Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2010-05-31 | Centrum Ekonomii Społecznej

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej na usługi prawne, księgowe i marketingowe

Uprzejmie informujemy, że odbyła się Komisja Rekrutacyjna na usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”.  Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-05-31 | Centrum Ekonomii Społecznej

Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

 

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać już ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych.
We wtorek (01.06.2010) pod numerami telefonów 81 532 10 30, 81 532 10 32, 81 532 10 33, 502 267 743 oraz pod numerem komunikatora Gadu-Gadu 2371905, w godzinach od 15 do 18, będzie dyżurował doradca, specjalista ds. księgowości.
 
Przypominamy iż, żeby skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów podmioty ekonomii społecznej muszą złożyć w Biurze projektu przy Narutowicza 57/6 w Lublinie dokumenty rekrutacyjne dostępne w podzakładce Rekrutacja
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    


mazowieckie
2010-05-28 | Znajdź pracę

Nabór uzupełniający na szkolenie "Sprzedaż z obsługą komputera"

 

Uprzejme informujemy, iż z dniem 28.05.2010 r. otwieramy nabór uzupełniający na szkolenie: „Sprzedaż z obsługą komputera”. Przyjmowanie dokumentów potrwa do dnia 2.06.2010 r. do godziny 16:00. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce Rekrutacja oraz w biurze projektu.

mazowieckie
2010-05-27 | Znajdź pracę

Rozpoczęcie zajęć grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników szkolenia „Sprzedaż z obsługą komputera” w ramach projektu „Znajdź pracę”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 maja 2010 roku, rozpoczęły się zajęcia grupowego doradztwa zawodowego dla grupy szkoleniowej „Sprzedaż z obsługą komputera” realizowane ramach projektu „Znajdź pracę”.

Do naszej galerii dodaliśmy nowe zdjęcia. Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-05-26 | Centrum Ekonomii Społecznej

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej na doradztwo indywidualne

Uprzejmie informujemy, że odbyła się kolejna Komisja Rekrutacyjna na doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES dla osób fizycznych realizowane w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej”.  Protokół z obrad Komisji jest dostępny w podzakładce Rekrutacja. Pierwsze spotkania z doradcą rozpoczną się już w czerwcu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-05-25 |

Pomoc dla powodzian z gminy Wilków

 

Poruszeni rozmiarem skutków powodzi, jaka dotknęła gminę Wilków informujemy, iż Urząd Gminy Wilków udostępnił numer konta, na które można wpłacać pieniądze dla osób dotkniętych powodzią, z terenu Gminy Wilków:
45 8731 0001 0200 0055 2000 0040
Urząd Gminy Wilków 24-313 Wilków
W tytule przelewu prosimy wpisać „Pomoc dla powodzian gmina Wilków”
Zbiórkę darów dla powodzian organizuje też Zespół Szkół nr 1
w Opolu Lubelskim ul. Szkolna 5.
Informacji udziela Janusz Mikita, Dyrektor – tel. 603 335 114
Zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie powodzian w miarę Państwa możliwości.

lubelskie
2010-05-25 | Dostosowani

Rozpoczęcie usług dla uczestników z grupy III - „Kadry i płace z obsługą Symfonii” w ramach projektu „Dostosowani”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.05.2010 r. (wtorek) rozpoczęły się zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestniczek grupy III - „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii. Zapraszamy do jej obejrzenia.

Projekt „Dostosowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2010-05-25 | Znajdź pracę

Rozpoczęcie Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla uczestników szkolenia „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych”

        Uprzejmie informujemy,  iż w dniu 27 maja 2010 roku, rozpoczną się zajęcia Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla grupy szkoleniowej „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych” realizowane w ramach projektu „Znajdź pracę”.

Ponadto do naszej galerii dodaliśmy nowe zdjęcia.  Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-05-25 | Zmiany

Rozpoczęcie usług grupy II - „Kadry i płace z obsługą Symfonii” w ramach projektu „Zmiany”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.05.2010r. (wtorek) rozpoczęły się zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestniczek grupy II - „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia. Zdjęcia znajdują się w galerii.

Projekt „Zmiany” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-05-24 |

Oferty staży


Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje osób na stanowiska: stażysta/tka z biegłą znajomością języka angielskiego oraz stażysta/tka z biegłą znajomością obsługi komputera.

Miejsce pracy: Biuro FFI Lublin.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce praca.

CV prosimy przesyłać na adres: a.nalepa@ffi.org.pl (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883”).

W temacie maila proszę o wpisanie dziedzinę, tj. np. stażysta język angielski.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +