Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2010-12-01 | Aktywne obywatelstwo

Oferty pracy dla Kierowników Biur, doradców obywatelskich i doradców prawnych

W związku z zaplanowanym, w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo”, otwarciem Biur Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje Kierowników biur, doradców obywatelskich oraz doradców prawnych. Szczegółowe informacje nt. ofert znajdują się w zakładce Praca.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2010-11-30 |

Nowa inicjatywa Fundacji "Fundusz Inicjatyw"

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się nową inicjatywą podjętą przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”. Więcej informacji w podzakładce „Oferta dla Instytucji Rynku Pracy” w zakładce „Oferta”.

łódzkie
2010-11-30 | Spin - Centrum II

Zmiana w harmonogramie zajęć - II edycja

W związku z warunkami atmosferycznymi i związanymi z nimi kłopotami komunikacyjnymi nastąpiła zmiana w harmonogramie dla II edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out".

Zaistaniałe zmiany:

  • 30.11.2010 - zamiast Planu marketingowego odbędą się zajęcia z Podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • 02.12.2010 - zamiast Komercjalizacji wynalazków i innowacyjnych technologii: udzielanie licencji, sprzedaż wynalazku odbędą się zajęcia z Podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • 04.12.2010 - zamiast zajęć z Podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się zaległe zajęcia z Planu marketingowego oraz Komercjalizacji wynalazków i innowacyjnych technologii: udzielanie licencji, sprzedaż wynalazku


Przepraszamy za wszelkie zmiany i wynikające z nich niedogodności.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-11-30 | Centrum Ekonomii Społecznej

Nowe informacje na temat partnerstw lokalnych.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Partnerstwa lokalne pojawiły się nowe informacje przybliżające ideę partnerstw. Zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym tekstem.


lubelskie
2010-11-30 | Warto uczyć się całe życie

Nowoczesne metody nauczania - blended learning

 

W podzakładce Rozmaitości opisaliśmy nowoczesną metodę nauczania jaką jest blended-learning.
Zachęcamy Państwa do lektury tego artykułu i zapoznania się możliwościami jakie niosą nowe metody edukacji dorosłych.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2010-11-30 | Konkurencyjni - szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa

Podziękowania

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 listopada 2010 r. dobiega końca realizacja projektu "Konkurencyjni – szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa”.
 
12 osób skorzystało ze szkolenia „Kadry i płace z obsługą Symfonii”, 11 osób przystąpiło do egzaminu, zdało go z wynikiem pozytywnym oraz uzyskało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Przydatność wiedzy zdobytej na szkoleniu, wykładowcy oraz sposób organizacji samego szkolenia otrzymały wysokie oceny.
Wszystkim naszym byłym uczestnikom/uczestniczkom życzymy szybkiego znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz wielu sukcesów.
Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom
i osobom, które przyczyniły się do sukcesu projektu.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2010-11-26 | Konkurencyjni - szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa

Projekt „Konkurencyjni – szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa” dobiega końca

   Projekt „Konkurencyjni – szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa” zakończy się w dniu 30.11.2010 r.

   W ramach projektu zorganizowaliśmy szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”,
z którego skorzystało 12 mieszkańców Lubartowa, a ukończyło je 11 osób. Obecnie z byłymi uczestnikami/uczestniczkami szkolenia przeprowadzane są wywiady telefoniczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2010-11-26 | Aktywne obywatelstwo

Jakie usługi będą świadczone w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo”?

Trzy Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego zostaną uruchomione w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu w marcu 2011 r. w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo”.

W Biurach będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych, w tym pomocy w opracowywaniu pism dotyczących kwestii prawnych oraz bezpłatnych porad obywatelskich - dotyczących spraw rodzinnych, mieszkaniowych, finansowych, spadkowych, własnościowych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, bezrobocia i innych. Usługi będą świadczone przez 9 wykwalifikowanych doradców.

 

Aktualnie prowadzone są działania związane z wyborem i przeszkoleniem doradców w celu podniesienia poziomu prowadzonego poradnictwa.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-11-26 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.

W poniedziałek (29.11.2010) w godzinach od 8:15 do 11:15 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa. Specjalita, w wyznaczonych godzinach, dostępny będzie pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja. Usługi potrwają do końca grudnia 2010 r.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

international
2010-11-25 | Woman in the modern world

Spotkanie grupy wsparcia / Support group meeting

We wtorek 23 listopada 2010 Fundacja “Fundusz Inicjatyw” miała przyjemność gościć uczestników/czki Grupy wsparcia na pierwszym spotkaniu organizowanym jako działanie lokalne w ramach projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world”.  

Spotkanie miało charakter organizacyjny, a jego celem było zapoznanie uczestników/czek z celami i tematyką projektu, działaniami realizowanymi lokalnie i na skalę międzynarodową, a także z działalnością samej Fundacji. Ponadto, przedstawiona została prezentacja na temat stereotypów w wychowaniu i edukacji kobiet i mężczyzn.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia oraz ulotki promującej spotkania Grupy wsparcia.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w spotkaniu!

---

On Tuesday 23rd November 2010 “Initiative Fund” Foundation had the pleasure to host Support group meeting organized within Grundtvig partnership project “Woman in the modern world” as our local activity.

The meeting had an introductory character and aimed at acquainting participants with the aims and themes of  the project, activities to be undertaken locally and internationally, as well as with our Foundation’s activities. Moreover, presentation on stereotypes in upbringing and education of women and men was held.

 

We encourage you to take a look at a photo gallery of this event.

 

We would like to thank all the participants who decided to take part in Support group meeting!
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +