Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2010-06-14 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej” – zmiana godzin dyżuru księgowego

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych. 

We wtorek (15.06.2010) od 15:00 - 17:00 dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjalista, w wyznaczonych godzinach, dostępy będzie pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.

Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/6 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-06-14 | Centrum Ekonomii Społecznej

Wyniki Komisji Rekrutacyjnych dla podmiotów ES i osób fizycznych

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 14.06.2010 odbyła się kolejna Komisja Rekrutacyjna na doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES dla osób fizycznych realizowane w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”.  Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja. Zapraszamy osoby zakwalifikowane na bezpłatne konsultacje ze specjalistą ds. ekonomii społecznej.
 
Dnia 14.06.2010 r. obradowała również kolejna Komisja Rekrutacyjna na usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”.  Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja.
 
Wszystkie osoby i podmioty ES zainteresowane uczestnictwem w projekcie serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2010-06-14 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

 Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych we środę (16.06.2010), specjalista ds. marketingu będzie dostępny w godzinach od 8:00 – 11:00.

 
Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek 17.06.2010) w godzinach od 16:00 do 18:00.
 
Specjaliści będą w wyznaczonych godzinach, dostępni pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/6 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    

lubelskie
2010-06-11 | Zmiany

Ostatnie szkolenie dla rolników i domowników w ramach projektu "Zmiany"

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych na nasze ostatnie szkolenie w ramach projektu „Zmiany”, „Florystykę i aranżacje roślinne”.

Ze szkolenia mogą skorzystać osoby będące:
• rolnikami lub domownikami rolników, posiadające ubezpieczenie w KRUS,
• zamieszkujące i zameldowane na terenie woj. lubelskiego,
• deklarujące zamiar podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym.

Pierwszeństwo udziału w projekcie posiadają:
• osoby niepełnosprawne,
• kobiety.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia,
• wyżywienie w postaci obiadu, ciastek oraz przerw kawowych,
• materiały szkoleniowe i pomocnicze,
• naukę na żywych kwiatach.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania znajdują się w podzakładce rekrutacja projektu „Zmiany".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


mazowieckie
2010-06-11 | Znajdź pracę

Zakończenie szkolenia „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych”

                   W dniu 11.06.2010 roku zakończyło się Indywidualne Pośrednictwo Pracy będące ostatnim modułem szkolenia „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych”.

       Z  przeprowadzonej przez nas analizy ankiet wynika, iż szkolenie zorganizowane przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” zostało bardzo dobrze ocenione przez jego uczestników. Cieszymy się, iż mogliśmy pomóc i życzymy wielu sukcesów.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2010-06-11 |

Dyżury Biur w Łodzi i w Lublinie - sobota 12 czerwca

 

Informujemy, że w sobotę 12 czerwca 2010r. Biuro projektu „Spin Centrum” w Łodzi będzie otwarte 9:00 - 12:00. Zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu. Biuro mieści się przy ul. Zachodniej 70, IV piętro, p. 415D

W sobotę 12 czerwca 2010r. w godzinach 10:00 - 13:00 zapraszamy też do Centrum Ekonomii Społecznej przy ul. Narutowicza 57/6 w Lublinie. W CES będzie można zasięgnąć informacji na temat ekonomii społecznej i realizowanego projektu.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-06-11 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

 
Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.
W poniedziałek (14.06.2010) w godzinach od 8:15 do 11:15 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa, a we wtorek (15.06.2010) od 16:00-18:00 dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjaliści, w wyznaczonych godzinach, dostępni będą pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/6 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    


łódzkie
2010-06-10 | Spin - Centrum

Rezultaty projektu "Spin-Centrum"

 

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Spin – Centrum” dotyczące III edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin – off i spin - out"

Projekt "Spin - Centrum" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2010-06-10 | Zmiany

Rezultaty projektu „Zmiany” – szkolenie „Sprzedaż z obsługą komputera"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zmiany” dotyczące szkolenia „Sprzedaż z obsługą komputera”.
 

 

Projekt "Zmiany" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


lubelskie
2010-06-10 | Dostosowani

Rozpoczęcie szkolenia „Kadry i płace z obsługą Symfonii” w ramach projektu „Dostosowani”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.06.2010 r. (środa) rozpoczęły się zajęcia szkoleniowe dla grupy III - „Kadry i płace z obsługą Symfonii”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia, znajdujących się w galerii.

Projekt „Dostosowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +