Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-02-24 |

Dołącz do naszego zespołu w Lublinie – nowa oferta pracy w FFI

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z nowymi inicjatywami podejmowanymi przez naszą fundację, poszukujemy specjalisty ds. rozliczeń finansowych.

Wybrana osoba zasili nasze lubelskie biuro. Każdy nowy członek naszego zespołu może liczyć na wsparcie i życzliwość naszej kadry – gwarantuje to społeczny charakter naszej organizacji.
Zapraszamy do składania aplikacji. Szczegółowe informacje w zakładce Praca.

łódzkie
2011-02-22 | Spin - Centrum II

Rozpoczęcie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2011 r. rozpoczęło się szkolenie "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out" dla V edycji, realizowane w ramach projektu „Spin-Centrum II”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2011-02-22 | Spin - Centrum II

Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych do szóstej edycji szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum II”

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna na szóstą edycję szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum II” odbędzie się 02.03.2011 r. (środa). Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu przy ul. Zachodniej 70 (4 piętro, pok. 415D) do 28.02.2011 r. (poniedziałek) do godziny 16:00.

W związku z faktem, iż na VI edycję szkoleń (tryb popołudniowo - weekendowy) wpłynęła duża liczba zgłoszeń, informujemy, że szansę dostania się na szkolenie mają już tylko osoby spełniające wszystkie trzy kryteria pierwszeństwa.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja. Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Projekt „Spin-Centrum II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-02-22 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie kursu „Kadry i płace z obsługą Symfonii”

Informujemy, że w dniu 21.02.2011r. (poniedziałek) rozpoczęły się zajęcia w ramach kursu „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się w galerii.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


podkarpackie
2011-02-18 | Aktywne obywatelstwo

Już w marcu otwieramy Biura Porad Prawnych i Obywatelskich

Szanowni Państwo,

Już w marcu nastąpi otwarcie Biur Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Tarnobrzegu i Stalowej Woli.
Z porad prawnych i obywatelskich będą mogli skorzystać mieszkańcy trzech powiatów województwa podkarpackiego: niżańskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego potrzebujący porady prawnej lub obywatelskiej.
W każdym z biur będzie dostępny kierownik biura, będący jednocześnie doradcą obywatelskim oraz 1 doradca prawny i 1 doradca obywatelski. Każdy z doradców będzie świadczył porady przez 32 godziny w miesiącu czyli około 8 godzin tygodniowo.
Konsultacje będą mogły mieć charakter osobisty (jeśli osoby umówią się na spotkanie) lub telefoniczny oraz poprzez komunikator internetowy GG.
Usługi będą świadczone z zachowaniem zasad: bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji. Personel świadczący usługi przejdzie specjalistyczne szkolenia kierunkowe, dzięki czemu doradcy będą jeszcze lepiej przygotowani do profesjonalnego
i ustandaryzowanego pełnienia swoich obowiązków a ich wiedza zostanie uaktualniona o następujące zmiany prawne.
Obecnie na terenie całego woj. podkarpackiego działa jedynie 3 biura porad prawnych/obywatelskich: w Krośnie, Łańcucie i Przemyślu. Dzięki projektowi „Aktywne obywatelstwo” pragniemy to zmienić.
Dzięki otworzeniu 3 Biur Porad Prawnych i Obywatelskich mieszkańcy powiatów niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego będą mieli możliwość bezpłatnego dostępu do poradnictwa oraz nabywanie świadomości prawnej, w tym praw i obowiązków. Stanowi to bardzo ważny krok na drodze do budowania społeczeństwa obywatelskiego – zdaniem Unii Europejskiej otwartość instytucji publicznych na dialog i współpracę z obywatelami jest warunkiem podstawowym ich zaangażowania w proces stanowienia prawa i sprawowania władzy na wszystkich szczeblach.
Z przyjemnością informujemy, że wybrano kadrę doradczą, która w pierwszych dniach marca odbędzie szkolenie w Lublinie.
Jesteśmy w trakcie wyboru lokali, w których zostaną utworzone Biura Porad Prawnych i Obywatelskich. Szczegóły dotyczące adresów Biur już wkrótce na naszej stronie internetowej.
Serdecznie zapraszamy!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

łódzkie
2011-02-17 | Spin - Centrum II

Rezultaty projektu "Spin-Centrum II"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Spin – Centrum II” dotyczące IV edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin – off i spin - out"

Projekt "Spin - Centrum II" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-02-16 | Aktywnie na rynku pracy

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”

W związku z dużą ilością zgłoszeń na kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”, informujemy, iż na aktualnym etapie rekrutacji szansę na udział w projekcie posiadają osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6-miesięcy.
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, w projekcie weźmie udział 10 % uczestników posiadających w/w status.

Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6-miesięcy - przy spełnianiu podstawowych kryteriów dostępu - posiadają pierwszeństwo udziału w projekcie przed osobami nieposiadającymi tego statusu.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji nt. projektu „Aktywnie na rynku pracy” dostępnych jest w zakładce Rekrutacja.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


łódzkie
2011-02-14 | Spin - Centrum II

Zakończenie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 12.02.2011 (sobota) grupa IV szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out", realizowanego w ramach projektu „Spin-Centrum II” zakończyła zajęcia. Wszyscy uczestnicy IV edycji szkolenia zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników IV grupy szkolenia w ostatnim dniu zajęć.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2011-02-14 | Spin - Centrum II

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do ostatniej VI edycji

W związku z faktem, iż na VI edycję szkoleń (tryb popołudniowo - weekendowy) wpłynęła duża liczba zgłoszeń, informujemy, że szansę dostania się na szkolenie mają już tylko osoby spełniające wszystkie trzy kryteria pierwszeństwa.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-02-14 | Warto uczyć się całe życie

Formalne kształcenie ustawiczne - Kampania internetowa

Informujemy, iż w dniach od  14 do 20 lutego na portalu Dziennika Wschodniego www.dziennikwschodni.pl trwa kampania internetowa w ramach kampanii „Warto uczyć się całe życie” promującej idee formalnego kształcenia ustawicznego w woj. lubelskim.

W zakładce kampania medialna zamieściliśmy wszystkie do tej pory opublikowane materiały promocyjne, również billboard internetowy. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi formami działań promocyjnych realizowanych w ramach kampanii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +