Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:łódzkie
2010-06-07 | Spin - Centrum

Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych do piątej edycji szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum”

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna na piątą edycję szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum” odbędzie się 14.06.2010 r. (poniedziałek). Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu przy ul. Zachodniej 70 (4 piętro, pok. 415D) do 12.06.2010 r. (sobota) do godziny 12:00.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja, Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt „Spin-Centrum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2010-06-07 | Spin - Centrum

Dyżur sobotni, woj. łódzkie

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe do projektu „Spin-Centrum” są przyjmowane w Biurze Projektu w Łodzi (ul. Zachodnia 70, IV piętro, p. 415D), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, a także podczas dyżuru w sobotę, 12 czerwca 2010 r. w godzinach 9:00 - 12:00.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.
 
Projekt „Spin-Centrum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-06-07 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżur sobotni

 

Informujemy, iż w sobotę 12 czerwca Centrum Ekonomii Społecznej będzie otwarte w godzinach 10-13. Zapraszamy osoby, które chciałby pobrać lub złożyć dokumenty rekrutacyjne lub zasięgnąć informacji na temat ekonomii społecznej i projektu.
Serdecznie zapraszamy.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

lubelskie
2010-06-07 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

 

 
Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych we środę (09.06.2010), specjalista ds. marketingu będzie dostępny w godzinach od 8:00 – 11:00.
 
Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się z doradcą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w czwartek (10.06.2010) w godzinach od 15:00 do 16:30.
 
Specjaliści będą w wyznaczonych godzinach, dostępni pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/6 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    

lubelskie
2010-06-04 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

 

 

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.
W poniedziałek (07.06.2010) w godzinach od 8:15 do 11:15 zapraszamy do konsultacji z doradcą z zakresu prawa, a we wtorek (08.06.2010) dyżurował będzie doradca z zakresu księgowości. Specjaliści, w wyznaczonych godzinach, dostępni będą pod numerami telefonów  81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/6 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    


lubelskie
2010-06-02 | Zmiany

Zakończenie szkolenia „Sprzedaż z obsługą komputera” w ramach projektu „Zmiany”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.06.2010 (wtorek) zakończyło się szkolenie dla I grupy uczestników projektu „Zmiany” - „Sprzedaż z obsługą komputera”. Szkolenie zakończyło się egzaminem. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin w wynikiem pozytywnym. Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się w galerii. Zapraszamy do jej obejrzenia.

Projekt „Zmiany” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-06-02 | Dostosowani

Szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” w ramach projektu „Dostosowani”

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Dostosowani” zakończyła się usługa grupowego doradztwa zawodowego dla grupy III - „Kadry i płace z obsługą Symfonii” i niebawem rozpoczną się merytoryczne zajęcia z zagadnień kadrowo-płacowych oraz obsługi programu Symfonia.

Projekt „Dostosowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2010-06-02 | Znajdź pracę

Zakończenie szkolenia „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych” w ramach projektu „Znajdź pracę”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.06.2010 r. (środa) zakończyło się szkolenie dla I grupy uczestników projektu „Znajdź pracę” - „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych”.

Szkolenie zakończyło się egzaminem. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się w galerii. Zapraszamy do jej obejrzenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-06-01 | Centrum Ekonomii Społecznej

Harmonogram usług i doradztwa indywidualnego

 

Informujemy, że na stronie „Centrum Ekonomii Społecznej” w podzakładce Zakres wsparcia dostępny jest harmonogram usług dla podmiotów Ekonomii Społecznej i doradztwa indywidualnego dla osób fizycznych.
W celu skorzystania ze wsparcia prosimy wypełnić i dostarczyć do Biura projektu przy ulicy Narutowicza 57/6 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne, które są dostępne w podzakładce Rekrutacja.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

łódzkie
2010-05-31 | Spin - Centrum

Zakończenie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out"

Informujemy, że w dniu 29.05.2010 (sobota) grupa III szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out", realizowanego w ramach projektu „Spin-Centrum” zakończyła zajęcia. Wszyscy uczestnicy III edycji szkolenia zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.
Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników III grupy szkolenia w ostatnim dniu zajęć.

Projekt „Spin-Centrum” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +