Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2010-08-06 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.

W poniedziałek (09.08.2010) w godzinach od 8:15 do 11:15 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa, a we wtorek (10.08.2010) od 15:00 -18:00 dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjaliści, w wyznaczonych godzinach, dostępni będą pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  


lubelskie
2010-08-03 | Centrum Ekonomii Społecznej

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej na pierwszą edycję doradztwa grupowego

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 02.08.2010 odbyła się Komisja Rekrutacyjna na pierwszą edycję doradztwa grupowego realizowanego w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”.  Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja.
 
Wszystkie osoby fizyczne zainteresowane uczestnictwem w projekcie serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2010-08-03 |

Sukces międzynarodowego szkolenia FFI

 Informujemy, iż naszej organizacji, jako jednej z nielicznych w Polsce, udało się sfinalizować organizację międzynarodowego szkolenia w ramach programu "Uczenie się przez Całe Życie", podprogramu Grundtvig.

Szkolenie, pt. „Effective Project Management for the adult education staff”  odbędzie się w dniach 5-10.09.2010r. w Lublinie.  
Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do różnego typu organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.
Oferta skierowana jest do osób z 27 krajów Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo) oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Turcji.
  
Kurs zamieszczony był w europejskim katalogu szkoleń Grundtvig. Osoby z krajów uprawnionych miały możliwość uzyskania dofinansowania na udział w kursie. W tym celu należy aplikować o grant Grundtvig w Narodowej Agencji. Nasze szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród międzynarodowej publiczności. Do chwili obecnej uzyskaliśmy informacje o otrzymanym grancie od 10 osób m.in. z: Włoch, Holandii, Łotwy, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii.
 
Celem kursu będzie przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania i ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów międzynarodowych.
 
 
Niebawem otworzymy rekrutację na szkolenie dla osób zainteresowanych z Polski.
 

lubelskie
2010-08-03 | Konkurencyjni - szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa

Nowa inicjatywa Fundacji "Fundusz Inicjatyw" dla mieszkańców Lubartowa

 Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01.08.2010 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Konkurencyjni – szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa”.
W ramach projektu 12 osób pozostających bez zatrudnienia, będących mieszkańcami Lubartowa będzie miało możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu „Kadr i Płac z obsługą Symfonii”.
Rekrutacja rozpocznie się z dniem 1 września bieżącego roku.
Zapraszamy wkrótce na podstronę projektu, na której będą mogli Państwo znaleźć więcej informacji na temat projektu.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2010-08-02 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

 

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych w środę (04.08.2010), specjalista ds. marketingu będzie dostępny w godzinach od 8:00 do 11:00.
 
Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek (05.08.2010) w godzinach od 15:00 do 18:00.
 
Specjaliści będą w wyznaczonych godzinach, dostępni pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

lubelskie
2010-08-02 | Zmiany

Zakończenie grupowego doradztwa zawodowego dla grupy III

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.07.2010 r. (czwartek) zakończyło się 24-godzinne grupowe doradztwo zawodowe dla III grupy uczestników projektu „Zmiany” - „Florystyka i aranżacje roślinne”. W dniu 16.07.2010 r. rozpocznie się 100-godzinne szkolenie florystyczne.
 
Projekt „Zmiany” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2010-07-30 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.

W poniedziałek (02.08.2010) w godzinach od 8:15 do 11:15 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa. Specjalista, w wyznaczonych godzinach, dostępny będzie pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  


lubelskie
2010-07-30 | Dostosowani

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 lipca 2010 r. dobiega końca realizacja projektu "Dostosowani". Uczestnicy wzięli udział w zajęciach z grupowego doradztwa zawodowego, jednym z trzech szkoleń: „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy strukturalnych”, „Sprzedaż z obsługą komputera”, „Kadry i płace z obsługą Symfonii” oraz z zajęciach indywidualnego pośrednictwa pracy.

Projekt zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia ukończyło 46 osób, w tym 41 kobiet.
 
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przydatność wiedzy zdobytej na szkoleniach, wysokie oceny otrzymali również wykładowcy oraz sposób organizacji samego szkolenia.
 
Wszystkim życzymy szybkiego znalezienia satysfakcjonującej pracy, a tym absolwentom projektu, którym już się to udało życzymy wielu sukcesów.
 
Fundacja pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do sukcesu projektu "Dostosowani".
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2010-07-30 | Znajdź pracę

Rozpoczęcie zajęć grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników szkolenia „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 lipca 2010 roku, rozpoczęły się zajęcia grupowego doradztwa zawodowego dla grupy szkoleniowej „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” realizowane ramach projektu „Znajdź pracę”.

Do naszej galerii dodaliśmy zdjęcia z tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


łódzkie
2010-07-28 | Spin - Centrum

Rezultaty projektu "Spin-Centrum"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Spin – Centrum” dotyczące V edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin – off i spin - out"

Projekt "Spin - Centrum" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +