Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:łódzkie
2011-02-17 | Spin - Centrum II

Rezultaty projektu "Spin-Centrum II"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Spin – Centrum II” dotyczące IV edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin – off i spin - out"

Projekt "Spin - Centrum II" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-02-16 | Aktywnie na rynku pracy

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”

W związku z dużą ilością zgłoszeń na kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”, informujemy, iż na aktualnym etapie rekrutacji szansę na udział w projekcie posiadają osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6-miesięcy.
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, w projekcie weźmie udział 10 % uczestników posiadających w/w status.

Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6-miesięcy - przy spełnianiu podstawowych kryteriów dostępu - posiadają pierwszeństwo udziału w projekcie przed osobami nieposiadającymi tego statusu.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji nt. projektu „Aktywnie na rynku pracy” dostępnych jest w zakładce Rekrutacja.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


łódzkie
2011-02-14 | Spin - Centrum II

Zakończenie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 12.02.2011 (sobota) grupa IV szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out", realizowanego w ramach projektu „Spin-Centrum II” zakończyła zajęcia. Wszyscy uczestnicy IV edycji szkolenia zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników IV grupy szkolenia w ostatnim dniu zajęć.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2011-02-14 | Spin - Centrum II

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do ostatniej VI edycji

W związku z faktem, iż na VI edycję szkoleń (tryb popołudniowo - weekendowy) wpłynęła duża liczba zgłoszeń, informujemy, że szansę dostania się na szkolenie mają już tylko osoby spełniające wszystkie trzy kryteria pierwszeństwa.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-02-14 | Warto uczyć się całe życie

Formalne kształcenie ustawiczne - Kampania internetowa

Informujemy, iż w dniach od  14 do 20 lutego na portalu Dziennika Wschodniego www.dziennikwschodni.pl trwa kampania internetowa w ramach kampanii „Warto uczyć się całe życie” promującej idee formalnego kształcenia ustawicznego w woj. lubelskim.

W zakładce kampania medialna zamieściliśmy wszystkie do tej pory opublikowane materiały promocyjne, również billboard internetowy. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi formami działań promocyjnych realizowanych w ramach kampanii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2011-02-11 | Spin - Centrum II

Wyniki rekrutacji na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji do V edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out". Lista Podstawowa i Rezerwowa znajduje się w podzakładce Rekrutacja. W podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze dostępny jest harmonogram szkoleń.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-02-10 | Aktywnie na rynku pracy

Harmonogram usług dla uczestników kursu "Kadry i płace z obsługą Symfonii"

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznym harmonogramem usług dla gr. II „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Jest on także zamieszczony w zakładce usługi.

Wszystkim uczestniczkom projektu przypominamy o terminie rozpoczęcia kursu w dniu 21 lutego 2011r. o godz. 09:00.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-02-09 | Aktywne obywatelstwo

Standardy udzielania porad prawnych i obywatelskich

Udzielanie porad prawnych i obywatelskich powinno opierać się na kilku ważnych zasadach m.in.: zasadzie poufności, bezpłatności, rzetelności i samodzielności klienta. W podzakładce Informacje dla zainteresowanych zamieściliśmy Standardy udzielania porad prawnych i obywatelskich. Zachęcamy do zapoznania się z tymi zasadami.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2011-02-08 | Warto uczyć się całe życie

O kształceniu ustawicznym w prasie regionalnej

Informujemy, iż dnia 8 lutego 2011 r. w ramach kampanii prasowej w projekcie „Warto uczyć się całe życie” opublikowano kolejne ogłoszenie merytoryczne. Ogłoszenie ukazało się w gazecie Anonse. Znalazły się w nim m.in.: wskazówki jak rozpocząć świadome uczestnictwo w formalnym kształceniu ustawicznym, tendencje w strukturze bezrobocia w woj. lubelskim w odniesieniu do zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne oraz odrobinę humoru. Jeśli nie mieli państwo możliwości zobaczenia ogłoszenia we wtorkowym wydaniu gazety Anonse, zostało ono zamieszczone na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2011-02-04 | Warto uczyć się całe życie

Ciąg dalszy kampanii prasowej

Informujemy, iż dnia 4 lutego 2011 r. w ramach kampanii prasowej w projekcie „Warto uczyć się całe życie” opublikowano ogłoszenie merytoryczne. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Wschodnim. Znalazły się w nim m.in.: informacje o tym co Polacy sądzą o kształceniu przez całe życie, adresy internetowe placówek kształcenie ustawicznego oraz odrobinę humoru. Jeśli nie mieli państwo możliwości zobaczenia ogłoszenia w piątkowym Dzienniku, zostało ono zamieszczone na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +