Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-06-27 | Kompetentni

Rozpoczęcie zajęć „Organizacja pracy”

 Informujemy, iż w poniedziałek 27 czerwca 2011 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „Kompetentni”, z zakresu „Organizacji pracy”.

W zakładce Galeria znajdują się zdjęcia z tego wydarzenia.

Uczestnicy projektu otrzymali materiały pomocnicze wyprodukowane z ekologicznego papieru, zgodnie z zleceniami IZ PO KL  oraz inicjatywą ekologiczną FFI ProEko.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-06-22 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw obradowała w Biurze projektu w dniu 20 czerwca 2011 r. Lista podstawowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-06-22 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł w podkarpackiej prasie

Informujemy, iż w ramach działań promocyjno-informacyjnych służących upowszechnianiu informacji o bezpłatnych poradach w dniu 22 czerwca 2011 r. ukazał się artykuł prasowy w Tygodniku Nadwiślańskim.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania z artykułem, który jest dostępne w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2011-06-21 | Aktywnie na rynku pracy

Stan realizacji usług w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”

Uczestnicy oraz uczestniczki czterech grup szkoleniowych projektu „Aktywnie na rynku pracy” skorzystali z usług grupowego oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego.
Zrealizowane zostały 3 kursy dla trzech grup szkoleniowych: „Grafika komputerowa”, „Kadry i płace z obsługą Symfonii” oraz „Organizacja usług kateringowych”.

Obecnie uczestnicy/uczestniczki gr. I „Grafika komputerowa” oraz gr. II „Kadry i płace z obsługą Symfonii” biorą udział w stażach/praktykach zawodowych a uczestnicy i uczestniczki gr. IV biorą udział w kursie „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”.
Od 1 lipca absolwenci kursów „Organizacja usług kateringowych” i „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” rozpoczną 3-miesięczne praktyki zawodowe

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-06-17 | Aktywnie na rynku pracy

Nowe zdjęcia w galerii dotyczącej kursu „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”

Obecnie uczestnicy i uczestniczki kursu „Przygotowywanie i zarządzenie projektami unijnymi” biorą udział w warsztatach komputerowych, w trakcie których nabywają umiejętności z zakresu pracy z generatorami wniosków.

Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć zamieszczonych w galerii.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2011-06-17 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw, które złożyły kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe w dniach od 8 do 14 czerwca 2011 r.

Komisja obradowała w Biurze projektu w dniach 15-16 czerwca 2011 r. Lista podstawowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kompetentni” dostępna jest w podzakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2011-06-16 | Aktywne obywatelstwo

Instytucje służące pomocą mieszkańcom powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg

W ramach projektu „Aktywne obywatelstwo” propagujemy również informacje na temat możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W powiatach niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg działają instytucje, które osobom potrzebującym udzielają pomocy z różnych zakresów. Informujemy, że w zakładce Informacje dla zainteresowanych zamieściliśmy trzy bazy instytucji służących pomocą dla mieszkańców powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg. Znajdą w nich Państwo adresy takich instytucji jak np. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Caritas, stowarzyszenia a także numery telefonów zaufania, gdzie można bezpłatnie i anonimowo uzyskać pomoc.

Projekt „Aktywne obywatelstwo” jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2011-06-10 | Aktywnie na rynku pracy

Rezultaty projektu „Aktywnie na rynku pracy” – kurs „Organizacja usług kateringowych”

 Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Aktywnie na rynku pracy” dotyczące kursu „Organizacja usług kateringowych” (gr. III) wraz z towarzyszącym mu poradnictwem zawodowym.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-06-10 | Kompetentni

Zaangażowani, profesjonalni, wykwalifikowani, po prostu Kompetentni

Z badań wynika, iż przedsiębiorcy inwestują w sprzęt i maszyny, a zapominają o pracownikach, tłumacząc, że szkolenia to duży wydatek dla firmy. Czy istnieje możliwość bezpłatnego przeszkolenia pracowników?
W wyniku badania przeprowadzonego w okresie V-IX 2010 wśród polskich przedsiębiorstw zleconego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości okazało się, że aż 56% pracodawców nie podnosi kwalifikacji swoich pracowników. Jednocześnie stwierdzono, że podnoszenie kwalifikacji pracowników podnosi zarówno poziom innowacyjność jak i ogólną konkurencyjność przedsiębiorstw. Wśród firm nie podnoszących kwalifikacji zaledwie 40% wykazało się działaniami innowacyjnymi, a wśród tych, które podnoszą kwalifikacje, aż 60%, to firmy innowacyjne (B. Plagwo, J. Kornecki, „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw”, PARP, Warszawa 2010 – Raport z badania).
Przedsiębiorcy często nie mają świadomości, że nie istnieje alternatywa między inwestowaniem w maszyny czy w kadry. W dłuższej perspektywie czasu stosowanie nowoczesnych technologii będzie efektywne jedynie przy jednocześnie rosnących kwalifikacjach pracowników. Z badania wynika, że przedsiębiorcy stosują strategię inwestowania w nowoczesne maszyny nie troszcząc się o wysokie kwalifikacje swoich kadr.

Zachęcamy do skorzystania z szansy przeszkolenia pracowników jaką daje projekt „Kompetentni”. Na dynamicznie zmieniającym się rynku kwalifikacje kadry szybko się dezaktualizują, a dzięki systematycznym i profesjonalnie przygotowanym szkoleniom przedsiębiorstwa stają się bardziej innowacyjne i łatwiej im dostosować się do zmian.
Najbliższe szkolenia to „Organizacja pracy” , które rozpocznie się już pod koniec czerwca oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy”, które odbędzie się w połowie lipca w Kazimierzu Dolnym lub w Nałęczowie.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania znajdują się w zakładce Rekrutacja. Zachęcamy do składania dokumentów.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-06-10 | Aktywne obywatelstwo

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu zaprasza

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego do Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja 4 a, X piętro.

Doradca prawny i doradcy obywatelscy są do Państwa dyspozycji terminach wskazanych w harmonogramie.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00  można telefonicznie umówić się na poradę dzwoniąc pod nr tel. 15 822 15 60, 15 822 15 88, 15 822 40 08 wew. 297 lub  519 144 742

Projekt „Aktywne obywatelstwo” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +