Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2011-05-11 | Woman in the modern world

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Znasz język angielski? Masz doświadczenie w pracy z kobietami lub w działaniach/projektach związanych z tą tematyką? Interesujesz się zagadnieniami życia prywatnego i zawodowego kobiet? Chciałbyś zaangażować się w działania projektowe, spotkać wiele interesujących osób i podzielić się swoimi doświadczeniami?

Jeśli tak - serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Woman in the modern world”. Szczegółowe informacje dostępne są w Zaproszeniu do udziału w projekcie oraz w ulotce dot. Grupy wsparcia w ramach projektu.
 
Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 31 maja 2011 r. do godz. 18:00.
 
Zapraszamy!

podkarpackie
2011-05-11 | Aktywne obywatelstwo

Świadomość obywatelska wzrasta

Z radością informujemy, że w kwietniu 2011 r. w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 235 porad prawnych i obywatelskich.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Cieszymy się, że inicjatywa Fundacji „Fundusz Inicjatyw”, której celem jest m.in. podnoszenie poczucia świadomości obywatelskiej wciąż spotyka się z tak dużym zainteresowaniem.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


podkarpackie
2011-05-06 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc maj 2011 w BPPiO w Stalowej Woli.

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc maj 2011 w BPPiO w Stalowej Woli. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2011-05-06 | Kompetentni

Postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności - wybór prelegentów

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadzi postępowanie celem wyboru prelegentów na konferencję otwierającą projekt „Kompetentni”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym oraz formularzem ofertowym. W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu prosimy o przesłanie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ffi@ffi.org.pl, faxu na numer 81 532 10 30, przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście na  adres: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin, do dnia 16 maja 2011 roku do godz. 16-tej (liczy się data wpływu). Oferty przesłane e-mailem muszą zawierać podpisany przez Wykonawcę i zeskanowany Formularz ofertowy.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt "Kompetentni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2011-05-04 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie kursu „Organizacja usług kateringowych”

 Informujemy, że w dniu dzisiejszym -  04.05.2011r. (środa) rozpoczęły się zajęcia w ramach kursu „Organizacja usług kateringowych”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się w galerii.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-05-04 | Aktywne obywatelstwo

Oferta pracy w Stalowej Woli: kierownik/czka biura - doradca/czyni obywatelski/a

 W związku z realizacją projektu „Aktywne obywatelstwo” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje Kierownika/czki biura – doradcy/czyni obywatelskiego/iej.

Szczegółowe informacje nt. oferty znajdują się w zakładce Praca.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2011-05-02 | Spin - Centrum II

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2011 r. dobiegła końca realizacja projektu "Spin-Centrum II". Z naszych szkoleń skorzystały 72 osoby, które zdobyły wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przydatność wiedzy zdobytej na szkoleniu, wysokie oceny otrzymali również wykładowcy oraz sposób organizacji samego szkolenia. Duża część absolwentów zadeklarowała, że już w najbliższym czasie ma zamiar otworzyć działalność gospodarczą. Wszystkim życzymy powodzenia!

Fundacja pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do sukcesu projektu "Spin-Centrum II".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-05-02 | Warto uczyć się całe życie

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2010 r. dobiegła końca realizacja projektu "Warto uczyć się całe życie”.
Projekt zakończył się sukcesem. Informacje o formalnym kształceniu ustawicznym w formach szkolnych i jego zaletach dotarły do ok. 2 mln osób za pośrednictwem telewizji Lublin, ponad 20% mieszkańców regionu poprzez kampanie radiowe w regionalnych rozgłośniach oraz do około 541440 czytelników lokalnej prasy. Stworzony w ramach projektu portal internetowy odwiedziło ponad 3 tysiące osób.
 

Zespół Fundacji „Fundusz Inicjatyw” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-05-02 | Kompetentni

Nowy projekt

Z radością zawiadamiamy, że od 1 maja 2011 roku rozpoczynamy realizację projektu „Kompetentni” w ramach poddziałania 8.1.1. PO KL.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu oferujemy wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i ich pracowników z terenu woj. lubelskiego

Zakres poszczególnych szkoleń:
·         autoprezentacja i wystąpienia publicznych,
·         organizacja pracy,
·         ewidencja czasu pracy,
·         zarządzanie w przedsiębiorstwie,
·         skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji,
·         obsługa programu Corel,
·         kadry i płace z Symfonią,
·         księgowość i finanse,
·         skuteczne zarządzanie personelem,
·         technologie informacyjne i komunikacja w pracy,
·         logistyka,
·         identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników,
·         technologie produkcyjne przyjazne środowisku.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy przedsiębiorstwa niekorzystające dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL na terenie woj. lubelskiego.
 
Dokumenty rekrutacyjne będę dostępne na stronie internetowej w połowie maja.
Informujemy również, iż pod koniec maja odbędzie się konferencja inaugurująca projekt, podczas której przedsiębiorstwa będą mogły złożyć aplikacje do udziału w szkoleniach i doradztwie.
 
Szczegóły nt. konferencji już wkrótce na naszej stronie internetowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-05-02 | Aktywne obywatelstwo

Trzecie szkolenie kadry doradczej Biur Porad Prawnych i Obywatelskich

 W dniach 29-30 kwietnia 2011 r. w Lublinie odbyło się trzecie z pięciu szkoleń doradczych służących podniesieniu poziomu prowadzonego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Celem szkoleń jest przygotowanie doradców do profesjonalnego i ustandaryzowanego pełnienia obowiązków oraz aktualizowanie wiedzy o następujące zmiany prawne. W szkoleniu „Podstawy prawne – najważniejsze zmiany prawne w latach 2010 - 2011” wzięli udział doradcy prawni oraz doradcy obywatelscy Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć umieszczonych w galerii.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +