Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2015-03-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kampania radiowa w Radiu Warszawa

 

Szanowni Państwo,          

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 23.03.2015 r. rozpoczęła się kampania radiowa na antenie Radia Warszawa 106.2 FM, której celem jest upowszechnianie produktu finalnego - bezpłatnych innowacyjnych narzędzi związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kształceniem osób dorosłych, m. in. programów szkoleń i doradztwa, materiałów szkoleniowych, strategii zarządzania wiekiem, płcią, różnorodnością w zakładzie pracy. Na antenie radia kampania będzie trwała do 27.03.2015 r. włącznie.

Wszystkie materiały są dostępne do bezpłatnego pobrania ze strony http://www.ffi.org.pl/innowacyjnymodelgodzenie/opismodelu

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


lubelskie
2015-03-20 | PWP Rynek pracy dla mam

Zmiany w scenariuszu warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn

Uprzejmie informujemy, że w treści „Scenariusza warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn” naniesiono zmiany wynikające z testowania produktu wśród 4 grup w Polsce. Ostateczna wersja scenariusza zostanie opracowana po przeprowadzeniu warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn na Litwie, który zgodnie z harmonogramem realizacji komponentu ponadnarodowego odbędzie się dnia 16.04.2015 r. Za organizację warsztatu odpowiedzialna jest organizacja partnerska z Wilna – Instytut Mobilnych Technologii dla Edukacji i Kultury.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2015-03-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rozstrzygnięcie postepowania w sprawie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozstrzygnięto postepowanie w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania do druku oraz wydruku w wersji książkowej oraz nagrania na płytę CD/DVD wersji elektronicznej publikacji – Produktu Finalnego w ramach projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

W ramach poszczególnych części zapytania ofertowego największą ilość punktów uzyskali następujący Oferenci:

CZĘŚĆ I: Przygotowanie do wydruku oraz wydruk w formie książkowej publikacji – Produktu Finalnego w ramach projektu” PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” – wydruk na papierze ekologicznym - Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. J.

CZĘŚĆ II: nagranie na płytę CD/DVD publikacji – Produktu Finalnego w ramach projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” - P.P.H. MULTIGRAF s.c., którzy odstąpili od podpisania umowy.

Kolejnym Oferentem na liście rankingowej był Grafpol Agnieszka Blicharz – Krupińska, która uzyskała w sumie 75,31 pkt. (opakowanie kartonowe).

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2015-03-19 | Mama na rynku pracy

Zapraszamy do przyjęcia stażystek w ramach projektu „Mama na rynku pracy”

Zachęcamy pracodawców/pracodawczynie do przyjmowania uczestniczek projektu "Mama na rynku pracy" na 5-cio miesięczne staże. 

 
Uczestniczki projektu ukończą jedno ze szkoleń:
•    Grupa 1 - Usługi gastronomiczne – catering;
•    Grupa 2 - Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej;
•    Grupa 3 -Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego;
•    Grupa 4 - Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera;
•    Grupa 5 - Kadry i płace z obsługą komputera.
 
5-cio miesięczne Staże rozpoczną się od 1 czerwca (gr. I oraz II) i 1 lipca (gr. III, IV i V) 
 
W celu pozyskania stażystki należy wypełnić i przesłać e-mailowo, lub za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście formularz dla pracodawców/czyń na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin. Formularz jest dostępny w zakładce projektu „Mama na rynku pracy” pod nazwą Oferta współpracy dla pracodawców poszukujących stażystek.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2015-03-19 | Mama na rynku pracy

Bezwzględne kryterium pierwszeństwa na obradach komisji rekrutacyjnej dla grup III, IV i V

Szanowni Państwo,

 
przypominamy, że tylko do końca marca 2015 r. można składać/uzupełniać dokumenty zgłoszeniowe do udziału w grupach:
III.    Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego,
IV.    Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera,
V.    Kadry i płace z obsługą komputera.
w ramach projektu „Mama na rynku pracy”.
 
Do składania dokumentów szczególnie zachęcamy osoby nieaktywne zawodowo, tj. osoby pozostające bez zatrudnienia, ale niezarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem udziału w projekcie, ze względu na wskaźniki założone do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. zagwarantowanie 10 miejsc dla kobiet nieaktywnych zawodowo, podczas obrad komisji rekrutacyjnych dla grup III, IV i V wprowadzone zostanie bezwzględne kryterium pierwszeństwa dla osób nieaktywnych zawodowo, do momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie 10 osób spełniających przedmiotowe kryterium.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2015-03-13 | PWP Rynek pracy dla mam

Nowości projektowe

Informujemy, że z końcem lutego zakończyły się staże dla uczestniczek w grupie IV.

Obecnie po zakończeniu projektu ogółem zatrudnienie podjęło 21 uczestniczek projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2015-03-12 | Mama na rynku pracy

Rozpoczęcie Doradztwa Indywidualnego - Grupa II

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 12.03.2015 r. pierwsze Uczestniczki z Grupy II - „Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej” rozpoczęły udział w Doradztwie indywidualnym w ramach projektu "Mama na rynku pracy".
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2015-03-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Walidacja Produktu Finalnego projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 05.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej dla Woj. Mazowieckiego, podczas którego odbyło się głosowanie w sprawie walidacji Produktu Finalnego projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

Podczas posiedzenia Sieci przedstawiciele Fundacji zaprezentowali produkt finalny projektu, a następnie ekspert RST przedstawił swoją opinię w sprawie walidacji PF.

Regionalna Sieć Tematyczna w głosowaniu podjęła uchwałę rekomendującą pozytywną walidację produktu finalnego.

Ostateczną decyzję w sprawie walidacji PF podejmie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jako instytucja finansująca projekt.

Produkt finalny dostępny jest na stronie http://ffi.org.pl/innowacyjnymodelgodzenie/opismodelu

Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem modelu zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


lubelskie
2015-03-11 | Mama na rynku pracy

Rozpoczęcie Doradztwa Indywidualnego - Grupa I

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 11.03.2015 r. pierwsze Uczestniczki z Grupy I - „Usługi gastronomiczne - Catering” rozpoczęły udział w Doradztwie indywidualnym w ramach projektu "Mama na rynku pracy".
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2015-03-10 | Integracja kluczem do sukcesu

Usługa Indywidualnego Pośrednictwa Pracy

Uprzejmie informujemy, iż od 6 do 27 marca zaplanowana została realizacja Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla 12 Uczestników/czek z grupy I „Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej” oraz grupy II „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej”.

 

Projekt "Integracja kluczem do sukcesu" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +