Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2010-12-17 | Aktywnie na rynku pracy

Termin Komisji Rekrutacyjnej na szkolenie „Grafika komputerowa”

Szanowni Państwo,
 

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna na szkolenie „Grafika komputerowa” w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy” odbędzie się w dniu 22 grudnia 2010 r.


Osoby zainteresowane udziałem w w/w szkoleniu prosimy o dostarczenie Formularzy zgłoszeniowych (wraz z wymaganymi dokumentami) do 21.12.2010 r. (wtorek) do godziny 18.00.
 

Serdecznie zapraszamy osoby, które utraciły zatrudnienie w przeciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika.


Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Rekrutacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2010-12-17 | Aktywne obywatelstwo

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo aktywne, zdolne do samoorganizacji, a także określania i osiągania wyznaczonych celów bez nakładania na nie przymusu ze strony władzy państwowej. Cechuje je zainteresowanie obywateli wspólnym działaniem na rzecz osiągnięcia wspólnego celu oraz poczucie odpowiedzialności za społeczność.

Społeczeństwo obywatelskie można także rozumieć jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, państwem i rynkiem, w której  działają organizacje społeczne, powołane oddolnie czyli przez samych obywateli.

 
Przejawy społeczeństwa obywatelskiego:
 • aktywność społeczna,

 • organizacje pozarządowe,

 • samorządność,

 • wolontariat,

 • współpraca dla dobra wspólnoty,

 • trwały i zrównoważony rozwój.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

lubelskie
2010-12-17 |

Dyżury doradców w Centrum Ekonomii Społecznej

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.

poniedziałek (20.12.2010) w godzinach od 8:15 do 10:00 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa, a we wtorek (21.12.2010) od 17:00 do 18:00 dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjaliści, w wyznaczonych godzinach, dostępni będą pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, są to już ostatnie dyżury doradców, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  


łódzkie
2010-12-14 | Spin - Centrum II

Dyżur sobotni, woj. łódzkie

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe do projektu „Spin - Centrum II” są przyjmowane w Biurze Projektu w Łodzi (ul. Zachodnia 70, IV piętro, p. 415D), codziennie w godzinach 8:00 - 16:00, a także podczas dyżuru w sobotę, 18 grudnia 2010 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-12-14 | Centrum Ekonomii Społecznej

Wyniki Komisji Rekrutacyjnych dla podmiotów ES

Uprzejmie informujemy, że dnia 13.12.2010 r. obradowała kolejna Komisja Rekrutacyjna na usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”.  Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja.

Dyżury specjalistów potrwają do końca grudnia 2010 r.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2010-12-14 | Warto uczyć się całe życie

Kampania w Radio Bon Ton

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęła się kolejna kampania radiowa promująca kształcenie ustawiczne. Na antenie chełmskiego Radia Bon Ton 104,90 FM od 13 do 26 grudnia można usłyszeć 4 spoty promocyjno-informacyjne. Spoty mają za zadanie zwrócenie Państwa uwagi na możliwości i korzyści jakie daje formalne kształcenie ustawiczne. Wszystkich mieszkańców Chełma i okolic zachęcamy do słuchania.

Zachęcamy do śledzenia kampanii promocyjnej w regionalnych mediach. Zapraszamy też do podzakładki Kampania medialna, gdzie można posłuchać spotów. Jeśli, któryś ze spotów szczególnie się Państwu podoba i chcecie się tym z nami podzielić, bądź jeśli macie jakieś uwagi zachęcam do kontaktu mailowego: m.cybula@ffi.org.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2010-12-13 | Spin - Centrum II

Rekrutacja uzupełniająca na listę rezerwową do III edycji szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (tj. 13.12.2010), rozpoczęliśmy rekrutację uzupełniającą na listę rezerwową do III edycji szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out". Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 17.12.2010 (piątek) do godziny 12.00.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja, Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2010-12-13 | Spin - Centrum II

Zakończenie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 12.12.2010 (niedziela) grupa II szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out", realizowanego w ramach projektu „Spin-Centrum II” zakończyła zajęcia. Wszyscy uczestnicy II edycji szkolenia zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników II grupy szkolenia w ostatnim dniu zajęć.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-12-13 | Aktywnie na rynku pracy

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgłoszenia na szkolenie „Grafika komputerowa” w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy” przyjmowane są do 21 grudnia 2010 r. włącznie.
Zgłoszenia na szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” przyjmowane są do 31 grudnia 2010 r. włącznie.

Jeśli jesteś osobą pozostającą bez zatrudnienia, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy utraciła zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, mieszkasz na wsi w woj. lubelskim. Skorzystaj z naszej bezpłatnej oferty szkoleń, poradnictwa zawodowego oraz 3-miesięcznych staży/praktyk zawodowych.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Rekrutacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2010-12-13 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych w środę (15.12.2010), specjalista ds. marketingu będzie dostępny w godzinach od 8:00 do 11:00.

Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek (16.12.2010) w godzinach od 15:00 do 18:00.
 
Specjaliści będą w wyznaczonych godzinach, dostępni pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +