości wolontariatu oraz spotkania z udziałem polityków, wymiana ich doświadczeń.

Spotkania te mają na celu poszerzenie wiedzy o różnych aspektach wolontariatu i kierunkach jego rozwoju a także wymianę doświadczeń. W Polsce EYV 2011 Tour odbędzie się w dniach 1-14 września 2011 w Warszawie przed wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie zostanie umieszczony pawilon.
Każdy dzień będzie poświęcony innemu zakresowi tematycznemu, m.in. Wolontariat w kulturze i sztuce (3-4 września), Wolontariat międzynarodowy (11 września 2011), Wolontariat pracowniczy (7 września, na który prowadzony jest nabór uzupełniający dla firm, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, realizujących programy wolontariatu pracowniczego).

Zachęcamy do zapoznania się z programem:erw2011.gov.pl/pl/strony/tour/ oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego wydarzenia na stronach: www.eyv2011.eu;www.wolontariat2011.pl;www.wolontariatpracowniczy.pl

 


Źródła aktualności: EYV2011 Tour w skrócie:wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2011/20110707141614_eyv2011Tour_wolontariat_pracowniczy_info.pdf; eu.ngo.pl/wiadomosci/668690.html


lubelskie
2011-07-08 |

Europejski Kongres Kultury - zapisy

W dniach 8-11.09.2011 we Wrocławiu będzie miało miejsce wielowymiarowe wydarzenie kulturalne. Europejski Kongres Kultury zainicjowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest najważniejszym i bezprecedensowym wydarzeniem Polskiej Prezydencji w Radzie UE w obszarze kultury. Jest pewnego rodzaju kontynuacją dyskusji o kulturze po Kongresie Kultury Polskiej, który miał miejsce w Krakowie w 2009 roku. Ów kongres zainicjował wiele wartościowych inicjatyw obywatelskich, ruchów kulturotwórczych oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury.

Na kongres składają się 4 dni kultury szeroko rozumianej, wielu wydarzeń artystycznych twórców z całego świata, debaty z czołowymi intelektualistami, między innymi ze światowej sławy prof. Zygmuntem Baumanem, socjologiem i wybitnym znawcą komunikacji i kultury. Część wydarzeń będzie otwarta dla publiczności, jednak na większość, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązuje rejestracja online. Rozpoczęła się ona i będzie trwać do 31 lipca 2011 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Europejskiego Kongresu Kultury: www.culturecongress.eu


lubelskie
2011-07-08 | Kompetentni

Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Organizacji pracy”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestników/uczestniczek wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu „Organizacji pracy”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2011-07-08 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw obradowała w Biurze projektu w dniu 6 lipca 2011 r. Lista podstawowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-07-07 | Aktywnie na rynku pracy

Harmonogram kursów dla gr. I i II

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej projektu "Aktywnie na rynku pracy", dostępny jest harmonogram kursu „Grafika komputerowa – poziom zaawansowany” oraz harmonogram kursu „Kadry i płace z obslugą Symfonii – poziom zaawansowany”. Harmonogramy dostępne są w zakładce Usługi.

Projekt "Aktywnie na rynku pracy" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2011-07-07 |

Międzynarodowa konferencja „Polityka Spójności oparta na wynikach”

W dniu dzisiejszym - 7 lipca 2011 r. w Gdańsku trwa Konferencja „Polityka Spójności oparta na wynikach”, która ma na celu przeprowadzenie dyskusji nad możliwościami wykorzystania wyników ewaluacji Polityki Spójności w procesie zarządzania i programowania. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że lepsze efekty realizowanych strategii programów osiągane są, gdy proces decyzyjny oparty jest o wiarygodne dane i fakty.


Konferencja została podzielona na dwie części. Spotkanie rozpoczęła sesja plenarna, podczas której głos zabrali wysokiego szczebla przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji z Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Po sesji plenarnej uczestnicy konferencji wezmą udział w trzech prowadzonych równolegle dyskusjach panelowych, prezentujących instrumenty umożliwiające realizacje wizji Polityki Spójności zorientowanej na efekty, tj. wskaźniki, ewaluacja oraz instrumenty służące podnoszeniu poziomu skuteczności i efektywności. Podczas każdej sesji głos zabiorą przedstawiciele administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz eksperckiego z całej Unii Europejskiej.


Zapraszamy do zapoznania się ze stroną konferencji: www.konferencja-ewaluacja.pl/2011 gdzie w zakładce Materiały można obejrzeć transmisję online.
 


lubelskie
2011-07-07 | Kompetentni

Nowy Regulamin udziału w projekcie

W związku z przesunięciami kosztów pomiędzy zadaniami projektu, zmianie uległa maksymalna wysokość udzielanej pomocy de minimis na jednego uczestnika w ramach bloków szkoleniowych A i B.  

W podzakładce Rekrutacja został zmieszczony nowy regulamin, w którym uwzględniono zmiany kosztów (§ 5 Zakres wsparcia pkt 3 Regulaminu udziału w projekcie). Regulamin wchodzi w życie w dniu 8 lipca 2011 r.

 Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-07-06 |

MOKA - nowa międzynarodowa inicjatywa naszego zespołu/ MOKA - new international initiative of our team

Z przyjemnością informujemy, iż kolejny międzynarodowy projekt partnerski opracowany przez nasz zespół otrzymał dofinansowanie.

Już od sierpnia razem z koordynatorem projektu - Deinde sp. z o.o. oraz partnerami z krajów europejskich będziemy analizować rolę i znaczenie motywacji  w kształceniu osób dorosłych. Jesienią będziemy gościć naszych europejskich partnerów w Lublinie podczas międzynarodowego spotkania partnerskiego.

Akronim projektu (MOKA) jest nawiązaniem do kafetierki (ang. moka pot) – ciśnieniowego czajniczka do parzenia kawy. Poprzez ten akronim chcemy podkreślić ważność motywacji w procesie uczenia się dorosłych, która budzi do działania jak kawa.

Projekt będzie finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Uczenie się przez całe życie 2007-2013, Podprogram: Grundtvig, Akcja: Projekty Partnerskie Grundtviga.

 ---

We inform you with pleasure that the next international partnership project elaborated by our team received funding.

Since the beginning of August with coordinator of the project Deinde Ltd. and other partners from european countries we will analyze the role and importance of motivation in adult learning. In the autumn we will host our european partners in Lublin during international  partner meeting.

Acronym of our project is MOKA which refers to moka pot - stove top coffee maker in which we brew coffee. By this acronym we would like to underline the importance of motivation in adult learning which wakes up as coffee.

Project will be financed by European Union within Lifelong Learning Programme 2007 -2013, Subprogramme: Grundtvig, Action: Partnership Grundtvig Projects.


lubelskie
2011-07-06 |

Internetowa platforma wymiany opinii o Europie

„Debating Europe” jest innowacyjną platformą dyskusyjną, z której może skorzystać każdy Europejczyk, chcący wziąć udział w dyskusji o działaniach i problemach Unii Europejskiej. Jest to wspólne przedsięwzięcie organizacji Friends of Europe, Europe’s World oraz Parlamentu Europejskiego. Poprzez platformę opinie i pomysły mieszkańców UE dotyczące takich kwestii, jak: stabilność gospodarcza i wzrost Europy, Zielona Europa, rozwój innowacji i technologii oraz pomysły na nowe dekady działania, docierają do samych decydentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest stworzenie ciekawych i konkretnych rekomendacji, dotyczących rozwiązania kluczowych problemów UE.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną platformy: www.debatingeurope.eu


źródło informacji: www.eurodesk.pl/aktualnosci/dolacz-do-internetowej-dyskusji-o-europie


lubelskie
2011-07-05 |

Zaczęła się polska prezydencja UE

 Z dniem 1 lipca 2011 r. rozpoczęła się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. 

Głównym zadaniem polskiej prezydencji będzie wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty. Aby ten cel zrealizować, polska prezydencja chce skupić się na trzech podstawowych priorytetach: „Integracji europejskiej jako źródle wzrostu”, „Bezpiecznej Europie” i „Europie korzystającej na otwartości”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą polskiemu przewodnictwu w UE pl2011.eu/
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +