Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-04-15 | Aktywnie na rynku pracy

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji uzupełniającej na kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”.

Jednocześnie przypominamy, iż wsparcie dla uczestników projektu obejmuje nie tylko szkolenie, ale również zajęcia indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz 3-miesięczny staż/praktykę zawodową.

Lista Podstawowa uczestników kursu zakwalifikowanych w ramach obrad uzupełniającej Komisji Rekrutacyjnej oraz zaktualizowana Lista Podstawowa i Rezerwowa uczestników kursu "Przygotowywanie i zazrądzanie projektami unijnymi" znajdują się w podzakładce Rekrutacja.

Projekt "Aktywnie na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 


lubelskie
2011-04-14 | Aktywnie na rynku pracy

Rekrutacja uzupełniająca na listę rezerwową uczestników/czek kursu „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”

Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja uzupełniająca na listę rezerwową do IV grupy uczestników/czek kursu „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi".

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie od osób, które utraciły zatrudnienie w ciągu ostatnich 6-miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika, spełniających przy tym podstawowe kryteria dostępu (tj. zamieszkanie na terenie wiejskim woj. lubelskiego oraz status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo). Osoba posiadająca w/w status, zostanie zakwalifikowana do projektu w przypadku rezygnacji osoby o takim samym statusie znajdującej się na Liście Podstawowej kursu.
Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 15.04.2011 (piątek) do godziny 12.00.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Rekrutacja. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest w zakładce Usługi.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-04-13 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramów na miesiąc kwiecień w BPPiO w Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze szkoleniem kadry doradców prawnych i obywatelskich zmianie uległy dyżury w harmonogramie na miesiąc kwiecień w BPPiO w Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Jednocześnie informujemy, iż w związku z tym faktem BPPiO w Stalowej Woli i Tarnobrzegu w dniu 29.04.2011 r. będą zamknięte. Aktualne harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.
 
Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2011-04-12 | Aktywnie na rynku pracy

Harmonogram usług indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla IV grupy

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej projektu "Aktywnie na rynku pracy", dostępny jest obowiązujący harmonogram usług indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla IVgrupy uczestników/czek projektu.


Harmonogram dostępny jest także w zakładce Usługi.


Projekt "Aktywnie na rynku pracy" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2011-04-12 | Warto uczyć się całe życie

Kampania informacyjna „Warto uczyć się całe życie” zbliża się ku końcowi – wypełnij ankietę

Podczas  trwania kampanii opublikowaliśmy 7 ogłoszeń merytorycznych i 3 artykuły w prasie regionalnej.

Przeprowadziliśmy kampanię w TV Lublin i w 5 stacjach radiowych. Ostatnia kampania radiowa trwa jeszcze do 14 kwietnia na antenie Radia Lublin. Zachęcamy do słuchania :)

Na 4 portalach internetowych można było zobaczyć billboard zachęcający do zapoznania się możliwościami jakie otwiera formalne kształcenie ustawiczne.
 
Plakaty promujące kształcenie można było zobaczyć na lubelskich ulicach i w innych miastach woj. lubelskiego.
 
Wszystkie wytworzone w ramach kampanii materiały i narzędzia promocyjne można jeszcze raz zobaczyć/usłyszeć w podkładce Kampania medialna na naszej stronie internetowej.
 
Prosimy Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety monitoringowej zamieszczonej w zakładce Ankieta. Badanie to zajmuje tylko 15 sekund, a nam pozwoli na zbadanie rezultatów kampanii.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

łódzkie
2011-04-11 | Spin - Centrum II

Zakończenie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 09.04.2011 (sobota) grupa VI szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out", realizowanego w ramach projektu „Spin-Centrum II” zakończyła zajęcia. Wszyscy uczestnicy VI edycji szkolenia zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników VI grupy szkolenia w ostatnim dniu zajęć.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-04-11 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie Grupowego Poradnictwa Zawodowego dla III grupy uczestników projektu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.04.2011r. (piątek) rozpoczęły się zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników kursu „Organizacja usług kateringowych”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z poradnictwa zawodowego znajdujących się w galerii.
 

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-04-08 | Aktywne obywatelstwo

Drugie ogłoszenie w podkarpackiej prasie regionalnej

Informujemy, iż w ramach działań promocyjno-informacyjnych służących upowszechnianiu informacji o bezpłatnych poradach w dniu 8 kwietnia 2011 r. ukazało się ogłoszenie prasowe w rzeszowskim wydaniu Gazety Wyborczej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z ogłoszeniem, które jest dostępne w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2011-04-07 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla III grupy uczestników projektu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.04.2011r. (wtorek) rozpoczęły się zajęcia z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników kursu „Organizacja usług kateringowych”. Zdjęcia z tego wydarzenia będzie można wkrótce obejrzeć w galerii uczestników.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2011-04-07 | Warto uczyć się całe życie

Nowe zawody przyszłością rynku pracy

Dynamika zmian istniejących na rynku pracy zawodów jest ściśle związana z tendencjami społeczno-gospodarczymi Europy i świata. Co kilka miesięcy pojawiają się nowe specjalizacje. Są wśród nich takie, na które popyt na rynku pracy jest bardzo duży i takie, na które praktycznie zanika. W przyszłości pojawią się z pewnością nowe profesje, których nazw nie można jeszcze przytoczyć. Osoby pracujące muszą się liczyć z koniecznością zmiany zawodu, nawet kilka razy w swoim życiu…

 Zachęcamy do przeczytania artykułu „Nowe zawody przyszłością rynku pracy” w podzakładce Rozmaitości
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +