Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:łódzkie
2011-01-07 | Spin - Centrum II

Wyniki rekrutacji na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji do IV edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out". Lista Podstawowa i Rezerwowa znajduje się w podzakładce Rekrutacja. W podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze dostępny jest harmonogram szkoleń.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-01-05 | Aktywnie na rynku pracy

Wyniki rekrutacji na szkolenie "Kadry i płace z obsługą Symfonii"

Szanowni Państwo
 

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji na szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”.


Jednocześnie przypominamy, iż oprócz w/w szkolenia, uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz 3-miesięcznego stażu/praktyki zawodowej.


Lista Podstawowa i Lista Rezerwowa II grupy uczestników znajduje się w podzakładce Rekrutacja.

 

Projekt "Aktywnie na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2011-01-04 | Aktywnie na rynku pracy

Zakończenie rekrutacji na szkolenia „Grafika komputerowa” oraz „Kadry i płace z obsługą Symfonii”

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do I i II Grupy uczestników projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
 

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenia do kolejnych szkoleń – „Organizacja usług kateringowych” oraz „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” – będą przyjmowane od 1 lutego 2011 r.
 

W ramach projektu, oprócz w/w szkoleń, uczestnicy zostaną objęci bezpłatnym wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego oraz 3-miesięcznego stażu/praktyki zawodowej.
 

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa dostępnych jest na podstronie Rekrutacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
 

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2011-01-04 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie usług dla uczestników z grupy I - „Grafika komputerowa” w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2011r. (poniedziałek) rozpoczęły się zajęcia z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników szkolenia - „Grafika komputerowa”.

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2011-01-03 | Warto uczyć się całe życie

Kampania w Katolickim Radio Podlasie

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęła się kampania radiowa promująca kształcenie ustawiczne. Na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM od 3 do 14 stycznia można usłyszeć 4 spoty promocyjno-informacyjne. Spoty mają za zadanie zwrócenie Państwa uwagi na możliwości i korzyści jakie daje formalne kształcenie ustawiczne. Wszystkich mieszkańców Białej Podlaski i okolic zachęcamy do słuchania.

Zachęcamy do śledzenia kampanii promocyjnej w regionalnych mediach. Zapraszamy też do podzakładki Kampania medialna, gdzie można posłuchać spotów. Jeśli, któryś ze spotów szczególnie się Państwu podoba i chcecie się tym z nami podzielić, bądź jeśli macie jakieś uwagi zachęcam do kontaktu mailowego: m.cybula@ffi.org.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-12-31 | Centrum Ekonomii Społecznej

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2010 dobiega końca realizacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”
 

W ramach projektu działało Centrum Ekonomii Społecznej świadczące usługi doradcze z zakresu prawa, księgowości i marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubelskiego. Ze wsparcia skorzystało 57 osób, pracowników i współpracowników delegowanych z 14 podmiotów ES oraz 73 osoby fizyczne. W ramach CES osoby fizyczne mogły odbywać indywidualne konsultacje ze specjalistą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES oraz skorzystać z doradztwa grupowego i trzech edycji szkolenia „Wstęp do Ekonomii Społecznej”.
Działania CES skoncentrowane również były na promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorach ES oraz na promowaniu i rozpowszechnianiu informacji o możliwościach jakie daje tworzenie partnerstwa lokalnego.

Wszystkim osobom zaangażowanym w działania Centrum Ekonomii Społecznej, uczestnikom doradztwa i szkoleń oraz przedstawicielom podmiotów ES składamy serdecznie podziękowania. Mamy nadzieję, że wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas trwania projektu będziemy razem rozwijać Sektor Ekonomii Społecznej.

Jednocześnie informujemy, iż Fundacja zamierza kontynuować działania na rzecz wspierania ekonomii społecznej w ramach swej działalności statutowej. Szczegóły już wkrótce na naszej stronie internetowej.
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-12-31 | Aktywnie na rynku pracy

Harmonogram usług Indywidualnego i Grupowego Poradnictwa Zawodowego

Przypominamy, że już w poniedziałek 03.01.2011r. odbędą się pierwsze usługi w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”. Uczestnicy i uczestniczki projektu, zakwalifikowani do I grupy wezmą udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym, następną usługą będzie grupowe poradnictwo zawodowe.
 

Na stronie internetowej projektu zamieściliśmy obowiązujące harmonogramy indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.
 


lubelskie
2010-12-29 | Warto uczyć się całe życie

Kolejna odsłona kampanii prasowej

Informujemy, iż dnia 28 grudnia 2010 r. w ramach kampanii prasowej w projekcie Warto uczyć się całe życie opublikowano trzecie ogłoszenie merytoryczne. Ogłoszenie ukazało się lubelskiej gazecie Anonse. Znalazły się w nim m.in.: informacje wynikające z sondażu przeprowadzonego przez CBOS w 2009 r. badającego zadowolenie dorosłych mieszkańców Polski z posiadanego wykształcenia. Z sondażu wynika, iż większość ankietowanych (63%) nie jest zadowolona ze swojego wykształcenia. Jeśli są Państwo w grupie osób niezadowolonych ze swojej ścieżki edukacyjnej w ogłoszeniu znajdą Państwo informacje jak zdobyć wykształcenie, które będzie Was satysfakcjonować.

Jeśli nie mieli państwo możliwości zobaczenia ogłoszenia we wtorkowej gazecie, zostało ono zamieszczone na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


łódzkie
2010-12-29 | Spin - Centrum II

Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych do czwartej edycji szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum II”

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna na czwartą edycję szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum II” odbędzie się 07.01.2011 r. (piątek). Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu przy ul. Zachodniej 70 (4 piętro, pok. 415D) do 05.01.2011 r. (środa) do godziny 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja. Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt „Spin-Centrum II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2010-12-29 | Aktywne obywatelstwo

Poradnictwo obywatelskie – czego może dotyczyć ?

Zgodnie z definicją poradnictwo obywatelskie to udzielanie porad dotyczących praw i obowiązków obywatela.

Prawom i obowiązkom obywatela Rzeczypospolitej Polskiej poświęcony jest cały II rozdział Konstytucji. Pierwsze artykuły II rozdziału Konstytucji mówią o wolności i równości wszystkich obywateli. Podkreślona została równość wszystkich obywateli bez względu na płeć (pkt. 1 art. 33 brzmi: „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.”).
 
Zgodnie z Konstytucją do praw każdego obywatela należą:
 
a.    prawa i wolności osobiste
 
·         prawo do życia i jego ochrony,
·         nietykalność i wolność osobista,
·         prawo do sprawiedliwego procesu,
·         prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym,
·         prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami,
·         prawo do wolności oraz ochrony tajemnicy komunikowania się,
·         prawo do nienaruszalności mieszkania,
·         wolność poruszania się po terytorium RP,
·         wolność sumienia i religii,
·         prawo do wolności poglądów oraz do rozpowszechniania informacji,
 
b.   prawa i wolności polityczne
 
·         wolność zrzeszania się,
·         prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń oraz uczestnictwa w nich,
·         związkom zawodowym przysługuje prawo do strajku,
·         prawo do uczestnictwa w referendum czy prawo wyboru (prezydenta, posłów, senatorów oraz przedstawicieli do organów władzy samorządowej),
·         prawo do składania wniosków, petycji oraz skarg,
 
c.    prawa i wolności  ekonomiczne, socjalne i kulturalne
 
·         prawo do własności,
·         prawo do dziedziczenia,
·         wolność wyboru miejsca pracy i wykonywania zawodu,
·         prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
·        prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, inwalidztwem czy podeszłym wiekiem,
·        równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych niezależnie sytuacji materialnej,
·         prawo do nauki,
·         ochrona praw dziecka,
·         wolność twórczości artystycznej i badań naukowych,
·         prawo do korzystania z dóbr kultury.
 
Między innymi takich zagadnień mogą dotyczyć porady obywatelskie. Poza prawami Konstytucja narzuca na nas także obowiązki. Jakie są nasze obowiązki? Zapraszamy do śledzenia naszej strony.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +