Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:łódzkie
2011-02-11 | Spin - Centrum II

Wyniki rekrutacji na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji do V edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out". Lista Podstawowa i Rezerwowa znajduje się w podzakładce Rekrutacja. W podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze dostępny jest harmonogram szkoleń.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-02-10 | Aktywnie na rynku pracy

Harmonogram usług dla uczestników kursu "Kadry i płace z obsługą Symfonii"

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznym harmonogramem usług dla gr. II „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Jest on także zamieszczony w zakładce usługi.

Wszystkim uczestniczkom projektu przypominamy o terminie rozpoczęcia kursu w dniu 21 lutego 2011r. o godz. 09:00.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-02-09 | Aktywne obywatelstwo

Standardy udzielania porad prawnych i obywatelskich

Udzielanie porad prawnych i obywatelskich powinno opierać się na kilku ważnych zasadach m.in.: zasadzie poufności, bezpłatności, rzetelności i samodzielności klienta. W podzakładce Informacje dla zainteresowanych zamieściliśmy Standardy udzielania porad prawnych i obywatelskich. Zachęcamy do zapoznania się z tymi zasadami.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2011-02-08 | Warto uczyć się całe życie

O kształceniu ustawicznym w prasie regionalnej

Informujemy, iż dnia 8 lutego 2011 r. w ramach kampanii prasowej w projekcie „Warto uczyć się całe życie” opublikowano kolejne ogłoszenie merytoryczne. Ogłoszenie ukazało się w gazecie Anonse. Znalazły się w nim m.in.: wskazówki jak rozpocząć świadome uczestnictwo w formalnym kształceniu ustawicznym, tendencje w strukturze bezrobocia w woj. lubelskim w odniesieniu do zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne oraz odrobinę humoru. Jeśli nie mieli państwo możliwości zobaczenia ogłoszenia we wtorkowym wydaniu gazety Anonse, zostało ono zamieszczone na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2011-02-04 | Warto uczyć się całe życie

Ciąg dalszy kampanii prasowej

Informujemy, iż dnia 4 lutego 2011 r. w ramach kampanii prasowej w projekcie „Warto uczyć się całe życie” opublikowano ogłoszenie merytoryczne. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Wschodnim. Znalazły się w nim m.in.: informacje o tym co Polacy sądzą o kształceniu przez całe życie, adresy internetowe placówek kształcenie ustawicznego oraz odrobinę humoru. Jeśli nie mieli państwo możliwości zobaczenia ogłoszenia w piątkowym Dzienniku, zostało ono zamieszczone na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


łódzkie
2011-02-04 | Spin - Centrum II

Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych do piątej edycji szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum II”

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna na piątą edycję szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum II” odbędzie się 11.02.2011 r. (piątek). Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu przy ul. Zachodniej 70 (4 piętro, pok. 415D) do 10.02.2011 r. (czwartek) do godziny 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja. Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Projekt „Spin-Centrum II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2011-02-04 | Spin - Centrum II

Rezultaty projektu "Spin-Centrum II"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Spin – Centrum II” dotyczące III edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin – off i spin - out"

Projekt "Spin - Centrum II" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-02-04 | Aktywne obywatelstwo

Poradnictwo

W ramach projektu „Aktywne obywatelstwo” w marcu otwieramy Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Tarnobrzegu i Stalowej Woli.

W biurach będą świadczone porady prawne i obywatelskie.
Jeszcze raz chcielibyśmy przypomnieć Państwu co dokładnie kryje się pod pojęciami porada prawna oraz porada obywatelska.
Porada prawna - jest to skonkretyzowana informacja, mająca zastosowanie w konkretnej sprawie, oparta na danych i materiałach przekazanych przez klienta, udzielona przez prawnika lub studenta prawa pod odpowiednim nadzorem; porada prawna może polegać na sporządzeniu projektu pisma prawnego, w tym procesowego oraz na wspieraniu klienta w jego postępowaniu przed organem administracji lub sądem.
Porada obywatelska - polega na wyszukiwaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji, wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-02-02 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie kursu „Grafika komputerowa”

Informujemy, że w dniu 01.02.2011r. (wtorek) rozpoczęły się zajęcia w ramach kursu „Grafika komputerowa”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się w galerii.
 

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-02-01 |

Nowa inicjatywa społeczna FFI – wspieranie sektora ekonomii społecznej

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w ramach swej działalności statutowej kontynuuje działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL, projektów międzynarodowych oraz zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz do nowopowstałych podmiotów ES. W zakładce Oferta w podzakładce Usługi doradcze zamieściliśmy zakres doradztwa oraz harmonogram usług doradczych na luty 2011 r.

Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem. Zachęcamy do korzystania z porad.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +