Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2010-10-01 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

 

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.
 
W poniedziałek (04.10.2010) w godzinach od 8:15 do 11:15 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa, a we wtorek (05.10.2010) od 15:00 -18:00 dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjaliści, w wyznaczonych godzinach, dostępni będą pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  


lubelskie
2010-10-01 | Konkurencyjni - szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa

Dyżur rekrutacyjny w Lubartowie – 5 października

Serdecznie zapraszamy na dyżur rekrutacyjny w Lubartowie, który odbędzie się w dniu 5 października (wtorek) w budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, II piętro, sala 30 w godz. 9:00- 13:00.

Podczas dyżuru będzie można zasięgnąć informacji o projekcie, szkoleniu „Kadry i płace z obsługą Symfonii”, wypełnić dokumenty rekrutacyjne oraz rozwiązać test komputerowy.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby:
·         w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 18 roku życia oraz poniżej 59 roku życia (kobiety) i 64 roku życia (mężczyźni),
·         pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane jako bezrobotne,
·         zamieszkałe na terenie miasta Lubartów (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
·         posiadające podstawową znajomość obsługi komputera.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2010-09-30 | Zmiany

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 września 2010 r. dobiega końca realizacja projektu „Zmiany”.

Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w zajęciach z grupowego doradztwa zawodowego oraz w jednym z trzech szkoleń do wyboru: „Sprzedaż z obsługą komputera”, „Kadry i płace z obsługą Symfonii” oraz „Florystyka i aranżacje roślinne”. 
 
Osoby uczestniczące bardzo wysoko oceniły przydatność wiedzy zdobytej na zajęciach doradztwa zawodowego i szkoleniach, wysokie oceny otrzymali również wykładowcy oraz sposób organizacji szkoleń i doradztwa.
 
Wszystkim życzymy szybkiego znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz powodzenia w rozwijaniu kariery zawodowej w branżach pozarolniczych. Część absolwentów zdeklarowała, że już w najbliższym czasie ma zamiar otworzyć własną działalność. Wszystkim życzymy powodzenia!
 
Fundacja pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do sukcesu projektu "Zmiany".
 

Projekt „Zmiany” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-09-30 | Warto uczyć się całe życie

Materiały promocyjno-informacyjne już gotowe!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjno - informacyjnymi, które zostały stworzone by promować formalne kształcenie ustawiczne wśród mieszkańców lubelszczyzny w ramach projektu „Warto uczyć się całe życie”. Materiały są dostępne w podzakładce Kampania medialna.
Plakaty i ulotki zostaną rozdystrybuowane na terenie całego województwa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2010-09-30 | Znajdź pracę

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 września 2010 r. dobiega końca realizacja projektu „Znajdź pracę". Uczestnicy i uczestniczki szkolenia wzięli udział w zajęciach z grupowego doradztwa zawodowego, jednym z trzech szkoleń: „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych”, „Sprzedaż z obsługą komputera”, „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” oraz skorzystali z indywidualnego pośrednictwa pracy.

Osoby uczestniczące bardzo wysoko oceniły przydatność wiedzy zdobytej na zajęciach doradztwa zawodowego i szkoleniach, wysokie oceny otrzymali również wykładowcy oraz sposób organizacji szkoleń i doradztwa.
 
Wszystkim życzymy szybkiego znalezienia satysfakcjonującej pracy, a tym absolwentom projektu, którym już się to udało życzymy wielu sukcesów.
 
Fundacja pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do sukcesu projektu "Znajdź pracę".
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2010-09-29 | Centrum Ekonomii Społecznej

Ostateczny termin składania dokumentów na II edycję doradztwa grupowego

 

Informujemy, że dnia 04.10.2010 r. odbędzie się Komisja Rekrutacyjna na październikową II edycję doradztwa grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”.
 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 01.10.2010 r. do godziny 18:00 w Biurze Centrum Ekonomii Społecznej przy Narutowicza 57/4 w Lublinie.
 
Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2010-09-28 | Centrum Ekonomii Społecznej

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że dnia 27.09.2010 odbyła się kolejna Komisja Rekrutacyjna na doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES dla osób fizycznych realizowane w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”

Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja. Zapraszamy osoby zakwalifikowane na konsultacje ze specjalistą ds. ekonomii społecznej.
 
Wszystkie osoby fizyczne zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Centrum Ekonomii Społecznej” serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Wciąż trwa nabór na szkolenia i doradztwo organizowane w ramach projektu.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

international
2010-09-27 | Woman in the modern world

Międzynarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu „Woman in the modern world” / International partner meeting within the project „Woman in the modern world”

Uprzejmie informujemy, iż w terminie 14-15 października 2010r. w Lublinie odbędzie się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world”. Nasza Fundacja będzie gościć 11 uczestników z 5 krajów europejskich: Francji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy oraz Włoch. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką projektu na naszej stronie internetowej.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie 2007-2013”.

 

 

 

We would like to kindly inform that the first international meeting of Partners within Grundtvig Partnership Project “Woman in the modern world” will take place in Lublin from 14-15 October 2010. Our Foundation will host 11 Participants from 5 European countries: France, Spain, Lithuania, Latvia and Italy. We encourage you to get acquainted with main themes of the project on our website.

 

This project has been funded with support from the European Commission, Lifelong Learning Programme 2007-2013.

 


lubelskie
2010-09-27 | Zmiany

Zakończenie usług w projekcie „Zmiany”

Informujemy, że zakończyły się już usługi w ramach projektu „Zmiany”.

W projekcie wzięły udział trzy 15-osobowe grupy szkoleniowe, które skorzystały z zajęć grupowego doradztwa zawodowego oraz z usług szkoleniowych.

 

Projekt „Zmiany” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


łódzkie
2010-09-27 | Spin - Centrum II

Zaczynamy rekrutację - jest już dostępny formularz zgłoszeniowy!!!

Uprzejmie informujemy, iż dostępny jest już regulamin udziału w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy. Dokumenty dostępne są w zakładce Rekrutacja. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy w dniu 1 października 2010 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Łodzi, ul. Zachodnia 70, IV piętro, pok. 415D (Pon. – Pt, w godz. 8.00 – 16.00). Formularze zgłoszeniowe można także przesyłać pocztą (w przypadku formularzy przesłanych pocztą za datę zgłoszenia uznana zostanie data wpływu dokumentów do biura projektu).

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w zakładce: "Spin-Centrum II” woj. łódzkie.

Rekrutacja trwa od października 2010 do lutego 2011 r.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +