Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2010-12-10 | Aktywne obywatelstwo

Podziękowanie dla Tygodnika Nadwiślańskiego

Dziękujemy „Tygodnikowi Nadwiślańskiemu” za wsparcie inicjatywy poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie woj. podkarpackiego poprzez bezpłatne zamieszczenie artykułu promującego projekt „Aktywne obywatelstwo”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem.
 

łódzkie
2010-12-10 | Spin - Centrum II

Wyniki rekrutacji na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji do III edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out". Lista Podstawowa i Rezerwowa znajduje się w podzakładce Rekrutacja. W podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze dostępny jest harmonogram szkoleń.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-12-10 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.

poniedziałek (13.12.2010) w godzinach od 8:15 do 11:15 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa, a we wtorek (14.12.2010) od 16:00 do 18:00 dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjaliści, w wyznaczonych godzinach, dostępni będą pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, są to już ostatnie dyżury doradców, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  


łódzkie
2010-12-06 | Spin - Centrum II

Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych do trzeciej edycji szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum II”

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna na trzecią edycję szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum II” odbędzie się 10.12.2010 r. (piątek). Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu przy ul. Zachodniej 70 (4 piętro, pok. 415D) do 09.12.2010 r. (czwartek) do godziny 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja, Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt „Spin-Centrum II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-12-06 | Warto uczyć się całe życie

O kształceniu ustawicznym w prasie regionalnej

Informujemy, że dnia 6 grudnia 2010 r. w ramach kampanii prasowej w projekcie Warto uczyć się całe życieopublikowano pierwszy artykuł o kształceniu ustawicznym. Tekst został napisany przez wicekurator z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Panią Annę Dudek – Janiszewską. Publikacja ukazała się w Dzienniku Wschodnim.

Jeśli nie mieli państwo możliwości przeczytania artykułu w poniedziałkowej gazecie, zostało ono zamieszczone na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2010-12-06 |

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza / International Volunteer Day!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wolontarystycznie włączają się w działania  naszej Fundacji i  innych organizacji pozarządowych. Wolontariat to doskonała forma szlifowania charakteru, zdobywania umiejętności pracy w zespole i samorealizacji.

Wszystkim Wolontariuszom życzymy satysfakcji z pracy, wytrwałości w dążeniu co celu oraz sukcesów w realizacji swoich planów.

Szczególne życzenia i podziękowania składamy naszym zagranicznym wolontariuszom z Białorusi i Malty.  Dziękujemy za Wasze wsparcie i zaangażowanie. 

Zespół Fundacji „Fundusz Inicjatyw”

 

 

Happy International Volunteer Day!

 

On this special day “Initiative Fund” Foundation would like to thank all the people working as volunteers in the Foundation as well as in other nongovernmental organizations. Volunteerism is a great opportunity to hone character, gain new skills such as effective teamwork, and to a attain sense of self-realization.

 

We wish all volunteers satisfaction with their work, persistency in pursuing goals. May all your plans be fulfilled!  

 

We would also like to express our gratefulness and special wishes to our foreign volunteers from Belarus and Malta. Many thanks for your support and involvement!

 

“Initiative Fund” Foundation team


lubelskie
2010-12-06 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych w środę (08.12.2010), specjalista ds. marketingu będzie dostępny w godzinach od 9:00 do 11:00.

Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek (09.12.2010) w godzinach od 15:00 do 18:00.
 
Specjaliści będą w wyznaczonych godzinach, dostępni pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2010-12-03 | Centrum Ekonomii Społecznej

Rezultaty projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Centrum Ekonomii Społecznej” dotyczące III edycji szkolenia „Wstęp do Ekonomii Społecznej”.

Przypominamy, że do końca grudnia 2010 r. w Centrum Ekonomii Społecznej osoby fizyczne mogą skorzystać z doradztwa indywidualnego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zapraszamy na usługi z zakresu prawa, księgowości i marketingu.

Zapraszamy osoby zainteresowane ekonomią społeczną do składania dokumentów zgłoszeniowych w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2010-12-03 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej

 Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.

 W poniedziałek (06.12.2010) w godzinach od 8:15 do 11:15 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa, a we wtorek (07.12.2010) od 15:00 -18:00 dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjaliści, w wyznaczonych godzinach, dostępni będą pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.

Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  


lubelskie
2010-12-02 | Aktywnie na rynku pracy

Zostań grafikiem!

Lubisz pracować z komputerem i interesuje Cię poznanie tajników grafiki komputerowej?
Jeśli chciałbyś nauczyć się wykonywać projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym – weź udział w bezpłatnym szkoleniu pn. „Grafika komputerowa” w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
 

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz zasady m.in. wykonywania plakatów, ulotek i innych kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach. Dowiesz się również, jak profesjonalnie przygotować projekt do wydruku.
 

Aby w pełni wykorzystać nabytą wiedzę podczas szkolenia, wszyscy uczestnicy projektu zostaną skierowani na 3-miesięczny staż/praktykę zawodową, np. w agencji reklamowej.
 

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe na powyższe szkolenie przyjmowane są do 21 grudnia 2010 r. włącznie.
 

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Rekrutacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +