Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:łódzkie
2010-12-28 | Spin - Centrum II

Rezultaty projektu "Spin-Centrum II"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Spin – Centrum II” dotyczące I i II edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin – off i spin - out"

Projekt "Spin - Centrum II" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-12-27 | Aktywnie na rynku pracy

Termin przyjmowania zgłoszeń oraz Komisji Rekrutacyjnej na poradnictwo zawodowe, szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” oraz 3-miesięczny staż/praktykę zawodową

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż 4 stycznia 2011 r. odbędzie się Komisja Rekrutacyjna do II-giej grupy uczestników projektu „Aktywnie na rynku pracy”. Zakwalifikowane osoby zostaną objęte wsparciem w postaci indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, szkolenia „Kadry i płace z obsługą Symfonii” oraz 3-miesięcznego stażu/praktyki zawodowej.


Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie prosimy o dostarczenie Formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi dokumentami) do 31.12.2010 r. (piątek) do godziny 18.00.
Serdecznie zapraszamy osoby, które utraciły zatrudnienie w przeciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika.


Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Rekrutacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2010-12-27 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w Centrum Ekonomii Społecznej

Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek (30.12.2010) w godzinach od 15:00 do 18:00.

 Specjalista będzie w wyznaczonych godzinach, dostępny pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Serdecznie zapraszamy na konsultacje.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2010-12-23 | Aktywne obywatelstwo

Poradnictwo prawne a obywatelskie

 

Poradnictwo prawne to udzielanie osobom fizycznym porad prawnych lub informacji o obowiązującym stanie prawnym dotyczącym danej sprawy oraz sposobu jej rozwiązania. Porady prawne często mają na celu pomoc w opracowaniu konkretnego dokumentu prawnego; są udzielane przez osoby, które ukończyły wyższe studnia prawnicze, w tym przez aplikantów sądowych, adwokackich, prokuratorskich, radcowskich i notarialnych lub studentów prawa.
Natomiast poradnictwo obywatelskie to udzielanie osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela będące metodą wsparcia osób, które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Porady dotyczyć mogą m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, a informacje m.in. spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracją publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych.
 Porady obywatelskie mają o wiele szerszy zakres i mogą być udzielane nie tylko osobom fizycznym ale także organizacjom pozarządowym. Zasadnicza różnica polega także na tym, że porady prawne udzielane są przez osoby, które ukończyły studia prawnicze a dzięki poradzie prawnej można uzyskać pomoc przy przygotowaniu dokumentu prawnego.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2010-12-23 | Aktywnie na rynku pracy

Wyniki rekrutacji na szkolenie "Grafika komputerowa"

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji na szkolenie "Grafika komputerowa" realizowanego w ramach projektu "Aktywnie na rynku pracy". Lista Podstawowa i Lista Rezerwowa znajdują się w podzakładce rekrutacja.
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-12-23 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w Centrum Ekonomii Społecznej

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.

poniedziałek (27.12.2010) w godzinach od 15:00 do 18:00 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa, a we wtorek (28.12.2010) od 15:00 do 18:00 dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjaliści, w wyznaczonych godzinach, dostępni będą pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.

Przypominamy iż, są to już ostatnie dyżury doradców, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-12-22 |

Praca Biur FFI w Lublinie i w Łodzi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2010 r. biura Fundacji w Lublinie i w Łodzi będą nieczynne.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 


łódzkie
2010-12-20 | Spin - Centrum II

Zakończenie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 18.12.2010 (sobota) grupa I szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out", realizowanego w ramach projektu „Spin-Centrum II” zakończyła zajęcia. Wszyscy uczestnicy I edycji szkolenia zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników I grupy szkolenia w ostatnim dniu zajęć.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2010-12-20 | Spin - Centrum II

Rozpoczęcie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2010 r. rozpoczęło się szkolenie "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out" dla III edycji, realizowane w ramach projektu „Spin-Centrum II”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-12-20 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach Centrum Ekonomii Społecznej

 Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych w środę (22.12.2010), specjalista ds. marketingu będzie dostępny w godzinach od 8:00 do 11:00.

Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek (23.12.2010) w godzinach od 8:30 do 11:30.
 
Specjaliści będą w wyznaczonych godzinach, dostępni pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +