Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2010-11-23 | Centrum Ekonomii Społecznej

Wyniki Komisji Rekrutacyjnych dla podmiotów ES

Uprzejmie informujemy, że dnia 22.11.2010 r. obradowała kolejna Komisja Rekrutacyjna na usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”.  Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja.

Wszystkie podmioty ES zainteresowane uczestnictwem w projekcie serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dyżury doradców potrwają do końca grudnia 2010 r.
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-11-23 | Centrum Ekonomii Społecznej

Zakończenie szkolenia

Uprzejmie informujemy, że w niedzielę, 21 listopada 2010 zakończyła się trzecia, ostatnia edycja szkolenia „Wstęp do Ekonomii Społecznej”, zorganizowana w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”. Szkolenie zakończyło się egzaminem, wszyscy uczestnicy zdali go z wynikiem pozytywnym. Zapraszamy do galerii, w celu obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Projekt „Centrum Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2010-11-22 | Aktywnie na rynku pracy

Termin Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjmowania zgłoszeń

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgłoszenia na szkolenie „Grafika komputerowa” w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy” przyjmowane są do dnia 21 grudnia 2010 r. włącznie. Termin Komisji Rekrutacyjnej przewidziany jest na dzień 22 grudnia 2010 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” mija 31 grudnia 2010 r. Komisja Rekrutacyjna na to szkolenie odbędzie się 4 stycznia 2011 r.

Informacje o warunkach uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Rekrutacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


łódzkie
2010-11-22 | Spin - Centrum II

Rozpoczęcie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 20 listopada 2010 r. rozpoczęło się szkolenie "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out" dla I edycji, realizowane w ramach projektu „Spin-Centrum II”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-11-22 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych w środę (24.11.2010), specjalista ds. marketingu będzie dostępny w godzinach od 8:00 do 11:00.

Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek (25.11.2010) w godzinach od 15:00 do 18:00.
 
Specjaliści będą w wyznaczonych godzinach, dostępni pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-11-19 | Aktywnie na rynku pracy

Sposób na wyjście z bezrobocia

Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych w każdym kraju. W Polsce niemal połowę liczby osób bezrobotnych stanowią osoby zamieszkałe na wsi. Chcąc wspomóc na rynku pracy niepracujących mieszkańców wsi, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” kieruje do nich bezpłatne szkolenia, poradnictwo zawodowe oraz 3-miesięczne staże i praktyki.
 

W ramach projektu „Aktywnie na rynku” oferujemy Państwu 4 szkolenia do wyboru:
- „Grafika komputerowa”
- „Kadry i płace z obsługą Symfonii”
- „Organizacja usług kateringowych”
- „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”.

Dodatkowo, osobom biorącym udział w projekcie przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe (do 4 zł brutto/godzinę szkoleniową) oraz stypendium stażowe/praktykanckie (do 1317 zł brutto miesięcznie).

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Rekrutacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


podkarpackie
2010-11-19 | Aktywne obywatelstwo

Dlaczego FFI wprowadza nową inicjatywę dla Podkarpacia?

W Polsce niewiele podmiotów działa jako Biura porad obywatelskich lub prawnych (w 2006 roku było to jedynie około 40 podmiotów). Najprężniej działająca organizacja zrzeszająca 29 Biur porad obywatelskich ma tylko 2 Biura na terenie województwa podkarpackiego – w Krośnie i Przemyślu. Dlatego też inicjatywa Fundacji jest skierowana do powiatów, w których dostęp do tego typu porad jest utrudniony, tj. niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i m. Tarnobrzeg. Ponadto, tereny te sąsiadują bezpośrednio z województwem lubelskim. 

W ramach projektu „Aktywne obywatelstwo” w marcu 2011 roku zostaną uruchomione 3 Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w trzech miastach województwa podkarpackiego: Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. W Biurach świadczone będą bezpłatne usługi poradnictwa prawnego i obywatelskiego przez wykwalifikowanych doradców.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Informacjami nt. funkcjonowania naszych Biur Poradnictwa oraz zachęcamy do odwiedzenia portali internetowych zawierających informacje nt. poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz aktywności i społeczeństwa obywatelskiego – aktualne linki do stron dostępne są w zakładce Informacje dla zainteresowanych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-11-18 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżur sobotni w Centrum Ekonomii Społecznej

Informujemy, iż Biuro projektu Centrum Ekonomii Społecznej przy Narutowicza 57/4 będzie otwarte także w najbliższą sobotę – 20 listopada - w godzinach 10:00-13:00.

Serdecznie zapraszamy!
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2010-11-18 | Centrum Ekonomii Społecznej

Rozpoczęcie III edycji szkolenia „Wstęp do Ekonomii Społecznej”

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 18 listopada 2010 rozpoczęła się III - ostatnia edycja szkolenia „Wstęp do Ekonomii Społecznej”. Uczestnicy szkolenia podczas zajęć poznają podstawy prawne działalności w sektorze ekonomii społecznej, zagadnienia finansowe w podmiotach ES, poruszą temat współpracy z urzędami i dowiedzą się jak pozyskać dotacje na rozpoczęcie działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Zdjęcia z rozpoczęcia zajęć dostępne są w Galerii projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-11-18 | Warto uczyć się całe życie

Innowacyjne rozwiązania edukacyjne

W podzakładce Rozmaitości przedstawiamy Państwu przykładowe innowacyjne rozwiązania, które znalazły zastosowanie w edukacji. Artykuł wyjaśnia pojęcia, które coraz częściej pojawiają się w ogłoszeniach i informacjach skierowanych do osób chcących podjąć naukę. Jest to kilka nowinek technologicznych, które coraz częściej uzupełniają tradycyjne metody nauczania. Zachęcamy do lektury.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +