Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2010-07-20 | Centrum Ekonomii Społecznej

Zakończenie I edycji szkolenia „Wstęp do Ekonomii Społecznej” w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.07.2010 r. (niedziela) zakończyło się szkolenie dla I grupy uczestników projektu „Centrum Ekonomii Społecznej” - „Wstęp do Ekonomii Społecznej”. Szkolenie zakończyło się egzaminem, wszyscy uczestnicy zdali go z wynikiem pozytywnym. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia do galerii.

Projekt „Centrum Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-07-19 | Centrum Ekonomii Społecznej

Wyniki Komisji Rekrutacyjnych dla podmiotów ES i osób fizycznych

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 19.07.2010 odbyła się kolejna Komisja Rekrutacyjna na doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES dla osób fizycznych realizowane w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”
Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja. Zapraszamy osoby zakwalifikowane na bezpłatne konsultacje ze specjalistą ds. ekonomii społecznej.
 
Dnia 19.07.2010 r. obradowała również kolejna Komisja Rekrutacyjna na usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”.  Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja.
 

Wszystkie osoby i podmioty ES zainteresowane uczestnictwem w projekcie serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.


lubelskie
2010-07-19 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

 

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych w środę (21.07.2010), specjalista ds. marketingu będzie dostępny w godzinach od 8:00 do 11:00.
Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek (21.07.2010) w godzinach od 15:00 do 18:00.
 
Specjaliści będą w wyznaczonych godzinach, dostępni pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2010-07-19 | Znajdź pracę

Rezultaty projektu "Znajdź pracę" - szkolenie "Sprzedaż z obsługą komputera"

 

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Znajdź pracę" dotyczące szkolenia "Sprzedaż z obsługą komputera".

Projekt "Znajdź pracę" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-07-16 | Centrum Ekonomii Społecznej

Rozpoczęcie I edycji szkolenia „Wstęp do Ekonomii Społecznej”

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 15 lipca 2010 rozpoczęła się I edycja szkolenia „Wstęp do Ekonomii Społecznej”. Uczestnicy szkolenia podczas zajęć poznają podstawy prawne działalności w sektorze ekonomii społecznej, zagadnienia finansowe w podmiotach ES, poruszą temat współpracy z urzędami i dowiedzą się jak pozyskać dotacje na rozpoczęcie działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Zdjęcia z rozpoczęcia zajęć dostępne są w Galerii projektu.

Osoby fizyczne zainteresowane udziałem w projekcie „Centrum Ekonomii Społecznej” mogą zgłosić się wypełniając dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-07-16 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

 

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.
 
W poniedziałek (19.07.2010) w godzinach od 8:15 do 11:15 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa, a we wtorek (20.07.2010) od 16:00-18:00 dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjaliści, w wyznaczonych godzinach, dostępni będą pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/4 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  


lubelskie
2010-07-15 |

Międzynarodowa inicjatywa FFI

 

Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu międzynarodowego  pt. „Woman in the modern world”.

 

Celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju kobiety oraz analiza i uświadomienie złożoności ról, jakie kobiety pełnią we współczesnym społeczeństwie, rodzinie i środowisku pracy. Projekt ma również na celu porównanie sytuacji kobiet w różnych krajach europejskich, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Nasza organizacja jako Koordynator projektu wraz z Partnerami m.in. z Włoch, Hiszpanii i Litwy przez 2 lata będzie prowadzić działania na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, z których najważniejsze to: spotkania i wyjazdy partnerów oraz słuchaczy, spotkania grup wsparcia dla kobiet, wymiana kontaktów i doświadczeń z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także działania promocyjne (rozpowszechnianie materiałów, organizowanie spotkań, wystaw artystycznych).

 

Już w październiku b.r. w Lublinie odbędzie się pierwsze międzynarodowe spotkanie Partnerów koordynowane przez naszą organizację. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje nt. postępów w implementacji projektu.

 

Projekt będzie finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Uczenie się przez całe życie 2007-2013, Podprogram: Grundtvig, Akcja: Projekty Partnerskie Grundtviga.


mazowieckie
2010-07-14 | Znajdź pracę

Wyniki rekrutacji na szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”

         Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji na szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” realizowane w ramach projektu „Znajdź  pracę". Lista Podstawowa oraz Lista Rezerwowa znajdują się w podzakładce "Rekrutacja".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


łódzkie
2010-07-12 | Spin - Centrum

Rezultaty projektu "Spin-Centrum"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Spin – Centrum” dotyczące IV edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin – off i spin - out"

Projekt "Spin - Centrum" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-07-12 | Dostosowani

Rezultaty projektu „Dostosowani” – szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Dostosowani” dotyczące szkolenia "Kadry i płace z obsługą Symfonii”

 

Projekt "Dostosowani" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +