Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-01-20 | Aktywnie na rynku pracy

Harmonogram usług poradnictwa zawodowego dla II grupy uczestników

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej projektu „Aktywnie na rynku pracy”, dostępny jest obowiązujący harmonogram usług indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.
 

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2011-01-18 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla II grupy uczestników projektu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.01.2011r. (wtorek) rozpoczęły się zajęcia z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników kursu „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Zdjęcia z tego wydarzenia będzie można wkrótce obejrzeć w galerii uczestników.
 

 

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


łódzkie
2011-01-17 | Spin - Centrum II

Rozpoczęcie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2011 r. rozpoczęło się szkolenie "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out" dla IV edycji, realizowane w ramach projektu „Spin-Centrum II”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-01-17 | Warto uczyć się całe życie

O kształceniu ustawicznym w prasie regionalnej

Informujemy, że dnia 17 stycznia 2011 r. w ramach kampanii prasowej w projekcie Warto uczyć się całe życie opublikowano drugi artykuł o kształceniu ustawicznym. Tekst został napisany przez Pana Artura Gontarza – konsultanta ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego z  Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Publikacja ukazała się w Gazecie Wyborczej.

Jeśli nie mieli Państwo możliwości przeczytania artykułu w poniedziałkowej gazecie, został on zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-01-14 | Aktywne obywatelstwo

Obowiązki obywatelskie

John F. Kennedy powiedział: "Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić dla twojego kraju!".

Obowiązki obywatela Rzeczypospolitej to zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej:
 • wierność Rzeczypospolitej Polskiej,
 • troska o dobro wspólne,
 • przestrzeganie prawa RP,
 • ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie,
 • obrona Ojczyzny,
 • dbałość o stan środowiska i odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2011-01-13 | Aktywnie na rynku pracy

Zapraszamy do przyjęcia stażystów - oferta dla pracodawców.

Uprzejmie informujemy o możliwości przyjęcia uczestników projektu "Aktywnie na rynku pracy" na 3-miesięczne staże/praktyki. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży.

W celu pozyskania stażystów/praktykantów należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście załączony do wiadomości formularz dla pracodawców na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-01-11 |

FFI informuje

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Zamościu zaprasza na bezpłatne szkolenie SPEDYTOR/LOGISTYK ze szkoleniem komputerowym, realizowane w ramach Projektu "Droga do zatrudnienia". Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) z terenu województwa lubelskiego w wieku do 25 roku życia, posiadające wykształcenie co najmniej średnie. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.


lubelskie
2011-01-11 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie Grupowego Poradnictwa Zawodowego dla I grupy uczestników projektu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.01.2011r. (poniedziałek) rozpoczęły się zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników kursu „Grafika komputerowa”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z poradnictwa zawodowego znajdujących się w galerii.

 

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2011-01-10 | Spin - Centrum II

Rekrutacja uzupełniająca na listę rezerwową do IV edycji szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 10.01.2011), rozpoczęliśmy rekrutację uzupełniającą na listę rezerwową do IV edycji szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out". Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 14.01.2011 (piątek) do godziny 12.00.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja. Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-01-07 | Aktywne obywatelstwo

Podziękowanie dla Magazynu Nadsańskiego "Nasz Czas"

Dziękujemy Redakcji Magazynu Nadsańskiego "Nasz Czas" za wsparcie inicjatywy poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie woj. podkarpackiego poprzez bezpłatne zamieszczenie artykułu promującego projekt „Aktywne obywatelstwo”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z artykułem.
 
Jednocześnie informujemy, że wszelkie publikowane artykuły znajdują  się w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +