Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.




Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualności



wybierz projekt:



international
2010-10-29 |

New international Grundtvig training courses

We truly encourage you to visit the web page devoted to International trainings organized by “Initiative Fund” Foundation.

Currently we are looking for participants of Grundtvig in-service training courses: “Staff management in adult education institutions” and “Modernity and Tradition in Adult Education”.

Feel welcome to participate in our trainings!

 


lubelskie
2010-10-29 |

Praktyki/Wolontariat dla osoby anglojęzycznej/ Traineeship opportunity for English speaking foreigner

 

W związku z dywersyfikacją działalności oraz rozwojem współpracy międzynarodowej poszukujemy anglojęzycznego obcokrajowca (kobieta/mężczyzna) do odbycia praktyk/wolontariatu. Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce Praca.
With the view of the diversification of activities and development  of international cooperation “Initiative Fund” Foundation is looking for English-speaking foreigner (man/woman) for the position: trainee / intern / volunteer.  Detailed information is available in the job section.

podkarpackie
2010-10-28 | Aktywne obywatelstwo

Bądź aktywnym obywatelem!

Czy wiesz co kryje się pod terminem aktywne obywatelstwo? Dialog obywatelski? Poradnictwo obywatelskie i prawne?

Jeśli nie, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakładką Aktywne obywatelstwo na stronie internetowej projektu, a także z innymi portalami poświęconymi temu zjawisku dostępnymi w zakładce Informacje dla zainteresowanych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2010-10-27 | Warto uczyć się całe życie

Andragogika? …….. ale o co chodzi?

Czy osoby dorosłe są w stanie uczyć się efektywnie?
Od czego zależy skuteczność uczenia się?
Jak uczą się ludzie dorośli?

Odpowiedź na te pytania w dziale Rozmaitości w zakładce projektu „Warto uczyć się całe życie”.

Zapraszamy do lektury!!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-10-26 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczynamy rekrutację – formularz zgłoszeniowy już do pobrania!

Uprzejmie informujemy, iż dostępny jest już regulamin udziału w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy projektu.
Dokumenty dostępne są w zakładce Rekrutacja.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty:
- na szkolenie „Grafika komputerowa” w okresie listopad – grudzień 2010,
- na szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” w okresie listopad – grudzień 2010,
- na szkolenie „Organizacja usług kateringowych” w okresie luty – marzec 2011,
- na szkolenie „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” w okresie luty – marzec 2011.

Przyjmowanie zgłoszeń na 2 pierwsze szkolenia rozpoczynamy w dniu 2 listopada 2010 r. Przypominamy, iż absolwenci szkoleń będą zobligowani do odbycia płatnego 3-miesięcznego stażu/praktyki zawodowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2010-10-26 | Spin - Centrum II

Rozpoczęcie kampanii radiowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.10.2010 r. na antenie Radia Parada (96,00 FM) rozpoczęła się trzytygodniowa kampania promocyjna w ramach projektu „SPIN - CENTRUM II”. Zapraszamy do posłuchania naszego spotu.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-10-26 | Centrum Ekonomii Społecznej

Ostateczny termin składania dokumentów na III edycję szkolenia

Informujemy, iż do wtorku 2 listopada 2010 trwa rekrutacja na ostatnią edycję szkolenia „Wstęp do Ekonomii Społecznej”. Zapraszamy osoby zainteresowane ekonomią społeczną do składania dokumentów zgłoszeniowych w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać z podzakładki Rekrutacja. Komisja Rekrutacyjna na szkolenie odbędzie się 3 listopada 2010 r.

Zapraszamy również do zapoznania się dotychczas osiągniętymi rezultatami projektu „Centrum Ekonomii Społecznej” dotyczącymi II edycji doradztwa grupowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-10-25 | Konkurencyjni - szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa

Początek zajęć szkoleniowych w ramach projektu „Konkurencyjni – szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 października 2010 r. (poniedziałek) w Lubartowie rozpoczęło się szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” realizowane w ramach projektu „Konkurencyjni – szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, znajdujących się w galerii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-10-25 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców i harmonogram usług na listopad

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych w środę (27.10.2010), specjalista ds. marketingu będzie dostępny w godzinach od 8:00 do 11:00.

Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek (28.10.2010) w godzinach od 15:00 do 18:00.
Specjaliści będą w wyznaczonych godzinach, dostępni pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
W podzakładce Zakres wsparcia jest już dostępny harmonogram usług prawnych, księgowych i marketingowych oraz doradztwa indywidualnego z zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Informujemy, iż istnieje również możliwości przeprowadzenia mini-wykładów doradczych w siedzibie podmiotu ekonomii społecznej z wcześniej umówionego zakresu.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-10-22 |

Oferty pracy

Informujemy, że nowe oferty pracy dla wykładowców i doradców są dostępne w zakładce Praca




strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +